Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 8

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2808 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bộ môn Công nghệ vật liệu

Chương VIII

CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ GANG

8.1. Khái niệm chung
8.1.1. Định nghĩa
Gang là hợp kim của Fe – C với thành phần C > 2,14%,
ngoài ra còn có các nguyên tố Mn, Si, P, S, …
8.1.2. Các đặc tính cơ bản của gang
Trong công nghiệp thường dùng ba loại gang: xám, cầu, dẻo
với tổ chức có grafit (làm cho gang có màu xẫm, tối), không có
Lê nên khá mềm, dễ gia công cắt.
Riêng gang trắng với tổ chức có Lê, không có grafit (nên
gang có màu sáng), rất cứng (400 ÷ 500 HB), giòn không gia
công cắt được, nói chung bị hạn chế sử dụng (chỉ dùng để
luyện thép, đúc ủ gang dẻo và đúc gang xám biến trắng).

8.1. Khái niệm chung
8.1.3. Phân loại gang
Theo tố chức tế vi, gang được chia ra hai loại chính:
- Gang trắng
- Gang có grafit, chia thành 3 loại:
+ Gang xám: grafit có dạng tấm (phiến, lá ...), dạng tự nhiên khi đúc.
+ Gang cầu: grafit có dạng quả cầu tròn, phải qua biến tính đặc biệt.
+ Gang dẻo: grafit có dạng cụm (tụ thành đám), qua phân hóa từ Xê.

8.2. Gang trắng
Là gang mà tất cả lượng C đều nằm dưới dạng liên kết Xê.
Tổ chức tế vi của gang trắng hoàn toàn phù hợp với giản độ
trạng thái Fe – C và chứa hỗn hợp cùng tinh Lê.
Theo thành phần C, thì gang trắng được chia ra làm 3 loại:
- Gang trắng trước cùng tinh

(< 4,3%C), tổ chức Lê + P + XêII.

- Gang trắng cùng tinh

(= 4,3%C), tổ chức Lê.

- Gang trắng sau cùng tinh

(> 4,3%C), tổ chức Lê + XêI.

Gang trắng cứng và giòn nên không dùng trong chế tạo cơ khí.
Gang trắng chủ yếu dùng để nhiệt luyện thép, để ủ thành gang
dẻo, làm bi nghiền và làm mép lưỡi cầy.

8.3. Gang xám
8.3.1. Tổ chức tế vi
Tổ chức tế vi = nền kim loại + grafit tấm
Trong gang xám, phần lớn hoặc toàn bộ C nằm dưới dạng
tự do là Grafit có hình tấm, phiến và lượng C dưới dạng liên
kết Xê là ít hoặc không có.
Tùy theo lượng Xê, mà phần tổ chức chứa Xê có khác
nhau:
- Ferit, khi không có Xê.
- Ferit + Peclit (F + P), khi có ít Xê (0,1 ÷ 0,6%).
- Peclit, khi có khá nhiều Xê (0,6 ÷ 0,8%).
Vậy phần tổ chức F, F + P, P gọi là nền kim loại (giống với
tổ chức của thép).

8.3. Gang xám
Các loại gang xám: gọi tên gang xám theo tổ chức của nền kim loại,
+ Gang xám F: là grafit tấm phân bố trên nền F, không có Xê và
mức độ tạo thành grafit là mạnh nhất.
+ Gang xám F + P: là grafit tấm phân bố trên nền F + P, lượng C
liên kết 0,1 ÷ 0,6% và mức độ tạo thành grafit là khá mạnh.
+ Gang xám P: là grafit tấm phân bố trên nền P, lượng C liên kết
khoảng 0,6 ÷ 0,8% và mức độ tạo thành grafit là tương đối
mạnh.

8.3. Gang xám
8.3.2. T...
Bộ môn Công nghệ vật liệu
Bộ môn Công nghệ vật liệu
Chương VIII
Chương VIII
CÁC KHÁI NI M CHUNG V GANG
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 8 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng vật liệu kỹ thuật Chương 8 9 10 194