Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu học

Được đăng lên bởi 13146028
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3
THÉP &
NHIỆT LUYỆN THÉP

Mục tiêu:

- Xác định được các chuyển
biến pha khi nung nóng và
làm nguội
- Các tổ chức khi nhiệt luyện
tôi, ram, ủ và thường hoá

I. Thép

1. Thành phần hóa học của thép
a. Thép C
b. Thép hợp kim

2. Phân loại thép

a. Theo lượng tạp chất có trong thép
b. Theo phương pháp khử khí oxy khi luyện thép
c. Theo thành phần
d. Theo công dụng

3. Ký hiệu thép theo TCVN

II. Nhiệt luyện thép

1. Nhiệt luyện
2. Các phương pháp nhiệt luyện

I. Thép

1. Thành phần hóa học của thép
a. Thép C

• Thành phần C:

≤2.14% (lý thuyết)

thông dụng 0.08~1.3%
đặc biệt
0.03~1.55%

• Tạp chất
+ bọt khí :

bọt, rỗ khí H2, CO2, N2… (<0.003%)

+ P, S: %P+%S ≤ 0.12%
+ từ nguyên liệu

• Các nguyên tố dùng để khử O2 khi luyện thép
FeO+Mn  Fe+MnO
FeO+Si  Fe+SiO2
FeO+Al  Fe+Al2O3

Dòn nguội
Dòn nóng

Thép sôi
Thép nửa lặng
Thép lặng

I. Thép

1. Thành phần hóa học của thép
b. Thép hợp kim

 Các nguyên tố hợp kim được cố tình đưa vào thép
nhằm cải thiện các tính chất của thép C, hoặc tạo cho
thép tính chất mới
• Cr:
1% (hoặc 4%)
nhiệt luyện (tôi thép)
• Ni:
3% (%P+%S ≤0.05%) độ dai va đập
• Mn, Si: 1~2%
giới hạn đàn hồi
• W, V, Mo... độ bền, làm việc ở nhiệt độ cao
• Ti, Nb... 0.1%
nhỏ hạt  nhiệt luyện

I. Thép

2. Phân loại
a. Theo lượng tạp chất có trong thép (P, S)

•Thép chất lượng thường:
•Thép chất lượng cao:
•Thép chất lượng tốt:
•Thép chất lượng đặc biệt:

%P+%S ≤ 0.12%
%P+%S ≤ 0.08%
%P+%S ≤ 0.05%
%P+%S ≤ 0.025%
b. Theo phương pháp khử oxy khi luyện thép
•Thép sôi: khử oxy bằng Mn (thép bản chất hạt thô)
•Thép nửa lặng: khử oxy bằng Si (thép bản chất hạt thô)
•Thép lặng: khử oxy bằng Al (thép bản chất hạt nhỏ)

I. Thép

2. Phân loại
c. Theo thành phần

•Thép C:
•Thép hợp kim:

0.08~1.3%C
0.03~1.55%C
- Thép hợp kim thấp: tổng % các ngtố hk
- Thép hợp kim trung bình: tổng % các ngtố hk
hoặc
- Thép hợp kim cao: tổng % các ngtố hk
•Ngoài ra: Thép Cr, thép Mn, thép Si, thép Ni…
hoặc thép W, thép Mo, thép Co…

≤ 2~3%
≤ 2~8%
≤3~10%
≥8~10%

I. Thép

2. Phân loại
d. Phân loại theo công dụng

•Thép chất lượng thường
- Thép xây dựng
- Thép đường ray xe lửa
- Thép dễ cắt (thép tự động)

•Thép chất lượng cao đến đặc biệt
- Thép chế tạo máy (thép kết cấu)
- Thép dụng cụ (dcụ dùng trong gia công cơ khí)

- Thép có công dụng riêng

I. Thép

2. Phân loại
d. Phân loại theo công dụng
A. Thép chất lượng thường
- Thép xây dựng: 0.08~0.42%C
+ Độ bền cao
+ Chống oxy hóa, ăn mòn trong khí quyển
+ Tính hàn cao
Dạng thanh tròn; ống tròn, vuông, hình chữ nhật...
CHƯƠNG 3
THÉP &
NHIỆT LUYỆN THÉP
Mục tiêu:
-
Xác định được các chuyển
biến pha khi nung nóng
làm nguội
- Các tổ chức khi nhiệt luyện
tôi, ram, ủ và thường hoá
Bài giảng vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu học - Người đăng: 13146028
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng vật liệu học 9 10 222