Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu học

Được đăng lên bởi 13146028
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LIỆU HỌC
Phạm Thị Hồng Nga
Bộ môn Công nghệ Kim loại
hongngavlh@gmail.comhongngavlh@
gmail.com

2001

8

O30

Hồng Nga

60

UTE

Next year

China

Mục tiêu
• Phân loại vật liệu kỹ thuật
thông dụng
• Tính chất, thành phần, công
dụng, và ký hiệu theo tiêu
chuẩn các loại vật liệu kim
loại, chất dẻo, và vật liệu
composite
• Các phương pháp nhiệt luyện
thông dụng
• Tính chất cơ học và các chỉ
tiêu đánh giá cơ tính thông
dụng

Quy định
Đánh giá quá trình: 50%
•Dự lớp:
5%
•Bài tập:
15%
•Tiểu luận:
20%
•Báo cáo:
10%
Thi cuối học kỳ:
50%
•Trắc nghiệm (60 phút)
•Hoặc Tự luận (90 phút)

Bài tập
1. Hãy giới thiệu một số thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng vật liệu hiện đại
2. Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở
nước ta
3. Từ một trong các giản đồ pha loại I, II, III, trình bày quá trình kết tinh của hợp
kim điển hình khi làm nguội đủ chậm từ trạng thái lỏng, nêu rõ: đồ thị quá
trình kết tinh, các pha của hợp kim ở nhiệt độ thường, và tính chất của hợp
kim ở trạng thái cân bằng
4. Chọn thép và xác định quy trình nhiệt luyện để chế tạo một trong các chi tiết
sau:
5. Chọn gang graphite thích hợp để chế tạo các chi tiết sau:
6. Thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm: chai đựng nước,
bồn chứa nước, vỏ nhựa bút bi, thùng chứa chai nước ngọt,…
7. Thành phần hỗn hợp chất dẻo và quy trình chế tạo sản phẩm: bánh răng nhỏ
số vòng quay đến 3000 v/ph, ống nhựa chịu nhiệt,…

Tiểu luận
1. Quá trình kết tinh của các hợp kim Fe – C, 0.4% C, 0.8% C, và 1.2% C khi
làm nguội đủ chậm từ trạng thái lỏng. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi và
tính chất của các hợp kim đó
2. Quá trình kết tinh của hợp kim Fe – C cân bằng giả ổn định, 3.0% C,
4.3%C, và 5.0% C khi làm nguội đủ nhanh. Nêu nhận xét về tổ chức tế vi
và tính chất của các hợp kim đó
3. Quá trình khuếch tán trong vật liệu kim loại, các định luật khuếch tán
(Fick 1 và Fick 2)
4. Dựa trên các định luật khuếch tán, xác định quan hệ giữa thời gian thấm
C, nhiệt độ thấm, và chiều dày lớp thấm C cho chi tiết
5. Quá trình hóa già hợp kim Al – Cu
6. Khuôn tạo hình chất dẻo
7. Hệ thống thủy lực trong máy phun ép

Bài tập/ Tiểu luận
• Nhóm 3 ~ 5 người
• Gửi e-mail: hongngavlh@gmail.com
Nhóm xx - Bài tập yy (hoặc Tiểu luận zz)

Nội dung
• Chương 1: Giới thiệu vật liệu cơ khí
• Chương 2: Lý thuyết chung về
vật liệu kim loại
• Chương 3: Thép và nhiệt luyện thép
• Chương 4: Gang graphite thông dụng
• Chương 5: Kim loại và hợ...
VẬT LIỆU HỌC
Phạm Thị Hồng Nga


hp://www.sciencedirect.com/
hp://link.springer.com/
Bài giảng vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu học - Người đăng: 13146028
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Bài giảng vật liệu học 9 10 833