Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 6

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
6.1. Ủ thép
6.1.1. Định nghĩa và mục đích
 Định nghĩa:
Ủ thép là một phương pháp nhiệt luyện, nung nóng thép đến
nhiệt độ nhất định (tùy vào từng phương pháp ủ và từng loại
thép), giữ nhiệt lâu, rồi nguội chậm cùng lò để đạt được tổ chức
ổn định với độ cứng thấp và độ dẻo cao.
 Mục đích: Có nhiều phương pháp ủ, mỗi phương pháp chỉ đạt
được một, hai, hay ba trong số 5 mục đích sau:
 Giảm độ cứng để dễ gia công cắt gọt
 Tăng độ dẻo để dễ biến dạng nguội
 Làm giảm hay mất ứng suất bên trong do gia công cơ khí, đúc,
hàn, biến dạng dẻo.
 Làm đồng đều thành phần hóa học
 Làm nhỏ hạt

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
6.1.2. Các phương pháp ủ không có chuyển biến pha
a. Ủ thấp ( ủ non)
 Nhiệt độ ủ: 200 ÷ 600oC
 Mục đích: khử bỏ hay giảm ứng suất bên trong của vật đúc
hay sản phẩm qua gia công cơ khí.
-

Nếu ủ ở 200 ÷ 300oC: chỉ khử bỏ được một phần ứng
suất.

-

Nếu ủ ở 450 ÷ 600oC: khử bỏ hoàn toàn ứng suất

 Lĩnh vực áp dụng: các chi tiết máy quan trọng chỉ đòi hỏi
làm giảm hay khử bỏ ứng suất bên trong.
Ví dụ: vật đúc băng gang làm thân máy, các chi tiết lò xo sau
uốn nguội, sec măng sau khi mài.

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
b. Ủ kết tinh lại
 Nhiệt độ ủ: cao hơn nhiệt độ kết tinh lại, với thép các bon
khoảng 600 ÷ 700oC.
 Mục đích: khôi phục lại tính dẻo, độ cứng ở mức trước khi
bị biến dạng.
 Lĩnh vực áp dụng: ít dùng vì dễ gây hạt lớn, chỉ dùng cho
thép kỹ thuật điện cần hạt lớn để giảm tổn thất từ.

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
6.1.3. Các phương pháp ủ có chuyển biến pha
a.


Ủ hoàn toàn



Nung nóng thép tới trạng thái hoàn toàn γ

Áp dụng cho thép trước cùng tích (%C = 0,3 ÷ 0,65)
Tnung = A3+ (20 ÷ 30oC)

Mục đích:

- Làm nhỏ hạt.
- Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt.
- Làm tăng độ dẻo để dễ dập nguội.

b. Ủ không hoàn toàn
 Áp dụng cho thép dụng cụ (%C ≥ 0,7)
 Nung nóng thép tới trạng thái không hoàn toàn γ
Tnung = A1+ (20 ÷ 30oC)
Mục đích:

- Làm nhỏ hạt.
- Làm giảm độ cứng để dễ gia công cắt.

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
c. Ủ đẳng nhiệt
 Nung thép đến nhiệt độ ủ, giữ nhiệt rồi làm nguội nhanh
xuống dưới A1 khoảng 50 ÷ 100oC, giữ lâu ở nhiệt độ này
để γ → P
 Áp dụng cho thép hợp kim cao, do γ quá nguội có tính ổn
định lớn, nếu nguội cùng lò sẽ không nhận được P mà là
các tỏ chức cứng hơn như X, X - T nên khó gia công cắt.
 Nhiệt độ ủ:
-

Thép trước cùng tích: Tủ = A3 + (20 ÷ 30oC)

-

Thép cùng tích và sau cùng tích: Tủ =A1 + (20 ÷ 30oC)

CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHI...
CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP
6.1. Ủ thép
6.1.1. Định nghĩa và mục đích
Định nghĩa:
thép một phương pháp nhiệt luyện, nung nóng thép đến
nhiệt độ nhất định (tùy vào từng phương pháp từng loại
thép), giữ nhiệt lâu, rồi nguội chậm cùng để đạt được tổ chức
ổn định với độ cứng thấp và độ dẻo cao.
Mục đích: nhiều phương pháp ủ, mỗi phương pháp chỉ đạt
được một, hai, hay ba trong số 5 mục đích sau:
Giảm độ cứng để dễ gia công cắt gọt
Tăng độ dẻo để dễ biến dạng nguội
Làm giảm hay mất ng suất bên trong do gia công cơ khí, đúc,
hàn, biến dạng dẻo.
Làm đồng đều thành phần hóa học
Làm nhỏ hạt
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 6 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 6 9 10 123