Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 5

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.1. Khái niệm về nhiệt luyện
5.1.1. Định nghĩa
Nhiệt luyện là phương pháp công nghệ nung nóng kim
loại, hợp kim đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt rồi làm
nguội với tốc độ thích hợp để làm thay đổi tổ chức, do đó
biến đổi cơ tính và các tính chất theo hướng đã chọn.
5.1.2. Đặc điểm của phương pháp gia công bằng nhiệt luyện
 Không nung nóng tới trạng thái lỏng
 Hình dạng và kích thước sản phẩm không thay đổi
 Kết quả của nhiệt luyện được đánh giá bằng biến đổi tổ
chức và cơ tính.

CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.1.3. Các thông số đặc trưng cho nhiệt luyện
Có 3 thông số quan trọng nhất:
 Nhiệt độ nung: Tnung

T(oC)
Tnung

 Thời gian giữ nhiệt: ∆τ

Vnguội
∆τ

 Tốc độ làm nguội: Vnguội
Sơ đồ nhiệt luyện tổng quát có dạng
Các chỉ tiêu đánh giá kết quả nhiệt luyện:

(τ)

•

Tổ chức tế vi: cấu tạo pha, kích thước hạt, chiều sâu lớp
hóa bền

•

Độ cứng

•

Độ cong vênh, biến dạng

CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.1.4. Tác dụng của nhiệt luyện
 Tăng độ bền, độ cứng mà vẫn đảm bảo độ dẻo, độ dai của
chi tiết, nhờ đó có thể thu gọn kích thước của máy móc,
thiết bị.
 Tạo ra được các tính chất đặc biệt như: chịu mài mòn,
chịu ăn mòn hóa học, cứng ở nhiệt độ cao, có tính đàn
hồi, …
 Cải thiện tính công nghệ: làm cho kim loại và hợp kim dễ
gia công hơn, bề mặt gia công nhẵn bóng hơn.

CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.1.5. Bốn chuyển biến cơ bản khi nhiệt luyện thép
 Khi nhiệt luyện thép, thường xảy ra bốn chuyển biến có
liên quan đến ba tổ chức của thép là austenit, peclit và
mactenxit.
 Năng lượng tự do của ba tổ chức theo nhiệt độ có dạng
như hình vẽ
Fγ

F

FM

FP

To

TA1 Nhiệt độ

CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.2. Các chuyển biến khi nung nóng thép
5.2.1. Cơ sở xác định chuyển biến
Theo giản đồ trạng thái Fe - C
 Khi Tnung < Ac1: trong mọi thép chưa có chuyển biến
 Tnung = Ac1: trong mọi thép P → γ (0,8%C), còn F và Xe của
thép trước và sau cùng tích chưa chuyển biến.
 Với thép cùng tích: chỉ có chuyển biến P→ γ .
 Với thép trước cùng tích, từ Ac1 - Ac3 có quá trình hòa tan F
vào γ .
 Với thép sau cùng tích, từ Ac1 - Accm có quá trình hòa tan Xe
vào γ

CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.2.2. Đặc điểm của chuyển biến P thành γ


Nhiệt độ chuyển biến
Theo giản đồ, chuyển biến xảy ra ở 727oC, điều này chỉ đúng khi
nung nóng vô cùng chậm.
Tốc độ nung thực tế, chuyển biến luôn xảy ra ở > 727 oC, tốc độ
nung càng lớn nhiệt độ bắt đầ...
CHƯƠNG 5: CÁC CHUYỂN BIẾN PHA KHI NHIỆT LUYỆN
5.1. Khái niệm về nhiệt luyện
5.1.1. Định nghĩa
Nhiệt luyện phương pháp công nghệ nung nóng kim
loại, hợp kim đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt rồi làm
nguội với tốc đthích hợp để làm thay đổi tổ chức, do đó
biến đổi cơ tính và các tính chất theo hướng đã chọn.
5.1.2. Đặc điểm của phương pháp gia công bằng nhiệt luyện
Không nung nóng tới trạng thái lỏng
Hình dạng và kích thước sản phẩm không thay đổi
Kết quả của nhiệt luyện được đánh gbằng biến đổi tổ
chức và cơ tính.
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 5 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 5 9 10 697