Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng vật liệu học

Được đăng lên bởi Dinh Phuc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1043 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VẬT LIỆU HỌC 1
Khối

lượng: 2 tín chỉ = 3 tiết/tuần x 10 tuần = 30

tiết.
Giảng viên: Nguyễn Văn Thức
Email: nguyenvanthuc1510@gmail.com
Văn phòng: PTN Vật Liệu Học – E207 khu E
SĐT: 0123.395.0139 – giờ hành chính.

I. THÔNG TIN


Đánh giá: thi trắc nghiệm





Giữa kì: 30%
Cuối kì: 70%

Tài liệu tham khảo:







Vật liệu học cơ sở - Nghiêm Hùng – 2008
Vật liệu học - Lê Công Dưỡng
Vật liệu kỹ thuật – Đặng Vũ Ngoạn
Kim loại học và nhiệt luyện – Nghiêm Hùng – 1993
Sách tra cứu gang thép thông dụng – Nghiêm Hùng
Fundamentals of Materials Science and
Engineering 5th ed – William Calister (file)

III. YÊU CẦU
1.
2.
3.

Không được phép dùng điện thoại trong lớp.
Không được phép ăn uống trong lớp, kể cả
bánh kẹo.
Không trao đổi riêng trong lớp.

IV. KHUYẾN KHÍCH
1.
2.
3.

Đặt câu hỏi.
Phát biểu ý kiến, đề nghị.
Trao đổi trực tiếp vào giờ làm việc.

V. THỜI KHÓA BIỂU

(DỰ

KIẾN)

Tuần
1

Bài
Lý thuyết
chung về
kim loại &
hợp kim

Nội dung





2

Mạng tinh
thể



4

Giản đồ
pha



5

Giản đồ
pha









Cấu tạo của kim loại
Mạng tinh thể
Kiểu mạng: BCC, FCC, HCP, chính phương
Tính thù hình của kim loại
Cấu tạo tinh thể thực tế: sai lệch điểm, sai lệch đường
Quá trình kết tinh: cấu tạo của kim loại lỏng, các điều
kiện kết tinh
Hợp kim, hệ hợp kim, pha
Pha trong hợp kim: dung dịch rắn, pha trung gian
Giản đồ loại I, II, III, IV
Giản đồ Fe-C

V. THỜI KHÓA BIỂU
KIẾN)

Tuần

Bài

6

Phân loại hợp
kim Fe-C.

7
8

Biến dạng
dẻo và kết
tinh lại
Biến dạng
dẻo và kết
tinh lại

9

Nhiệt luyện

10

Nhiệt luyện

(DỰ

Nội dung













Thép: trước cùng tích, cùng tích, sau cùng tích
Gang trắng: trước cùng tinh, cùng tinh, sau cùng tinh.
Trượt trong thực tế
Phương pháp tăng bền.
Kết tinh lại
Các đại lượng đánh giá tính chất cơ học: độ bền, độ dẻo,
độ cứng, độ dai va đập
Các chuyển biến pha khi nung nóng thép.
Chuyển biến khi làm nguội chậm.
Chuyển biến không khuếch tán.
Chuyển biến phân hủy Martensite

MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.

Trình bày vị trí môn VLH trong quy trình
sản xuất.
Mô tả cấu tạo của vật liệu kim loại.
Mô tả ngắn gọi khái niệm mạng tinh thể.
Vẽ và mô tả thông số các kiểu mạng
Bcc, Fcc, Hcp.

I.

GIỚI THIỆU:

1. Quy trình sản xuất

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ
KIM LOẠI & HỢP KIM
I/ KHÁI NIỆM (CỔ ĐIỂN)
 Là vật liệu có ánh kim, dẫn
điện, dẫn nhiệt tốt.
 Dễ dát mỏng, kéo sợi.

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ
KIM LOẠI & HỢP KIM
II/ CẤU TẠO: Là nguyên tố hóa học có
 Ít electron ở lớp ngoài cùng (s,p):
Me → Men+ + n.e- (n = 1,2,...
VẬT LIỆU HỌC 1
VẬT LIỆU HỌC 1
Khối lượng: 2 tín chỉ = 3 tiết/tuần x 10 tuần = 30
Khối lượng: 2 tín chỉ = 3 tiết/tuần x 10 tuần = 30
tiết.
tiết.
Giảng viên: Nguyễn Văn Thức
Giảng viên: Nguyễn Văn Thức
Email:
Email:
nguyenvanthuc1510@gmail.com
nguyenvanthuc1510@gmail.com
Văn phòng: PTN Vật Liệu Học – E207 khu E
Văn phòng: PTN Vật Liệu Học – E207 khu E
SĐT: 0123.395.0139 – giờ hành chính.
SĐT: 0123.395.0139 – giờ hành chính.
bài giảng vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng vật liệu học - Người đăng: Dinh Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bài giảng vật liệu học 9 10 980