Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng vật liệu học

Được đăng lên bởi Dinh Phuc
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1.
2.
3.
4.

Trình bày vị trí môn VLH trong quy trình
sản xuất.
Mô tả cấu tạo của vật liệu kim loại.
Mô tả ngắn gọi khái niệm mạng tinh thể.
Vẽ và mô tả thông số các kiểu mạng
Bcc, Fcc, Hcp.

MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày tính thù hình của Fe.
So sánh cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng
và thực.
Vẽ và trình bày vai trò của lệch biên, lệch
xoắn.
Phân biệt đơn và đa tinh thể.
So sánh khả năng phát triển của mầm tự
sinh & kí sinh trong quá trình kết tinh.

CHƯƠNG 2: MẠNG TINH THỂ
I/ TÍNH THÙ HÌNH CỦA KIM LOẠI:
Mỗi kim loại có kiểu mạng đặc trưng.
 Một số kim loại có nhiều kiểu mạng.
 Mỗi kiểu mạng ổn định trong khoảng tº xác định, gọi là
kiểu thù hình (đa hình). Kí hiệu: α, β, γ…
→ Khi nung nóng hay làm nguội đủ chậm qua khoảng tº
xác định thì kiểu mạng thay đổi.
α ↔ β: chuyển biến thù hình.


I/ TÍNH THÙ HÌNH CỦA KIM LOẠI






Sắt ở 911ºC÷1392ºC có kiểu
mạng lập phương diện tâm,
dưới 911ºC có kiểu mạng lập
phương thể tâm.
Tính thù hình của sắt ứng
dụng rất nhiều trong nhiệt
luyện.
Thiếc ở tºphòng là Snβ dẻo,
dưới -30ºC chuyển biến thù
hình thành Snα , thể tích tăng
25%, ở dạng bột.

I/ TÍNH THÙ HÌNH CỦA KIM LOẠI
Thiếc ở tºphòng là Snβ dẻo, dưới -30ºC chuyển
biến thù hình thành Snα , thể tích tăng 25%, ở
dạng bột.
 Titan ở tº < 882ºC là Tiα - Hcp, trên 882ºC là Tiβ
–Bcc.


II/ CẤU TẠO TINH THỂ THỰC TẾ


a. Mạng tinh thể lý tưởng:
 Mọi

nút mạng đều ở vị trí cân bằng.
 Mọi nút mạng đều chứa nguyên tử (ion
dương).
 Không chứa các nguyên tử tạp chất.

II/ CẤU TẠO TINH THỂ THỰC TẾ
b. Các loại khuyết tật:
1. Sai lệch điểm: sai lệch có kích thước nhỏ theo 3 chiều trong
không gian.
 Nút

trống: nút mạng không chứa nguyên tử
 Nguyên tử xen kẽ: r ≤ 0.59 r nguyên tử.
 Nguyên tử thay thế: nguyên tử kim loại B thay thế nguyên tử kim
loại A trong kiểu mạng của A.

1. SAI LỆCH ĐIỂM:


Khi số lượng sai lệch điểm tăng:
 Độ

bền, độ cứng tăng.
 Độ dẻo, độ dai giảm.
 Điện trở tăng.
 Dễ bị oxy hóa, ăn mòn hóa học.

2. SAI LỆCH ĐƯỜNG:
Là tập hợp các sai lệch đường xếp liên
tiếp. Gồm:
 Lệch

biên.
 Lệch xoắn.
 Lệch hỗn hợp (lệch biên + lệch xoắn).

2. SAI LỆCH ĐƯỜNG:
 Lệch

biên: phần của mặt tinh thể bị thiếu
trong tập hợp các mặt tinh thể song song.

2. SAI LỆCH ĐƯỜNG:
 Lệch

xoắn:xem như được hình thành từ
ứng suất tiếp gây ra vặn xoắn.
 Các nguyên tử xung quanh trục sắp xếp
theo đường xoắn ốc.

2. SAI LỆCH ĐƯỜNG:
 Mật

độ lệch:

 li

(mm  2 )
V


 Mật

 l ê ch


V

(mm  2 )

độ lệch càng lớn thì :

Độ bền, ...
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1. Trình bày vị trí môn VLH trong quy trình
sản xuất.
2. Mô tả cấu tạo của vật liệu kim loại.
3. Mô tả ngắn gọi khái niệm mạng tinh thể.
4. Vẽ và mô tả thông số các kiểu mạng
Bcc, Fcc, Hcp.
bài giảng vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng vật liệu học - Người đăng: Dinh Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài giảng vật liệu học 9 10 800