Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế lưới điện 1

Được đăng lên bởi hanoihn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1538 lần   |   Lượt tải: 9 lần
THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN

Chương 1
Phân tích nguồn & phụ tải. Cân bằng công suất trong HTĐ

Th.S Phạm Năng Văn
Bộ môn Hệ thống điện
Viện Điện – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Đặc điểm nguồn điện
Mạng điện thiết kế có 1 nguồn cung cấp.
Nguồn điện có thể là thanh góp cao áp của nhà máy điện
hoặc trạm biến áp trung gian khu vực, …
Nguồn điện cung cấp đủ công suất tác dụng cho phụ tải.
Nguồn điện có giới hạn về công suất phản kháng với hệ số
công suất bằng 0,85.

Đặc điểm nguồn điện
Điện áp vận hành của nguồn điện:
-

Chế độ max: 110% điện áp định mức

-

Chế độ min: 105% điện áp định mức

-

Chế độ sau sự cố: 110% điện áp định mức

Đặc điểm phụ tải
Các thông
số

Các hộ tiêu thụ
1

2

3

4

5

6

Phụ tải cực
đại

18

25

18

25

16

19

Hệ số công
suất

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Mức đảm
bảo cung
cấp điện

I

I

I

I

III

I

Yêu cầu
ĐCĐA

KT

KT

KT

KT

KT

KT

Tmax (h)

5000

Điện áp
định mức
lưới điện hạ
áp (kV)

10 (22 hoặc 35)

Đặc điểm phụ tải
Phụ tải cực tiểu bằng 50% phụ tải cực đại.
Hệ số đồng thời m = 1
Phụ tải không tăng trưởng theo thời gian.
Đồ thị phụ tải của các phụ tải có đặc điểm gì?
Điện áp định mức của mạng điện bằng bao nhiêu?

Cân bằng công suất tác dụng

Chỉ cần thực hiện trong chế độ max.
Cân bằng công suất tác dụng phản ánh tần số trong hệ thốn
điện.
Cân bằng công suất tác dụng được thực hiện trong các nhà má
điện bằng cách sử dụng các bộ điều tốc.
Biểu thức cân bằng công suất tác dụng:
6

PND ≥ Pyc = m.∑ Ppt m ax i + ∆ P
i =1

Cân bằng công suất tác dụng
Chưa có mạng điện nên không thể tính được ∆P.

Cân bằng sơ bộ
Lấy sơ bộ:
6


∆ P = 5%  m.∑ Ppt m ax i 
 i =1


Cân bằng công suất phản kháng

Chỉ cần thực hiện cho chế độ max.
Cân bằng công suất phản kháng để kiểm tra xem công suất
phản kháng của nguồn có đáp ứng đủ công suất phản kháng
yêu cầu trong mạng điện hay không?
Biểu thức kiểm tra:
6

Q ND ≥ Q yc = m.∑ Q pt m ax i + ∆ Q MBA + ∆ Q L − Q C
i =1

Cân bằng công suất phản kháng
Chưa có mạng điện nên không thể tính được ∆QMBA, ∆QL, QC.

Cân bằng sơ bộ
Lấy sơ bộ:

6


∆ Q MBA = 15%  m.∑ Q pt m ax i 
 i =1

∆QL = Q C

Công suất phản kháng của nguồn:
Q ND = PND .tg ϕ ND

Cân bằng công suất phản kháng

Nếu QND ≥ Qyc thì nguồn cung cấp đủ công suất phản kháng
cho mạng điện.
Nếu QND < Qyc thì phải BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG (Bù
sơ bộ).
-

Tổng công suất phản kháng cần bù: Qb = Qyc - QND

-

Thiết bị bù công suất phản kháng là các tụ điện.

-

Nguyên tắc bù: Ưu tiên bù cho các phụ tải ở xa có hệ số cosφ thấp, bù
đến cosφ = 0,95....
Chương 1
Phân tích nguồn & phụ tải. Cân bằng công suất trong HTĐ
Th.S Phạm Năng Văn
Bộ môn Hệ thống điện
Viện Điện – ĐH Bách Khoa Hà Nội
THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN
Bài giảng thiết kế lưới điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế lưới điện 1 - Người đăng: hanoihn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng thiết kế lưới điện 1 9 10 581