Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 11

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2275 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 11: THÉP VÀ HỢP KIM DỤNG CỤ
11.1. Thép hợp kim làm dao cắt
11.1.1. Yêu cầu đối với vật liệu làm dao cắt
a. Điều kiện làm việc của dao
Lưỡi cắt chịu áp lực lớn để tạo ra công cơ học phá huỷ
kim loại (tạo phoi).
Dao bị mài sát: mặt trước với phoi, mặt sau với phôi.
Công tách phoi và mài sát biến thành nhiệt làm lưỡi cắt
nóng lên, khả năng cắt gọt của dao giảm xuống.

1

11.1. Thép hợp kim làm dao cắt
b. Yêu cầu về cơ tính của dao
Độ cứng cao: tạo ra áp lực lớn lên phôi để tách phoi. Muốn
vậy phải làm bằng thép các bon cao và tôi thành Mactenxit
hay bằng các vật liệu cứng khác.
Tính chống mài mòn cao: chống mài sát tạo thành rãnh lõm.
Để chống mài mòn tốt phải dùng thép có độ cứng cao, chứa
nhiều các bit dư phân tán.
Tính cứng nóng cao: là khả năng giữ được độ cứng ở nhiệt
độ cao. Muốn vậy phải hợp kim hoá thép bằng các nguyên tố
hợp kim đặc biệt như W hoặc dùng các hợp kim đặc biệt.
Độ dai bảo đảm để tránh mẻ, gẫy lưỡi cắt. Có độ bền uốn khi
tiện, xuắn khi khoan... nhờ kết hợp với thiết kế.
2

11.1. Thép hợp kim làm dao cắt
c. Yêu cầu về tính công nghệ
• Tính tôi cứng và tính thấm tôi tốt để bảo đảm độ cứng
cao và đồng nhất khi tôi trong dầu, nhất là các dao có
hình dạng phức tạp như phay, tuốt, mũi khoan... Phải tôi
phân cấp để tránh biến dạng.
• Có khả năng chịu gia công áp lực ở trạng thái nóng
• Có khả năng chịu gia công cắt ở trạng thái ủ.
• Có tính mài tốt sau khi tôi.

3

11.1.2. Thép làm dao cắt có năng suất thấp
a. Thép các bon
• Các mác hay dùng:
CD70, CD80, CD80Mn, CD90, CD100, CD110, CD120 và
CD130 với chất lượng tốt (P ≤ 0,035%, S ≤ 0,030%).
CD70A, CD80A, CD80MnA, CD90A, CD100A, CD110A,
CD120A và CD130A với chất lượng cao(P≤ 0,030%, S ≤ 0,020%).
• Đặc điểm:
- Sau tôi và ram thấp đạt ≥ 60 HRC.
- Dễ biến dạng nóng, gia công cắt và rẻ.
- Độ thấm tôi thấp (Φ10).
- Cứng nóng kém (không vượt quá 200÷ 2500C.
• Công dụng: ít dùng.
Chỉ dùng làm dao nhỏ, hình dạng đơn giản, cắt với năng suất
thấp, tốc độ cắt không cao (< 5m/min) như giũa, cưa, tarô ..., dụng
cụ điển hình làm bằng thép dụng cụ C là giũa – CD120 4

11.1.2. Thép làm dao cắt có năng suất thấp
b. Thép hợp kim
* Nhóm có tính thấm tôi tốt:
Được hợp kim hoá bằng 1 ÷ 2%(Cr+Si).
- Các mác hay dùng:
130Cr0,5; 100Cr, 90CrSi, 140CrW5; OL100Cr1,5(VN)
↔ X05, X, 9XC, XB5; WX15 (Nga).
- Đặc điểm và công dụng:
+ Cải thiện tính thấm tôi: môi trường tôi dầu vẫn bảo đảm > 60
HRC. Có thể làm dao nhỏ với hình dạng phức tạp.
+ Nâng cao chút ít tính cứng nóng (tới 300oC), có thể cắt với tốc độ
10m/min....
1
CHƯƠNG 11: THÉP VÀ HỢP KIM DỤNG CỤ
11.1. Thép hợp kim làm dao cắt
11.1.1. Yêu cầu đối với vật liệu làm dao cắt
a. Điều kiện làm việc của dao
Lưỡi cắt chịu áp lực lớn để tạo ra công cơ học phá huỷ
kim loại (tạo phoi).
Dao bị mài sát: mặt trước với phoi, mặt sau với phôi.
Công tách phoi mài sát biến thành nhiệt làm lưỡi cắt
nóng lên, khả năng cắt gọt của dao giảm xuống.
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 11 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 11 9 10 369