Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng xây dựng cầu

Được đăng lên bởi duy53c4
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TS. LƯƠNG MINH CHÍNH
Email: chinhlm@wru.edu.vn
Tel: 0948 060 950

XÂY DỰNG CẦU

XÂY DỰNG CẦU

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Ý nghĩa của công tác xây dựng cầu
1.2. Vai trò và mục đích của môn học

1.3. Các bước thực hiện một dự án và các các bước tiến hành trong giai đoạn
thi công cầu
CHƯƠNG 2. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC CÔNG TRƯỜNG
2.1. Nội dung và tầm quan trọng của công tác đo đạc định vịtrong XD cầu
2.2. Những tài liệu ban đầu làm căn cứ cho công tác đo đạc định vị
2.3. Phương pháp đo trực tiếp chiều dài và định vị tim mố trụ cầu
2.4. Phương pháp đo gián tiếp
2.5. Độ chính xác khi đo đạc định vị
2.6. Đo đạc kiểm tra trong quá trình thi công
© BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - TS. LƯƠNG MINH CHÍNH

2

NỘI DUNG MÔN HỌC

XÂY DỰNG CẦU

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN MỐ TRỤ CẦU

4.3. Duyệt ổn định và chống trượt, lật của mố trụ cầu
4.4. Tính toán mố trụ dẻo
Bài tập tính toán mố trụ
CHƯƠNG 5. THI CÔNG MÓNG

5.1. Thi công móng nông
5.2. Thi công móng sâu
5.3. Thi công móng giếng chìm và giếng chìm hơi ép
CHƯƠNG 6. THI CÔNG MỐ TRỤ CẦU
6.1. Thi công mố trụ cầu đúc tại chỗ
6.2. Thi công mố trụ lắp ghép
© BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - TS. LƯƠNG MINH CHÍNH

3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

XÂY DỰNG CẦU

1.

Những vấn đề chung và mố trụ cầu - Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hoà, NXB Xây dựng, HN 2012.

2.

Mố trụ cầu - Nguyễn Minh Nghĩa, Dương Minh Thu, NXB Giao thông vận tải, HN 2009

3.

Xây dựng móng mố trụ cầu - Nguyễn Trâm, Nguyễn Tiến Oanh, Lê Đình Tâm, NXB Xây dựng, HN 1997.

4.

Thi công móng trụ mố cầu - Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, NXB Xây dựng, HN 2012.

5.

Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05 - Bộ GTVT.

6.

Bridge Engineering Handbook - Wai Fan Chen and Lien Duan, NXB CRC press, NewYork, 2000.

© BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - TS. LƯƠNG MINH CHÍNH

4

XÂY DỰNG CẦU – CHƯƠNG 1
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU VÀ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC CÔNG TRƯỜNG
1.1.
Ý nghĩa của công tác xây dựng cầu và vị trí môn học
1.2.
Vị trí và mục đích của môn học
1.3.
Các bước thực hiện một dự án và các các bước tiến hành trong
giai đoạn thi công cầu.

© BỘ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - TS. LƯƠNG MINH CHÍNH

5

XÂY DỰNG CẦU – CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU
• 1 Ý nghĩa của công tác xây dựng cầu

Cầu SanFransisco Bay

1.1. Ý nghĩa của công tác xây dựng cầu

Xây dựng cầu là một trong những môn học chuyên ngành cơ bản
ngành xây dựng công trình giao thông. Nội dung bao gồm giới thiệu
phương pháp tiến hành các công việc xây dựng các hạng mục của
công trình cầu:
 Những vấn đề chung như công tác đo đạc định vị, tổ chức thi
công và quản ...
Y DỰNG CẦU
TS. LƯƠNG MINH CHÍNH
Email: chinhlm@wru.edu.vn
Tel: 0948 060 950
Bài giảng xây dựng cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng xây dựng cầu - Người đăng: duy53c4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng xây dựng cầu 9 10 922