Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu học

Được đăng lên bởi 13146028
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẬT LIỆU HỌC
Phạm Thị Hồng Nga
Bộ môn Công nghệ Kim loại
hongngavlh@gmail.com

CHƯƠNG 2:
Lý thuyết chung về vật liệu kim loại

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
1. Cấu tạo của kim loại lỏng
2. Điều kiện kết tinh
3. Quá trình kết tinh
4. Kích thước tinh thể sau khi kết tinh
II. Hợp kim và giản đồ trạng thái
1. Hợp kim
a. Các pha tồn tại trong hợp kim
b. Cấu trúc pha của hợp kim
2. Giản đồ trạng thái 2 cấu tử (tự học)
III. Các đại lượng đánh giá cơ tính của vật liệu
1. Độ bền
2. Độ dẻo
3. Độ cứng
4. Độ dai va đập
IV. Giản đồ trạng thái Fe-C
1. Fe và C
2. Dạng của giản đồ
3. Hợp kim Fe-C

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
•

Là quá trình hình thành và phát triển mạng tinh thể và liên kết kl trong toàn bộ thể tích của kl
khi thỏa các điều kiện kết tinh

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
1. Cấu tạo của kim loại lỏng

Gần giống như cấu trúc kim loại rắn

•
•
•
•

Thể tích
Nhiệt n/chảy
Nhiệt dung
Điện tử tự do

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
2. Điều kiện kết tinh
Mọi vật đều có xu hướng tồn tại ổn định hơn
ở trạng thái năng lượng dự trữ thấp hơn

• Năng lượng tự do F
T > Ts trạng thái lỏng
trạng thái rắn
T < Ts lỏng và rắn (TT cân bằng động)
T = Ts
Ts: nhiệt độ kết tinh lý thuyết
Sự kết tinh chỉ xảy ra
ở nhiệt độ thấp hơn Ts

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
3. Quá trình kết tinh
a. Tạo mầm

Mầm: phần tử rắn được hình thành từ kim loại lỏng có cấu
trúc tinh thể, có kích thước đủ lớn để tồn tại và phát triển
Mầm tự sinh
Được hình thành từ kim
loại lỏng và lơ lửng
trong kim loại lỏng

Mầm ký sinh
- Được hình thành từ kim loại lỏng và
bám vào phần tử rắn trong kim loại lỏng
- Oxyt, cacbit (WC, TiC), bụi tường lò, bụi
than, bụi chất sơn khuôn, thành khuôn

Tạo mầm ký sinh dễ hơn tạo mầm tự sinh
rmầm ký sinh < rmầm tự sinh

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
3. Quá trình kết tinh
b. Phát triển mầm

• Cơ chế xếp lớp: từng nhóm nguyên tử trong kim loại
lỏng xếp vào bề mặt mầm ở các vị trí 1; 2; 3 từ hàng hày
đến hàng khác, từ lớp này đến lớp khác

• Cơ chế lệch xoắn: Đóng vai trò quan trọng trong quá
trình phát triển mầm, nhờ bậc thang trên bề mặt để các
nguyên tử bám dựa vào một cách chắc chắn

I. Sự kết tinh của kim loại nguyên chất
3. Quá trình kết tinh
c. Sự hình thành hạt

• Mỗi hạt được tạo từ một mầm mà phương mạng của
mầm định hướng ngẫu nhiên
• Kích thước hạt không đều nhau
• Biên giới hạt là nơi các nguyên tử sắp xếp không có trật
tự, có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và chứa nhiều tạp
chất nhất

I. Sự kết tinh của...
VẬT LIỆU HỌC
Phạm Thị Hồng Nga
Bộ môn Công nghệ Kim loại
hongngavlh@gmail.com
CHƯƠNG 2:
Lý thuyết chung về vật liệu kim loại
Bài giảng vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu học - Người đăng: 13146028
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bài giảng vật liệu học 9 10 403