Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Thực Hành Chế Biến Sản Phẩm Thủy Sản Giá Trị Gia Tăng

Được đăng lên bởi Phan Minh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Bộ môn Công nghệ chế biến thủy sản

Bài giảng thực hành

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
SẢN PHẨM THỦY SẢN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Biên soạn: NGUYỄN VĂN HIẾU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 03/2011

1

2

MỞ ĐẦU
Những năm trước kia nước ta xuất khẩu thủy sản đi các nước trên thế giới chủ yếu
xuất dạng thô. Xuất khẩu như vậy thu ngoại tệ về cho đất nước không cao. Lợi nhuận của
doanh nghiệp thu được thấp. Những năm gần đây chúng ta xuất khẩu sản phẩm đi các nước
dưới dạng tinh chế chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Như vậy ngoại tệ thu về cho đất nước nhiều
hơn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, cho ngư dân.
Môn học này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, những sản phẩm mà
hiện nay các doanh nghiệp đang chế biến.
Sau khi học xong sinh viên có thể vận dụng vào thực tế sản xuất.
Nhóm biên soạn

Giới thiệu học phần
3

1. Mục tiêu

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng:
- Tiến hành được các quá trình cơ bản ứng dụng trong công nghệ sản xuất surimi,
sản phẩm mô phỏng, chả cá, tôm viên, mực viên.
- Trình bày được các qui trình sản xuất surimi, sản phẩm mô phỏng từ surimi, tôm
viên, mực viên.

- Có khả năng chuẩn bị dụng cụ, tính toán, dự trù nguyên vật liệu cho mỗi bài
thực hành, tính định mức sản phẩm
- Nêu lên được một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
- Từ đó có thể vận dụng vào thực tế sản xuất sau này.
2. Phân bố chương trình thực hành
Học phần gồm 6 bài thực hành: 5 tiết/1 bài thực hành
3. Đánh giá học phần

STT

Tên bài thực hành

Số tiết

1

Sản xuất surimi

5

2

Sản xuất sản phẩm mô phỏng
tôm

5

3

Sản xuất bánh chả cá

5

4

Sản xuất tôm viên

5

5

Sản xuất chả cá tẩm bột, nhồi
khổ qua

5

6

Phát triển sản phẩm

5

TỔNG

30

Ghi chú

4. Đánh giá bài thực hành

STT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

1

Ý thức tổ chức, kỷ luật

1

2

An toàn, vệ sinh

1

4

3

Thời gian

1

4

Chuẩn bị

1

5

Thao tác

2

6

Sản phẩm

2

7

Báo cáo

2
TỔNG

10

Bài 1: Sản xuất surimi
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:
- Sản xuất được surimi, tính toán nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất một đơn vị
sản phẩm.

5

- Phân tích được yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, phân tích được các
hư hỏng thường gặp trong quá trình chế biến.
1.1 Giới thiệu
Thịt cá sau khi xử lý dung dịch axít khử được màu và mùi. .. thu được chế
phẩm sử dụng để sản xuất sản phẩm mô phỏng.
1.2 . Nguyên liệu, thiết bị, dụng cụ, hóa chất

1.2.1

. Nguyên liệu

Cá tươi ( đù, mối … ) 1,5kg/4sv
Vải màn 0,3m2/4sv
1.2.2. Dụng ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
Bộ môn Công nghệ chế biến thủy sản
Bài giảng thực hành
CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
SẢN PHẨM THỦY SẢN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Biên soạn: NGUYỄN VĂN HIẾU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 03/2011
1
Bài Giảng Thực Hành Chế Biến Sản Phẩm Thủy Sản Giá Trị Gia Tăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Thực Hành Chế Biến Sản Phẩm Thủy Sản Giá Trị Gia Tăng - Người đăng: Phan Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài Giảng Thực Hành Chế Biến Sản Phẩm Thủy Sản Giá Trị Gia Tăng 9 10 758