Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC NHA TRANG

Bài giảng

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
DC & AC

Biên soạn: ThS. Trần Công Binh

THÁNG 8 NĂM 2010

Bài giảng Truyền Động Điện (ĐH Nha Trang)

T©B

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN (DC & AC)
Chương I:

Động học hệ thống động cơ - tải cơ
I.1: Đặc tính cơ của tải
I.2: Đặc tính cơ của động cơ
Chương II:
Điều khiển vòng hở tốc độ động cơ một chiều
II.1: Động cơ một chiều (động cơ DC)
ƒ
Đặc tính cơ tĩnh động cơ DC
ƒ
Điều khiển tốc độ động cơ DC
ƒ
Các trạng thái hãm
II.2: Điều khiển động cơ DC dùng Bộ chỉnh lưu
ƒ
Giới thiệu
ƒ
Bộ chỉnh lưu 1 pha
ƒ
Bộ chỉnh lưu 3 pha
II.3: Điều khiển động cơ DC dùng Bộ biến đổi xung áp (Chopper)
ƒ
Bộ chopper giảm áp
ƒ
Bộ chopper tăng áp
ƒ
Hãm tài sinh dùng bộ chopper tăng áp
ƒ
Mạch cầu H điều khiển động cơ DC làm việc ở 4 góc phần tư
Chương III:
Điều khiển vòng kín tốc độ động cơ một chiều
III.1: Mô hình động của động cơ DC
III.2: Bộ điều khiển PID
III.1: Điều khiển vòng kín động cơ DC
ƒ
Điều khiển vòng hở tốc độ động cơ DC
ƒ
Điều khiển vòng kín tốc độ động cơ DC
ƒ
Điều khiển moment động cơ DC
ƒ
Điều khiển vị trí động cơ DC
ƒ
Bộ điều khiển động cơ DC (DC Drive)
Chương IV:
Điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha
IV.1: Động cơ không đồng bộ ba pha (ĐCKĐB)
ƒ
Đặc tính cơ tĩnh ĐCKĐB ba pha
ƒ
Khởi động mềm ĐCKĐB ba pha
IV.1: Điều khiển tốc độ ĐCKĐB ba pha
ƒ
Điều khiển khởi động bằng cách thay đổi điện trở rotor
ƒ
Điều khiển điện áp phần ứng
ƒ
Điều khiển tần số bằng phương pháp V/f
Chương V:
Điều khiển vector động cơ không đồng bộ ba pha
V.1: Bộ nghịch lưu ba pha và Vector không gian
ƒ
Bộ nghịch lưu ba pha.
ƒ
Vector không gian và hệ toạn độ satator (αβ).
V.2: Hệ qui chiếu quay
ƒ
Hệ toạ độ từ thông rotor (dq).
ƒ
Chuyển đổi hệ toạ độ αβ ↔ dq.
V.3: Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha trong hệt toạ độ từ thông rotor
ƒ
Sơ đồ tương đương của động cơ và một số ký hiệu.
ƒ
Mô hình động cơ trong HTĐ từ thông rotor (Ψr).
V.4: Điều khiển định hướng từ thông (FOC) động cơ không đồng bộ ba pha
ƒ
Điều khiển PID
ƒ
Điều khiển FOC động cơ không đồng bộ ba pha.
V.5: Bộ biến tần
Chương VI:
Điều khiển động cơ đồng bộ ba pha
31/08/2010

1

Bài giảng Truyền Động Điện (ĐH Nha Trang)

Chương I:

T©B

Động học hệ thống động cơ - tải cơ

I.1: Đặc tính cơ của tải
I.1.1: Đơn vị của các đại lượng cơ học:

I.1.2: Phương trình moment cơ bản

M co − M c = J
Mcơ > Mc
Mcơ < Mc
Mcơ = Mc

dω
dt

tải cơ tăng tốc.
tải cơ giảm tốc.
tải cơ chạy với tốc độ ổn định – xác lập – trạng thái tĩnh.
I.1.3: Các thành phần của moment cản Mc:
M c = M t + B.ω + M msk + M mst + C.ω2

Moment...
ĐẠI HC NHA TRANG
Bài ging
TRUYN ĐỘNG ĐIN
DC & AC
Biên son: ThS. Trn Công Binh
THÁNG 8 NĂM 2010
Bài giảng TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC 9 10 845