Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tiên lượng

Được đăng lên bởi nguyentanbaoxd
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3716 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Bài giảng Tiên lượng

BÀI GIẢNG

TIÊN LƯỢNG

Khoa Quản lý Xây dựng – Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

Trang 1

Bài giảng Tiên Lượng

CHƯƠNG 1
NHỮNG NÉT CHUNG VỀ TIÊN LƯỢNG
1.

Khái niệm

- Khái niệm: Tiên lượng là khối lượng tính trước của công trình trước khi đưa vào
xây dựng trên cơ sở bản vẽ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật
thi công).
- Vai trò: Bảng tiên lượng là cơ sở xây dựng lên dự toán, tổng dự toán công trình
mà dự toán và tổng dự toán là cơ sở để cho việc đấu thầu, xét thầu, thanh quyết toán sau
này. Do đó tiên lượng có vai trò rất quan trọng, Tiên lượng là công tác trung tâm của dự
toán, nó là khâu khó khăn, phức tạp tốn nhiều công sức, thời gian và dễ sai sót nhất
trong công tác dự toán. Nếu tiên lượng công tác xây lắp xác định không chính xác sẽ dẫn
đến sai lệch giá trị dự toán xây lắp của công trình và dự toán sai nhu cầu vật tư nhân
công xe máy thi công phục vụ thi công xây lắp công trình.
2.

Yêu cầu của việc đo bóc tiên lượng
Đo bóc tiên lượng phải đảm bảo 2 yếu tố đó là: Tính đúng và tính đủ.

- Thế nào là tính đúng: Tính đúng là khối lượng tính toán phải phù hợp với qui định
của định mức và đơn giá (đơn giá của địa phương nơi công trình được xây dựng). Sự phù
hợp bao gồm các yếu tố: loại công tác, qui định về kích thước (dài, rộng, sâu) và vị trí
(cao <=4m, 16m, 50m), đơn vị tính (m2, 100m2, tấn, m3, 100m3, …), yêu cầu về kỹ thuật,
qui cách và loại vật liệu …
- Thế nào là tính đủ: Tính đủ là khối lượng tính toán phải đủ số lượng công việc và
trong mỗi công việc phải đủ khối lượng (không thiếu và không thừa).
3.

Trình tự các bước khi tiến hành đo bóc tiên lượng

Bước 1: Nghiên cứu hồ sơ thiết kế: Việc nghiên cứu phải được tiến hành từ tổng thể đến
bộ phận rồi đến chi tiết để hiểu rõ bộ phận cần tính. Mối liên hệ giữa các bộ phận với
nhau từ đó xây dựng cách thức phân tích khối lượng một cách hợp lý tránh nhầm lẫn và
sai sót và phân tích những mâu thuẫn trong hồ sơ thiết kế.
Bước 2: Liệt kê các công việc cần tính: Để tránh khỏi bỏ sót khối lượng ta nên tiến hành
liệt kê các công việc phải tính trong mỗi bộ phận công trình.
Có thể dựa trên mẫu cơ sở sau đây:
A- Phần ngầm
-

Công tác xử lý nền: sản xuất cọc, thi công cọc, đệm cát..

-

Công tác đào đất: đào đất móng, bể nước ngầm, bể phốt...

-

Công tác bê tông lót móng, bê tông móng, bể nước, bể phốt...

Khoa Quản lý Xây dựng – Trường Cao đẳng Xây dựng số 2

Trang 2

Bài giảng Tiên Lượng

-

Công tác bê tông cổ cột.

-

Công tác xây tường móng, cổ móng.

-
...
Bài giảng Tiên lượng
BÀI GIẢNG
TIÊN LƯỢNG
Khoa Quản lý Xây dựng – Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 Trang 1
Bài giảng tiên lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tiên lượng - Người đăng: nguyentanbaoxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng tiên lượng 9 10 143