Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng vật liệu học

Được đăng lên bởi Dinh Phuc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1.
2.
3.
4.

Trình bày cơ chế phá hủy.
Phân biệt độ bền & độ cứng ; độ dẻo &
độ dai.
Vẽ và phân biệt cơ chế trượt cứng, cơ
chế trượt có lệch.
Nêu các ứng dụng lợi dụng tính dị
hướng của tổ chức thớ.

MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày nguyên lý và cơ chế của phá
hủy.
Phân biệt và so sánh phá hủy giòn,dẻo,
mỏi.
Liệt kê các biện pháp tăng độ bền mỏi.
Trình bày các biện pháp phục hồi độ dẻo
sau khi biến dạng.
Trình bày ưu khuyết điểm của gia công
nóng.

CHƯƠNG 4: BIẾN DẠNG VÀ CƠ TÍNH
III. PHÁ HỦY:
1.Cơ chế phá hủy: hình thành và lan truyền vết nứt.
Vết nứt có sẵn do:

Nấu luyện, đúc, hàn, gia công áp lực, ăn mòn.

Ăn mòn biên giới hạt: tạp chất tích tụ ở vết lõm gây ra ăn
mòn dọc theo biên giới hạt.→ tách hạt → vết nứt.

III. PHÁ HỦY
1.Cơ chế phá hủy:

Do biến dạng dẻo: nguồn FrankRead → tập hợp các lệch //, các
lệch chđ rồi dừng lại ở biên giới
hạt.
→ khoảng cách giữa các lệch
giảm
→ các lệch nhập vào nhau → vết
nứt.

III. PHÁ HỦY
2. Ứng suất tập trung ở đầu vết nứt:

Thông số hình học của vết nứt: c

Chiều rộng cực đại của vết nứt: t

Bán kính cong cực đại của vết nứt r.

Năng lượng vật lý phân chia vết nứt γs.

III. PHÁ HỦY
3. Ảnh hưởng của nhiệt độ và tốc độ tác dụng lực:

III. PHÁ HỦY
4. Phá hủy mỏi:



Lực tác dụng fmax = const
F = fmax.sin ωt

III. PHÁ HỦY
4. Phá hủy mỏi:
Xét đơn tinh thể chịu lực f = fmax.sin ωt có S0.
Trong 1 chu kì:
f đổi chiều
 Lệch chuyển động trên hệ trượt đổi chiều 4 lần.


→ tinh thể khôi phục vị trí ban đầu (vận tốc chuyển động
của lệch và vận tốc biến thiên phải đồng bộ)

III. PHÁ HỦY
4. Phá hủy mỏi:
vchđ của lệch giảm dần do lực ma sát trên hệ trượt và
biến cứng.
→ Mất đồng bộ giữa vận tốc lệch và vận tốc biến dạng.
→ Sau N1 chu kì, các lệch sẽ chuyển sang hệ trượt
khác, // với hệ trượt ban đầu (quá trình leo –
creeping).


III. PHÁ HỦY
4. Phá hủy mỏi:

Quá trình phá hủy mỏi trải qua 3 giai đoạn:
Hình thành nguồn
vết nứt mỏi trên bề
mặt sau N1 chu kì
tác dụng lực.

Lan truyền
vết nứt mỏi
vào bên
trong

Phá hủy
giòn

III. PHÁ HỦY
4. Phá hủy mỏi:
+ Độ bền mỏi (độ bền lâu).
σb mỏi = σmax mà vật liệu chưa
bị phá hủy sau N chu kì tác
dụng lực xác định.

σb mỏi xác định thông qua f =
(σph/hủy – N)

N = 106 ÷ 107: bình thường

N = 107 ÷ 108: quan trọng

N = 108 ÷ 109: đặc biệt quan
trọng
Vd: bóng đèn 6000 h → thay
Bạc xecmăng 150.000 km →
thay.


III. PHÁ HỦY
4. Phá hủy mỏi:
+ Tăng độ bền mỏi:




Tăng độ bóng bề mặt.
Hạn chế ứng suất tập
trung (tạo góc lượn…)
Hóa bền bề mặt:

...
MỤC TIÊU BÀI TRƯỚC:
1. Trình bày cơ chế phá hủy.
2. Phân biệt độ bền & độ cứng ; độ dẻo &
độ dai.
3. Vẽ và phân biệt cơ chế trượt cứng, cơ
chế trượt có lệch.
4. Nêu các ứng dụng lợi dụng tính dị
hướng của tổ chức thớ.
bài giảng vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng vật liệu học - Người đăng: Dinh Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bài giảng vật liệu học 9 10 927