Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thủy lực 5

Được đăng lên bởi kysib0gd3m
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 5

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỂ TÍCH
5.1- KHÁI NIỆM CHUNG
5.2. CÁC KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ HỆ
THỐNG TĐTL THỂ TÍCH
5.3- CÁC PHẦN TỬ THUỶ LỰC CHỦ YẾU TRONG
TRUYỀN ĐỘNG TLTT
5.4- MỘT SỐ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
THUỶ LỰC THỂ TÍCH.

1

5.1- KHÁI NIỆM CHUNG
•

Truyền động thuỷ lực thể tích:
Dựa vào tính chất không nén được của dầu để truyền áp năng, nhờ
đó có thể truyền động đi xa mà ít tổn thất năng lượng .
• Kết cấu 1 hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích:
- Nguồn năng lượng;
- Phần điều khiển;
- Cơ cấu chấp hành.
Căn cứ vào dạng chuyển động của động cơ thuỷ lực:
- Truyền động TLTT có chuyển động tịnh tiến,
- Truyền động TLTT có chuyển động quay,
- Truyền động TLTT có chuyển động tuỳ động.
Nhược điểm:
- Khó làm kín;
- Yêu cầu rất khắt khe đối với chất lỏng làm việc.
*
2

Sơ đồ hệ thống:
Bộ nguồn;
Phần điều khiển;
Cơ cấu chấp hành.

9

7
8
6

2

1

3

5.2. CÁC KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ.
(OCT 2.704_76, DIN 24_300, ISO/R 1219_1970)
Các ký hiệu tượng trưng tổng quát:
Đường vận chuyển của dòng lực
Đường vận chuyển của dòng điều khiển
Khâu liên kết cơ khí
Chỗ nối (nút)
Các ký hiệu biến đổi năng lượng:
Bơm không điều chỉnh được và không đảo chiều
Bơm điều chỉnh được và không đảo chiều
Động cơ thuỷ lực không điều chỉnh được và
không đảo chiều

4

Sơ đồ hệ thống thủy lực điều khiển máy làm đường
Схема гидравлической системы управления бульдозером

Động cơ thủy lực không điểu chỉnh đươc, đảo chiều.
Động cơ thủy lực điểu chỉnh được, đảo chiều
Xi lanh lực

6

Các loại nút nhấn
Ký hiệu chung

Bằng con lăn

Bằng nút ấn
Bằng trục ấn một chiều
Bằng cần
Bằng bàn đạp

Bằng rơle điện từ

*

Bằng trục ấn hay nút ấn

Bằng lò xo

7

Các loại van điều khiển
Dùng một ô vuông để thể hiện cho một vị trí xác định;
Các mũi tên chỉ hướng biểu diễn các đường truyền;
Ở các vị trí đóng thì biều diễn trong ô vuông các
thanh T
Để tránh những sai lầm khi lắp mạch, ở những
cửa đầu nối được nhận dạng bởi các chữ cái in
hoa hoặc các chữ số:
- A, B, C (hoặc 2, 4, 6)---------Các cửa nối với mạch công tác;
- P (hoặc 1) -----------------------Cửa nối với nguồn năng lượng;
- R, S,T (hoặc 3, 5, 7)------------Những cửa nối với đường dầu hồi;
- X,Y,Z (hoặc 10, 12, 14) ------ Các cửa nối với mạch điều khiển.

8

5.3- CÁC PHẦN TỬ THUỶ LỰC CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN ĐỘNG TLTT
5.3.1-Van một chiều

Nhiệm vụ:
giữ cho chất lỏng chỉ chảy theo một chiều.
Phải có sức cản nhỏ nhất (theo chiều mở), Flx nhỏ.

9

5.3.2- Van áp suất

Nhiệm vụ:
Để điều chỉnh áp suất_ để cố định, hoặc ,  p trong...
1
Chương 5
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỂ TÍCH
5.1- KHÁI NIỆM CHUNG
5.2. CÁC KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG SƠ ĐỒ HỆ
THỐNG TĐTL THỂ TÍCH
5.3- CÁC PHẦN TỬ THUỶ LỰC CHỦ YẾU TRONG
TRUYỀN ĐỘNG TLTT
5.4- MỘT SỐ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
THUỶ LỰC THỂ TÍCH.
Bài giảng thủy lực 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thủy lực 5 - Người đăng: kysib0gd3m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài giảng thủy lực 5 9 10 595