Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 1

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 1

Giới thiệu chung về CNTT
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo






2

Computing Essentials, Tim and Linda O’Leary, McGrawHill, 2012. Chương 4, 5
Giáo trình tin học cơ sở, Hồ Sỹ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ
Đắc Phương. Đại học Sư phạm, 2004 – Chương 2, 3.
Computing Essentials, Tim and Linda O’Leary, McGrawHill, 2012 – Chương 1.
Giáo trình tin học cơ sở, Hồ Sỹ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ
Đắc Phương. Đại học Sư phạm, 2004 – Chương 14
Giáo trình tin học cơ sở, Hồ Sỹ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ
Đắc Phương. Đại học Sư phạm, 2004 – Chương 8, 12, 13

NỘI DUNG


Phần 1. Thông tin và xử lý thông tin



Phần 2. Lịch sử ra đời và phát triển của CNTT (máy tính cá nhân,
mạng máy tính, Internet,…)



Phần 3. Tin học và công nghệ thông tin



Phần 4. Máy tính điện tử và phần mềm

3



Kiến trúc chung của máy tính điện tử



Nguyên lý Von Neumann



Quá trình thi hành lệnh



Các thế hệ máy tính điện tử



Phần mềm, phân loại, quy trình phát triển

PHẦN 1. THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG
TIN

4

Giới thiệu chung về CNTT

THÔNG TIN LÀ GÌ
Mùi thức ăn cho
biết món gì
Báo cho biết tin
hàng ngày
Lời nói
Tin tứctrên TV

Thông tin
(Information)
Là tất cả những gì
đem lai hiểu biết,
là nguồn gốc của
nhận thức

Tin tức từ Internet
Một bức tranh

5

Lưu ý tính mới của thông tin. Giá trị của thông tin
không chỉ phụ thuộc vào nội dung mà phụ thuộc cả
vào sự hiểu biết của chủ thể nhận thức. Thông tin
có thể vô giá trị nếu đã được biết

ĐẶC TRƯNG CỦA THÔNG TIN
Đặc tính liên tục hay rời rạc
– miền giá trị thể hiện của
nó là liên tục hay rời rạc (kể
ra được)

Nơi chứa
Giá mang (support)
Giấy, băng từ, đĩa CD…

Thông tin
Hình thức vật lý
Tín hiệu (Signal)

Ý nghĩa mà thông tin
chuyển tải
Ngữ nghĩa (semantic)

Âm thanh, hình ảnh, mùi,
vị, nhiệt độ…
Dữ liệu là hình thức thể hiện trong mục đích xử lý
lưu trữ và truyền tin
Muốn có dữ liệu phải mã hóa

6

MÃ HOÁ THÔNG TIN


Là quy tắc biến đổi thông tin từ hình thức biểu diễn trên tập ký hiệu cơ sở này sang hình thức
biểu diễn trên tập ký hiệu cơ sở khác (mà vẫn giữ được nội dung sau khi khôi phục (giải mã decoding))



Biểu diễn các đối tượng mà vẫn phân biệt được đối tượng khác nhau.



Thông tin rời rạc luôn có thể mã hoá được



Các mã hoá thường dùng là mã hoá trên một tập hợp hữu hạn các kí hiệu (symbol) -> bảng chữ
(alphabet). Một từ (word) là một chuỗi hữu hạn các kí hiệu. Để mã hoá, mỗi đối tượng được gán
một từ khác nhau. Tính chất này đảm bảo khi biết mã có thể tìm được đố...
Chương 1
Giới thiệu chung về CNTT
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài giảng Tin học đại cương, chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 1 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 1 9 10 485