Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng trắc địa đại cương

Được đăng lên bởi tk131forever
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 0
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến
thức căn bản về:
- Các dụng cụ và các phép đo đạc cơ bản
- Hệ thống lưới khống chế trắc địa
- Thành lập bản đồ địa hình và mặt cắt
- Công tác trắc địa trong công trình

CHƯƠNG 0
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Chương 1: Trái đất và cách biểu thị bề
mặt
đất
Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình
Chương 3: Tính toán
Chương 4: Dụng cụ
góc
Chương 5: Dụng cụ
dài
Chương 6: Dụng cụ

trắc địa
và phương pháp đo
và phương pháp đo
và phương pháp đo

chênh cao
Chương 7: Khái niệm về lưới khống chế
trắc địa
3

CHƯƠNG 0
GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Chương 8: Lập lưới khống chế tọa độ đo
vẽ bằng đường chuyền kinh vĩ
Chương 9: Lập lưới khống chế độ cao
bằng đường đo cao cấp kỹ thuật
Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình
Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản
trong bố trí công trình.

4

CHƯƠNG 1
TRÁI ĐẤT VÀ CÁCH BIỂU THỊ BỀ MẶT
ĐẤT

5

1.1 HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC TRÁI ĐẤT
1. HÌNH DẠNG
- Bề mặt trái đất thực có hình dạng lồi lõm,
gồ ghề, không có phương trình toán học
đặc trưng
+ 29% bề mặt là mặt đất
+ 71% bề mặt là mặt nước biển
- Chọn mặt nước biển trung bình biểu thị
cho hình dạng trái đất gọi là mặt geoid

6

1. HÌNH DẠNG:
- Định nghĩa mặt Geoid: là mặt nước biển
trung bình, yên tĩnh, xuyên qua các lục địa
và hải đảo tạo thành mặt cong khép kín

7

1. HÌNH DẠNG
- Đặc điểm của mặt Geoid:
+ Mặt geoid không có phương trình toán
học cụ thể
+ Là mặt đẳng thế
+ Phương pháp tuyến trùng với phương
dây dọi
- Công dụng của mặt Geoid:
+ Xác định độ cao của các điểm trên bề
mặt đất
8

2. KÍCH THƯỚC
- Do mặt geoid không có phương trình bề
mặt nên không thể xác định chính xác vị trí
các đối tượng trên mặt đất thông qua mặt
geoid
- Nhìn tổng quát thì mặt geoid có hình dạng
gần giống với mặt ellipsoid
- Chọn mặt ellipsod làm mặt đại diện cho
trái đất khi biểu thị vị trí, kích thước các đối
tượng trên mặt đất
9

2

2

2

x
y
z
 2  2 1
2
a
a
b
10

2. KÍCH THƯỚC
- Các đặc trưng cơ bản của mặt Ellipsoid:
+ Bán trục lớn (bán kính lớn): a
+ Bán trục nhỏ (bán kính nhỏ): b
1 a b
+ Độ dẹt:  f  a

- Trong trường hợp coi trái đất là hình cầu
thì bán kính trung bình R  6371km

11

2. KÍCH THƯỚC
- 4 điều kiện khi thành lập mặt Ellipsoid
toàn
cầu:
+ Vận
tốc xoay của E bằng vận tốc xoay
của trái đất
+ Trọng tâm E trùng với trọng tâm trái đất
+ Khối lượng E tương đương với khối lượng
tđất
+ Tổng bình phương độ lệch giữa ellipsoid
và geiod là cực tiểu
- Công dụng của mặt Ellipsoid:
+ Để làm cơ sở xác định thành phần ...
BÀI GIẢNG
TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG
Bài giảng trắc địa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng trắc địa đại cương - Người đăng: tk131forever
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Bài giảng trắc địa đại cương 9 10 459