Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thiết kế và phát triển sản phẩm mới

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1361 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MES LAB. ENGINEERING & DESIGN

Thiết kế và Phát triển
Sản phẩm
Bài giảng

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN

SẢN PHẨM

PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
THEORIES AND PRACTICES
QUYỂN I - PHẦN CƠ BẢN
TRAN ANH TUAN (a.k.a Nova), MSc.
MES Lab. & M Design Founder & C.E.O

Seoul, Korea - Tháng 8 Năm 2013

Lời nói đầu
Các bạn đang cầm trên tay cuốn số I của bộ bài giảng về Thiết kế và Phát triển
Sản phẩm. Đây là cuốn có nội dung cơ bản, cung cấp những kiến thức chung
nhất về chuyên ngành Thiết kế và phát triển Sản phẩm.
Ở các nước công nghiệp phát triển, Thiết kế và phát triển sản phẩm rất được
chú trọng và có rất nhiều nơi đào tạo chuyên ngành này, từ góc độ Kỹ thuật
cũng như góc độ Quản lý và cả Mỹ thuật. Thực tế thì những nền tảng lý luận
và phương pháp tiếp cận của ngành này đã hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp sản
xuất hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp trong suốt thế kỷ 20 và những năm
đầu thế kỷ 21 này. Ngày nay, khái niệm về “sản phẩm” đã được mở rộng hơn
rất nhiều so với ý nghĩa ban đầu của nó. “Sản phẩm” hiện được quan niệm bao
hàm cả các dịch vụ, các hệ thống tích hợp vật lý và phi vật lý, và cả các sự kiện,
các trải nghiệm dành cho người dùng cũng được quy về “sản phẩm”. Thật tiếc
là ở Việt Nam chúng ta chưa có một nơi nào đào tạo đúng nghĩa và đầy đủ về
chuyên ngành này.
Với mong muốn phổ biến kiến thức về Thiết kế và phát triển sản phẩm trong
cộng đồng, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong các dự án liên quan đến
sản phẩm và để phục vụ định hướng lâu dài cho sự phát triển của MES Lab.,
tôi biên soạn bộ bài giảng này. Tôi tin rằng bộ bài giảng này sẽ giúp cho độc giả
thuộc nhiều đối tượng khác nhau tìm thấy những điểm mới trong tư duy cũng
như các phương pháp để hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm, dịch vụ mà các
bạn hằng ấp ủ.
Cuốn bài giảng này được viết trên tinh thần tiếp cận đa ngành. Cả những người
làm kỹ thuật, quản lý hay kinh doanh sản phẩm đều có thể đọc và tìm thấy
những điều hữu ích cho mình. Các bạn sinh viên, kỹ sư hay các chủ doanh
nghiệp đều có thể vận dụng những gì nêu trong bộ bài giảng này cho công việc
của mình.
Tác giả nỗ lực hết sức để truyền đạt lại những gì mình đã học, thu thập và trải
nghiệm về Thiết kế và phát triển sản phẩm trong suốt hơn 7 năm qua. Những
sự tích lũy này có được từ các khóa học chuyên nghiệp, các quan sát hàng
ngày và các kinh nghiệm làm nhiều dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ phục
vụ MES Lab. cũng như kinh nghiệm phát triển các sản phẩm tiêu dùng phục vụ
nhu cầu xã hội. Đây không đơn thuần là bản dịch các kiến thức c...
Thiết kế và Phát triển
Sản phẩm
Bài giảng
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM
PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT
THEORIES AND PRACTICES
QUYỂN I - PHẦN CƠ BẢN
TRAN ANH TUAN (a.k.a Nova), MSc.
MES Lab. & M Design Founder & C.E.O
MES LAB. ENGINEERING & DESIGN
Seoul, Korea - Tháng 8 Năm 2013
Bài giảng Thiết kế và phát triển sản phẩm mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thiết kế và phát triển sản phẩm mới - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng Thiết kế và phát triển sản phẩm mới 9 10 565