Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng trạm GIS

Được đăng lên bởi tamhahahaha
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3160 lần   |   Lượt tải: 52 lần
BÀI GIẢNG VỀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRẠM GIS.

I: GIỚI THIỆU CHUNG.
II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
III: LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH.

PXSC

Bài giảng về Hệ thống thiết bị Trạm
GIS

I - GIỚI THIỆU CHUNG
GIS kiểu ZFW20-252(L)/T3150-50 là loại thiết bị đóng cắt được bao bọc
toàn bộ trong khí cách điện bao gồm máy cắt (CB), dao cách ly (DS), dao tiếp đất
(ES) và dao tiếp đất tác động nhanh (HSES), máy biến dòng điện (CT), máy biến điện
áp (VT), chụp bịt đầu cáp (CSE), thanh cái (BUS) và các tủ điều khiển phía thứ cấp
vv. Ba pha của thanh cái thường được nằm gọn trong ống hợp kim nhôm.
Một dự án GIS điển hình được bố trí như trong hình 1 và hình 2. Từng phần
cụ thể sẽ được bố trí như trong hình 3~6. Máy cắt có truyền động làm việc bởi cơ cấu
lò xo. Trong khi đó dao cách ly, dao tiếp đất có truyền động làm việc bởi cơ cấuđộng
cơ. Dao tiếp đất tốc độ cao có cơ cấu truyền động bởi lò xo điều khiển bằng động cơ.

ĐVTH: Nhóm Nhất thứ Thiết bị chính Page 2

PXSC

Bài giảng về Hệ thống thiết bị Trạm
GIS

Hình 1: Sơ đồ bố trí của một trạm GIS điển hình

ĐVTH: Nhóm Nhất thứ Thiết bị chính Page 3

PXSC

Bài giảng về Hệ thống thiết bị Trạm
GIS

Hình 2: Sơ đồ một sợi tương ứng

Hình 3: Buồng cáp vào/ đầu cáp ra

ĐVTH: Nhóm Nhất thứ Thiết bị chính Page 4

PXSC

Bài giảng về Hệ thống thiết bị Trạm
GIS

Hình 4: Khoang vào/ra sứ xuyên

ĐVTH: Nhóm Nhất thứ Thiết bị chính Page 5

PXSC

Bài giảng về Hệ thống thiết bị Trạm
GIS
Hình 5: Đo lường và bảo vệ

Hình 6: Buồng thanh nối
II – THÔNG SỐ KỸ THUẬT

2.1. Thông số kỹ thuật danh định
Các thông số kỹ thuật chính của hệ thống thiết bị trạm GIS kiểu ZFW20252(L)/T3150-50 được thể hiện trong bảng từ 1-9, các thông số kỹ thuật của máy cắt
và cơ cấu hoạt động lò xo kết hợp được nêu trong phần II (doc. no. YFWJ00030 ) của
tài liệu này.
Bảng 1: Thông số kỹ thuật chính
Hạng mục
Điện áp định mức
kV
Tần số định mức
Dòng điện cho phép định mức
Dòng điện ngắn mạch định
mức
Dòng điện chịu ngắn hạn

Đơn vị

Thông số

kV

252

Hz

50

A

3150, 40000

kA

50

kA

50

ĐVTH: Nhóm Nhất thứ Thiết bị chính Page 6

PXSC

Bài giảng về Hệ thống thiết bị Trạm
GIS

Thời gian chịu dòng ngắn
mạch
Dòng điện ngắn mạch xung
kích
Điện áp chịu đựng với tần số
công nghiệp trong 1 phút
(khô, ẩm ướt)

S

3

kA

125

Pha với đất

460

kV
Qua tiếp điểm đang mở

Điện áp chịu đựng với xung
xét lớn nhất

kV

530, 460 (+145)

Pha với pha

460

Pha với đất

1050

Qua tiếp điểm đang mở

1200, 1050( +200)

Pha với pha
Mức độ phóng điện từng phần
pC

1050

Tất cả trạm GIS/ một
buồng
Cách ly t...
BÀI GIẢNG VỀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRẠM GIS.
I: GIỚI THIỆU CHUNG.
II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
III: LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH.
Bài giảng trạm GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng trạm GIS - Người đăng: tamhahahaha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng trạm GIS 9 10 242