Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi lovelydog1602
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI GIẢNG

TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

GVC TS. Hoàng Minh Trí

Trang 1

CHƯƠNG I
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SẢN XUẤT CỨNG
Trong chương này chúng ta xem xét các thiết bị tự động được dùng để gia công các chi
tiết rời rạc với sản lượng lớn. Thiết bị trong dây chuyền sản xuất cơ khí thường bao gồm một
số máy để thực hiện việc gia công trên dây chuyền. Các dây chuyền này được gọi là máy vận
chuyển hay băng chuyền.
1.1

CÁC DÂY CHUYỀN GIA CÔNG TỰ ĐỘNG

Dây chuyền tự động bao gồm một số máy được nối với nhau bởi thiết bị vận chuyển phôi
giữa các nguyên công. Việc vận chuyển phôi được thực hiện tự động và các máy gia công thực
hiện chức năng chuyên môn của chúng một cách tự động.
Đường dây tự động thường có ý nghĩa thích đáng trong trường hợp đời sống sản phẩm
tương đối ổn định ,nhu cầu sản phẩm cao địi hỏi tốc độ sản xuất cao và nếu phương pháp sản
xuất khác thì chi phí nhn cơng rất lớn. Mục đích của việc sử dụng đường dây tự động là:
- Giảm chi phí nhân công.
- Tăng tốc độ sản xuất.
- Giảm phôi trong quá trình.
- Giảm khoảng cách di chuyển giữa các nguyên công.
- Tích hợp các nguyên công.
Sản phẩm ra

Phôi vào

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Proc
Aut

Trạm 1

Trạm
2

Trạm 3

Trạm 4

Trạm 5

Trạm 6

Trạm 7

Cấu hình của một dây chuyền tự động

Các kí hiệu thường dùng:
Trạm gia công: XXXX:
    PROC=Vị trí gia công
    ASBY=Vị trí lắp ráp
    INSP=Vị trí kiểm tra
    SORT=Vị trí phân loại

Đầu máy

XXXX
YYY
Máy công cụ

Phôi :    

   YYY:
   AUT = Automated
   MAN= Manual

Phôi thô
Bán thành phẩm
Thành phẩm

GVC TS. Hoàng Minh Trí

Trang 2

3
4
2

Ổ phôi trung gian

1

Dây chuyền tự động bố trí theo đường thẳng
Trong cấu hình bố trí theo đường thẳng các máy được bố trí ít nhiều theo đường thẳng.
Dòng phôi có thể quay 90o, hoặc là để định hướng lại phôi, do không gian hẹp hoặc những
nguyên nhân khác, nhưng đặc tính cấu trúc kiểu đường thẳng thì vẫn giữ nguyên.
Dây chuyền tự động bố trí theo đường tròn
Trong cấu trúc xoay tròn, chi tiết được xoay quanh một bàn tròn .Các vị trí gia công là cố
định và thường bố trí xung quanh bàn tròn. Chi tiết di chuyển trên bàn quay và được định vị tại
mỗi vị trí để gia công hoặc lắp ráp. Kiểu thiết bị này thường gọi là máy nhiều vị trí theo đường
tròn. CẤu hình của máy được vẽ trên hình 4.3
Phôi

Hệ thống máy bố trí theo đường tròn

Chi tiết

Cách chọn kiểu bố trí dây chuyền
Việc chọn lựa giữa hai kiểu máy phụ thuộc vào yêu cầu ứng dụng. Kiểu máy xoay tròn
thường bị hạn chế bởi kích thư...
BÀI GIẢNG
TỰ ĐỘNG HÓA
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
GVC TS. Hoàng Minh Trí Trang 1
BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ - Người đăng: lovelydog1602
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 9 10 150