Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng truyền động điện

Được đăng lên bởi Vô Danh
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Truyền động điện là học phần rất quan trọng đối với sinh viên ngành Điện nói
chung, đặc biệt là sinh viên ngành điều khiển và tự động hóa. Để phục vụ tốt cho việc dạy
và học môn học truyền động điện, tập thể tác giả Khoa Điện - Tự động hóa đã tìm hiểu,
đúc kết và biên soạn ra cuốn “Truyền động điện”, với nội dung bám sát đề cương môn
học và đã được hội đồng xét duyệt nhà trường thông qua
Nội dung bài giảng gồm 5 chương :
Chương 1 Các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện
Chương 2 Trình bày các đặc tính cơ của các động cơ điện thông dụng
Chương 3 Trình bày các phương pháp điều chỉnh tốc độ của các hệ truyền động điện, các
động cơ điện
Chương 4 Trình bày các phương pháp tính chọn cơ bản các động cơ điện cho các hệ
truyền động điện thông dụng
Chương 5 Giới thiệu và phân tích các hệ thống truyền động điện một chiều và xoay chiều
thông dụng trong công nghiệp
Bài giảng được dùng làm tài liệu học tập chính cho sinh viên cao đẳng ngành điều
khiển và tự động hóa. Ngoài ra cũng là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến
lĩnh vực này.
Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu
sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn đọc. Mọi ý kiến thắc mắc xin
gửi về Khoa Điện- Tự động hóa, trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Các tác giả

-1-

Chương 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
Mục tiêu : Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động

Tài liệu tham khảo : Bùi Quốc Khánh (2002), Giáo trình Truyền động
điện,NXBKHKT
1.1. Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ)
1.1.1.Cấu trúc của hệ thống truyền động điện tự động:
1.1.1.1. Định nghĩa hệ thống truyền động điện tự động:
Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ hợp các thiết bị điện, điện tử,
v.v. phục vụ cho cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho các cơ cấu công
tác trên các máy sản suất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông tin để điều khiển quá
trình biến đổi năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ.
1.1.1.2. Cấu trúc chung:

Hình 1-1: Mô tả cấu trúc chung của hệ TĐĐ TĐ.
BBĐ: Bộ biến đổi; ĐC: Động cơ điện; MSX: Máy sản xuất; R và RT: Bộ điều chỉnh
truyền động và công nghệ; K và KT: các Bộ đóng cắt phục vụ truyền động và công nghệ;
GN: Mạch ghép nối; VH: Người vận hành.
Cấu trúc của hệ TĐĐ TĐ gồm 2 phần chính:
- Phần lực (mạch lực): từ lưới điện hoặc nguồn điện cung cấp điện năng đến bộ
biến đổi (BBĐ) và động cơ điện (ĐC) truyền động c...
- 1 -
LỜI NÓI ĐẦU
Truyền động điện học phần rất quan trọng đối với sinh viên ngành Điện nói
chung, đặc biệt là sinh viên ngành điều khiển tự động hóa. Để phục vụ tốt cho việc dạy
học môn học truyền động điện, tập thể tác giả Khoa Điện - Tự động hóa đã tìm hiểu,
đúc kết biên soạn ra cuốn “Truyền động điện”, với nội dung m sát đề cương môn
học và đã được hội đồng xét duyệt nhà trường thông qua
Nội dung bài giảng gồm 5 chương :
Chương 1 Các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện
Chương 2 Trình bày các đặc tính cơ của các động cơ điện thông dụng
Chương 3 Trình bày các phương pháp điều chỉnh tốc độ của các hệ truyền động điện, các
động cơ điện
Chương 4 Trình bày các phương pháp tính chọn bản các động điện cho các hệ
truyền động điện thông dụng
Chương 5 Giới thiệu phân tích các hệ thống truyền động điện một chiều xoay chiều
thông dụng trong công nghiệp
Bài giảng được dùng làm tài liệu học tập chính cho sinh viên cao đẳng ngành điều
khiển tự động hóa. Ngoài ra cũng tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến
lĩnh vực này.
Do hạn chế về thời gian kiến thức nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu
sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn đọc. Mọi ý kiến thắc mắc xin
gửi về Khoa Điện- Tự động hóa, trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Các tác giả
Bài giảng truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng truyền động điện - Người đăng: Vô Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
Bài giảng truyền động điện 9 10 38