Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 3

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2588 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.1. Khái niệm về hợp kim
3.1.1. Định nghĩa
Hợp kim là một loại vật liệu được tạo nên từ nhiều
nguyên tố và mang tính chất kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt
cao, dẻo, có ánh kim).
 Hợp kim được hình thành trên cơ sở kim loại: giữa hai kim
loại với nhau hoặc giữa kim loại với á kim.
 Thành phần của các nguyên tố được biểu thị theo phần
trăm khối lượng (cũng có khi được biểu thị bằng số phần
trăm nguyên tử).

CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.1.2. Các đặc tính của hợp kim
 Có độ bền cao hơn kim loại nguyên chất vài đến vài chục
lần.
 Tính công nghệ đa dạng và thích hợp.
 Có các tính chất đặc biệt mà kim loại nguyên chất không có
như đàn hồi, từ tính, chịu mài mòn, ăn mòn, làm việc ở
nhiệt độ cao.
 Trong nhiều trường hợp rẻ hơn kim loại nguyên chất.

CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.1.3. Các khái niệm về hợp kim
 Cấu tử (nguyên): là nguyên tố hoá học hay hợp chất bền
vững cấu tạo nên hợp kim.
 Hệ: là tập hợp các hợp kim khác nhau với cấu tử giống
nhau.
 Pha: là tổ phần đồng nhất của hệ có cấu trúc và tính chất
cơ, lý, hoá xác định, giữa các pha có bề mặt phân cách.
Các đơn chất, dung dịch lỏng, dung dịch rắn, chất khí… là
các pha khác nhau.
Ví dụ 1: Nước ở 0oC là hệ một cấu tử (hợp chất hoá học
H2O) và có hai pha (pha rắn: nước đá, pha lỏng: nước).
Ví dụ 2: Hệ hợp kim Cu-Ni có hai cấu tử (Cu, Ni) nhưng
chỉ có một pha là dung dịch rắn của Cu và Ni.

CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.2. Các pha trong hợp kim
Phương pháp chế tạo hợp kim: hoà trộn các cấu tử.
Ở trạng thái rắn các cấu tử có thể tương tác hoặc
không tương tác với nhau.
 Khi hai cấu tử A và B không tương tác với nhau → hợp kim
gồm hai pha A và B nằm riêng rẽ ( hình 3.1).
A
B

Hình 3.1. Tổ chức tế vi của hợp kim hai nguyên
không tương tác với nhau.

CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.2. Các pha trong hợp kim
 A và B tương tác với nhau tạo nên một pha duy nhất, không
còn các pha riêng rẽ của từng cấu tử.
Có hai trường hợp xảy ra:
 Hợp kim giữ lại một kiểu mạng ban đầu của một cấu tử,
dạng cấu tạo này gọi là dung dịch rắn
 Tạo thành hợp chất hoá học, không còn kiểu mạng ban đầu
của các cấu tử mà có kiểu mạng mới khác hẳn.
Dung dịch rắn
hoặc hợp chất.
Hình 3.2. Tổ chức tế vi của hợp kim là
dung dịch rắn hoặc pha trung gian.

CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.2.1. Dung dịch rắn
a. Khái niệm
 Dung dịch rắn là hỗn hợp của hai nguyên tố, trong đó một
nguyên tố giữ nguyên kiểu mạ...
CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
CHƯƠNG 3: KHÁI NIỆM VỀ HỢP KIM VÀ GIẢN ĐỒ PHA
3.1. Khái niệm về hợp kim
3.1.1. Định nghĩa
Hợp kim một loại vật liệu được tạo n từ nhiều
nguyên tố mang tính chất kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt
cao, dẻo, có ánh kim).
Hợp kim được hình thành trên sở kim loại: giữa hai kim
loại với nhau hoặc giữa kim loại với á kim.
Thành phần của các nguyên tố được biểu thị theo phần
trăm khối lượng (cũng khi được biểu thị bằng số phần
trăm nguyên tử).
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 3 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 3 9 10 173