Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 4188 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
TÔN NỮ HUYỀN TRANG

VẼ KỸ THUẬT
TẬP BÀI GIẢNG

ĐÀ NẴNG – 2013
0

Chương 1:

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ THÀNH LẬP BẢN VẼ
1.1 Vật liệu và dụng cụ vẽ:
1.1.1 Vật liệu vẽ:
-Giấy vẽ: là loại giấy vẽ tinh hơi cứng, có mặt nhẵn và mặt nhám. Khi vẽ dùng
mặt nhẵn.
-Bút chì: dùng loại HB để vẽ mờ và loại 2B để tô đậm bản vẽ (H-1.1).

Hinh- 1.1

-Tẩy: nên dùng loại tẩy mềm.
Cách tô đậm bản vẽ: sau khi kiểm tra kỹ, thấy không có gì sai sót mới bắt đầu tô
đậm bản vẽ theo đúng yêu cầu quy định về bề rộng nét vẽ và thống nhất trên toàn
bản vẽ.
1.1.2 Dụng cụ vẽ:
-Ván vẽ: có thể để rời hay đóng thành mặt bản vẽ, xung quanh có nẹp cứng.
Bàn vẽ thường được sử dụng trong các phòng chuyên thiết kế (H -1.2).

Hinh- 1.2

-Thước tê: chủ yếu dùng để vẽ các đường thẳng nằm ngang (H -1.3).
-Êke: một bộ êke gồm 2 cái, một cái có góc nhọn bằng 450, một cái có góc nhọn
bằng 600 (H-1.3).
-Hộp compa. (H-1.4)
1

Hinh- 1.3

-Thước cong: dùng để tô đậm các đường
cong không vẽ được bằng compa (H1.5).
-Thước lỗ: để viết chữ, vẽ một số
đường cong được nhanh chóng (H-1.6).

Hinh- 1.5

Hinh- 1.4

Hinh- 1.6

1.2 Những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ:
1.2.1 Khổ giấy:
1.2.1.1 Các khổ giấy:
TCVN 7285-2003, ISO 5457 quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỹ
thuật khác của ngành công nghiệp và xây dựng.
Khổ giấy được xác định bằng các kích thước của mép ngoài bản vẽ. Khổ
giấy bao gồm các khổ chính và khổ
phụ.
Khổ chính gồm có khổ có
kích thước 1189x841 với diện tích
bằng 1m2 và các khổ khác được chia
ra từ khổ giấy này (H -1.7).

Hinh- 1.7
2

Kí hiệu và kích thước của các khổ chính theo báng sau:
Ký hiệu
Khổ giấy
Kích thước
(mm)

A0
4.4
1189X841

A1
2.4
594X891

A2
2.2
594X420

A3
1.2
297X420

A4
1.1
297X210

Sai lệch cho phép đối với kích thứoc cạnh khổ giấy là ±5 mm.
1.2.1.2 Ý nghĩa của ký hiệu khổ giấy:
Ký hiệu của mổi khổ chính gồm hai chữ số, trong đó chữ số thứ nhất là
thương của kích thước, một cạnh của khổ giấy chia cho 297, chữ số thứ hai là
thương của kích thước cạnh còn lại của khổ giấy chia cho 210. Tích số của hai chữ
số ký hiệu là số lượng khổ 1.1 chứa trong khổ giấy đó. Ví dụ khổ 2.4 gồm có: 2x4 =
8 lần khổ 1.1.
1.2.1.3 Khung bản vẽ và khung tên:
Mỗi bản vẽ đều phải có khung vẽ và khung tên riêng. Nội dung và kích
thước của chúng được quy định trong TCVN 3821 – 83, ISO 7200
-Khung bản vẽ: khung bản vẽ được vẽ bằng nét liền đậm, kẻ cách các mép
khổ giấy 5mm. Khi cần đóng thành tập, cạnh trái của khung bản vẽ được kẻ cách
mép trái khổ giấy một khoảng bằn...
0
ĐÀ N
NG
2013
TÔN N HUYN TRANG
ĐẠI HC BÁCH KHOA ĐÀ NNG
T
P BÀI GING
V K THUT
bài giảng vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng vẽ kỹ thuật - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
bài giảng vẽ kỹ thuật 9 10 812