Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ansys

Được đăng lên bởi Cà Phê Chiều
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quy lực F = 400N về vị trí E thành một Momen = 400*0.25 Nm và lực theo
phương y Fy = 400N
Mô hình mô sau khi mô phỏng:

Theo VON-MISES

Ứng suất max = 0.953E9
Chuyển vị:

Biểu đồ:

...
Quy lực F = 400N về vị trí E thành một Momen = 400*0.25 Nm và lực theo
phương y Fy = 400N
Mô hình mô sau khi mô phỏng:
Bài tập ansys - Trang 2
Bài tập ansys - Người đăng: Cà Phê Chiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập ansys 9 10 770