Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP 7: THÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT

Được đăng lên bởi TRí Ngô
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP 7: THÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY
TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT
THÀNH PHẦN CHẤT DẺO
I. Khái niệm chung về chất dẻo
Phân loại chất dẻo
Chất dẻo thường là một hỗn hợp phức tạp của nhiều chất, mà thành phần chủ yếu
không thể thiếu được là các polime.
Tính chất chịu nhiệt của chất dẻo, chia làm hai loại:
+chất dẻo dẻo nóng : là những chất dẻo mà thành phần chủ yếu của nó là những polime
có cấu tạo mạch thẳng. khi gia nhiệt, chúng trở nên mềm, khi hạ nhiệt chúng cứng lại.
Quá trình này có tính chất thuận nghịch: chất dẻo giữ nguyên được cấu tạo trước và sau
khi gia nhiệt.
+chất dẻo cứng nóng: những chất dẻo mà thành phần chủ yếu là polime tự cứng hoặc hỗn
hợp của polime mạch thẳng với chất làm rắn.
+Khác với loại dẻo nóng, sau khi tạo thành sản phẩm, chất dẻo cứng nóng không
có khả năng hoà tan hoặc trở lại trạng thái dẻo khi nâng coa nhiệt độ. Người ta nói rằng
nó trở thành chất chịu nhiệt.
+Một cách phân loại khác là căn cứ vào phương pháp tổng hợp polime. Theo tiêu
chuẩn này thì chất dẻo được chia làm ba loại chủ yếu sau:
- Chất dẻo có polime điều chế bằng phương pháp trùng hợp
- Chất dẻo có polime điều chế bằng phương pháp đa tụ và trùng hợp phân đoạn.
- Chất dẻo dựa trên các polime tự nhiên biến tính bằng hoá học.
Cách phân loại sau này được sử dụng phổ biến hơn.
Thành phần hoá học của chất dẻo
Ngoài polime (hoặc hỗn hợp polime với chất làm rắn như chất dẻo cứng nóng),
trong chất dẻo còn có một số chất khác:
a) Chất độn.
-Khi đóng rắn, các polime cứng nóng bị co ngót rất nhiều, làm các sản phẩm chịu
ứng suất dư. Thêm các chất độn, sẽ làm gảm hiện tượng co ngót, đồng thời cũng làm thay
đổi một số tính chất của các sản phẩm. Mỗi loại chất độn làm thay đổi một số tính chất
nhất định của chất dẻo.
-Các chất được dùng để độn chất dẻo có thể ở dạng bột, sợi hoặc tấm.
Tuỳ theo từng yêu cầu cụ thể mà trong quá trình sản xuất các sản phẩm bằng chất dẻo
người ta dùng những chất độn khác nhau.
-Các chất độn dạng bột dùng phổ biến trong công nghiệp chất dẻo là : bột gỗ, bột
amiăng, bột thạch anh.
-Bột gỗ không làm giảm độ bền của polime nhưng làm giảm rõ rệt khả năng chịu
nhiệt và độ cách điện của nó. Dùng bột amiăng vẫn bảo đảm được độ bền nhiệt. Còn
dùng bột thạch anh không những vẫn bảo đảm được độ bền nhiệt mà còn làm tăng độ

`

điện môi của polime; tuy nhiên dùng bột thạch anh sẽ làm tăng độ giòn và tăng độ mỏi
tĩnh.
-Các chất độn dạng sợi được dùng nhiều là xơ bông, sợi amiăng, sợi thuỷ tinh, sợi
thạch anh và graphit. Nói chung, khi ...
BÀI TẬP 7: THÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY
TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT
THÀNH PHẦN CHẤT DẺO
I. Khái niệm chung về chất dẻo
Phân loại chất dẻo
Chất dẻo thường một hỗn hợp phức tạp của nhiều chất, thành phần chủ yếu
không thể thiếu được là các polime.
Tính chất chịu nhiệt của chất dẻo, chia làm hai loại:
+chất dẻo dẻo nóng : những chất dẻo thành phần chủ yếu của những polime
cấu tạo mạch thẳng. khi gia nhiệt, chúng trở nên mm, khi hạ nhiệt chúng cứng lại.
Quá trình này tính chất thuận nghịch: chất dẻo giữ nguyên được cấu tạo trước và sau
khi gia nhiệt.
+chất dẻo cứng nóng: những chất dẻo mà thành phần chủ yếu là polime tự cứng hoặc hỗn
hợp của polime mạch thẳng với chất làm rắn.
+Khác với loại dẻo ng, sau khi tạo thành sản phẩm, chất dẻo cứng nóng không
khả năng hoà tan hoặc trở lại trạng thái dẻo khi nâng coa nhiệt độ. Người ta nói rằng
nó trở thành chất chịu nhiệt.
+Một cách phân loại khác căn cứ vào phương pháp tổng hợp polime. Theo tiêu
chuẩn này thì chất dẻo được chia làm ba loại chủ yếu sau:
- Chất dẻo có polime điều chế bằng phương pháp trùng hợp
- Chất dẻo có polime điều chế bằng phương pháp đa tụ và trùng hợp phân đoạn.
- Chất dẻo dựa trên các polime tự nhiên biến tính bằng hoá học.
Cách phân loại sau này được sử dụng phổ biến hơn.
Thành phần hoá học của chất dẻo
Ngoài polime (hoặc hỗn hợp polime với chất m rắn như chất dẻo cứng nóng),
trong chất dẻo còn có một số chất khác:
a) Chất độn.
-Khi đóng rắn, các polime cứng nóng bị co ngót rất nhiều, làm các sản phẩm chịu
ứng suất dư. Thêm các chất độn, sẽ làm gảm hiện tượng co ngót, đồng thời cũng làm thay
đổi một số tính chất của các sản phẩm. Mỗi loại chất độn làm thay đổi một số tính chất
nhất định của chất dẻo.
-Các chất được dùng để độn chất dẻo có thể ở dạng bột, sợi hoặc tấm.
Tuỳ theo từng yêu cầu cụ thể trong quá trình sản xuất c sản phẩm bằng chất dẻo
người ta dùng những chất độn khác nhau.
-Các chất độn dạng bột dùng phổ biến trong công nghiệp chất dẻo : bột gỗ, bột
amiăng, bột thạch anh.
-Bột gỗ khôngm giảm độ bền của polime nhưng làm giảm rệt khảng chịu
nhiệt độ cách điện của nó. Dùng bột amiăng vẫn bảo đảm được độ bền nhiệt. Còn
dùng bột thạch anh không những vẫn bảo đảm được độ bền nhiệt còn làm tăng độ
`
BÀI TẬP 7: THÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP 7: THÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT - Người đăng: TRí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP 7: THÀNH PHẦN HỖN HỢP CHẤT DẺO VÀ QUY TRÌNH CHẾ TẠO SẢN PHẨM : ỐNG NHỰA CHỊU NHIỆT 9 10 461