Ktl-icon-tai-lieu

Bài hướng dẫn thực hành gia công với ProE 4.0 của Thầy Nguyễn Thế Tranh

Được đăng lên bởi quangminhtth
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

BAI TH CAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

BÀI THỰC HÀNH CAM TRÊN Pro/ENGINEER WILDFIRE
Mục tiêu: Lập trình gia công chi tiết nhờ sự tương tác với giao diện đồ
hoạ trong chương trình Pro/ENGINEER. Tạo chương trình gia công và
chuyển vào máy CNC.
Các giai đoạn thực hiện:
1. Vẽ chi tiết có kích thước dưới đây trong chế độ PART SOLID, đặt t ên là
DETRUC. Nhấn SAVE và WINDOW CLOSE.
Ø80

Ø60
0

200
50

160

R40

50

2. Vào FILE>NEW chọn Manufacturing> NC Assembly và đặt tên
GIACONGDETRUC, xong nhấn OK.
3. Trong Menu Manager chọn: Mfg Model>Assemble>Ref Model , trong
bảng Open chọn DETRUC.prt và Open. Màn hình xuất hiện chi tiết
DETRUC cần gia công.
4. Chọn Create>Workpiece để tạo phôi cho chi tiết. Nhập t ên
PHOIDETRUC vào dòng nhắc Enter Part name.
Tạo phôi bằng cách chọn Protrusion>Extrude>Solid>Done . Tạo mặt
phẳng số liệu DTM1 cách mặt đáy của chi tiết 1 khoảng 20 về phía d ưới.
Chọn DTM1 vừa tạo để vẽ hình chữ nhật 240x200 đối xứng qua các trục
chuẩn và đùn bao trùm lên chi tiết 1 khoảng 120.

BAI TH CAM

2

5. Thực hiện các bước gia công tạo chi tiết từ phôi.
* Chọn Mfg Setup, nhập NC1 vào Operation Name. Trong NC Machine
chọn máy phay 3 trục (Mill 3 axis).
* Tạo hệ toạ độ máy (Xem chi tiết đ ã được định vị và kẹp chặt trên bàn
máy, tức là lúc này ta xem chi tiết dính liền với máy): Vào Machine
Zero>Create, nhấn vào phôi và chọn 3 mặt phẳng thẳng góc tr ên phôi ( 2
mặt phẳng chọn sau phải nhấn k èm theo phím Ctrl); trong Coordinate
System vào Orientation chọn hệ trục x,y,z theo chiều đúng qui định (qui
taqcs bàn tay phải) và Done.
6. Vào Machining>NC Sequence để thiết lập trình tự gia công.
Lúc này màn hình xuất hiện một loạt các tuỳ chọn ph ương pháp gia công
trên máy phay: Volume, Local Mill, Conventl Srf,…, Face, Profile…
Chọn Volume>Done, trong mục Seq Setup chọn Tool, Parameters,
Retract, Volume rồi Done. Hộp thoại Tool Setup để khai báo dụng cụ. Ví
dụ trong bước này ta chọn Ddao = 12, Ldao = 100, với T0001, Apply v à
nhấn OK.
7. Trong MFG Params chọn set, bảng Param Tree (Thông số gia công)
xuất hiện. Khai báo các thông số, Save, nhập tên và Exit. Vào Along Z
Axis nhập số 10 vào Enter Z Depth>OK.
8. Chọn Create Vol, nhập V1 rồi Enter, chọn Sketch> Extrude> Solid>
Done>One Side>Done kích chọn mặt trên của phôi để vẽ và chọn mặt bên
hông làm hướng Top.(vẽ đùn phần thể tích vật liệu cần cắt bỏ trên phôi)
Chọn các mặt phẳng chuẩn thẳng góc nhau, sau đó v ào biểu tượng Use
Edge nhấn vào các cạnh của phôi và 2 vòng tròn rồi chấp nhận, tiếp...
BAI TH CAM 1
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
BÀI THC HÀNH CAM TRÊN Pro/ENGINEER WILDFIRE
Mục tiêu: Lập trình gia công chi tiết nhsự tương tác với giao diện đồ
hoạ trong chương trình Pro/ENGINEER. T ạo chương trình gia công và
chuyển vào máy CNC.
Các giai đoạn thực hiện:
1. Vẽ chi tiết có kích th ước dưới đây trong chế độ PART SOLID, đặt t ên là
DETRUC. Nhấn SAVE và WINDOW CLOSE.
2. Vào FILE>NEW ch n Manufacturing> NC Assembly đt tên
GIACONGDETRUC, xong nh ấn OK.
3. Trong Menu Manage r chọn: Mfg Model>Assemble>Ref Model , trong
bảng Open chọn DETRUC.prt v à Open. Màn hình xut hiện chi tiết
DETRUC cần gia công.
4. Chọn Create>Workpiece để tạo phôi cho chi tiết. Nhập t ên
PHOIDETRUC vào dòng nh ắc Enter Part name.
Tạo phôi bằng cách chọn Protrusion>Extrude>Solid>Done . Tạo mặt
phẳng số liệu DTM1 cách mặt đáy của chi tiết 1 khoảng 20 về phía d ưới.
Chn DTM1 vừa tạo đvẽ h ình chnhật 240x200 đối xứng qua các trục
chuẩn và đùn bao trùm lên chi ti ết 1 khoảng 120.
200
160
50
R40
Ø80
Ø60
0
50
Bài hướng dẫn thực hành gia công với ProE 4.0 của Thầy Nguyễn Thế Tranh - Trang 2
Bài hướng dẫn thực hành gia công với ProE 4.0 của Thầy Nguyễn Thế Tranh - Người đăng: quangminhtth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài hướng dẫn thực hành gia công với ProE 4.0 của Thầy Nguyễn Thế Tranh 9 10 184