Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Báo Cáo An Toàn Bảo Hộ Lao Động

Được đăng lên bởi Lý Phương Vy
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU 1: Thống kê và vẽ biểu đồ về tình hình tai nạn lao động ở nước ta
trong 15 năm qua ( từ năm 2011 về trước) theo các yêu cầu sau:
1.1Lập bảng thống kê và sắp xếp thứ tự từ nhiều đến ít theo địa phương về
tổng số vụ tai nạn lao động đã xảy ra cho 10 địa phương về số vụ tai
nạn lao động nhiều nhất nước:
Năm

1997

1998

1999

Stt

Địa phương

Số vụ tai nạn

Số người bị
tai nạn

1

Thái Nguyên

325

330

2

Đồng Nai

281

289

3

TP. Hồ Chí Minh

212

216

4

Hà Nội

205

214

5

Hải Phòng

117

118

6

Hà Tây

86

86

7

Khánh Hoà

69

69

8

Thanh Hoá

67

74

1

TP. Hồ Chí Minh

339

315

2

Quảng Ninh

314

321

3

Thái Nguyên

281

284

4

Hà Nội

224

203

5

Khánh Hòa

199

196

6

Hải Phòng

193

206

7

Đồng Nai

163

-

8

Tây Ninh

132

121

1

TP. Hồ Chí Minh

360

383

2

Hải Phòng

298

304

3

Quảng Ninh

264

110

4

Đồng Nai

259

286

5

Thái Nguyên

242

284

6

Hà Nội

196

200

7

Thanh Hóa

-

-

Tổng số vụ
tai nạn lao
động

Tổng số
người bị
nạn

1362

1396

1845

1646

1619

1567

2000

8

Hải Dương

-

-

1

TP. Hồ Chí Minh

780

814

2

Đồng Nai

400

405

3

Quảng Ninh

306

311

4

Hải Phòng

204

206

5

Hà Nội

177

177

6

Thanh Hóa

57

59

7

Hải Dương

48

50

8

Bà Rịa - Vũng Tàu

36

37

1

Đồng Nai

676

695

2

TP. Hồ Chí Minh

601

608

3

Hà Nội

364

368

4

Quảng Ninh

296

302

5

Hải Phòng

165

166

6

Khánh Hòa

108

112

7

Bà Rịa Vũng Tàu

60

70

8

Bình Dương

-

-

1

TP. Hồ Chí Minh

1195

1228

2

Đồng Nai

652

662

3

Hà Nội

343

343

4

Quảng Ninh

306

333

5

Hải Phòng

303

311

6

Khánh Hòa

93

94

7

Đà Nẵng

86

97

8

Nam Định

73

73

9

Lào Cai

64

78

10

Thanh Hóa

48

49

2008

2059

2270

2321

3163

3268

9
10

2001

2002

2003

2004

2005

1

Đồng Nai

808

819

2

TP. Hồ Chí Minh

668

679

3

Hà Nội

352

354

4

Hải Phòng

286

311

5

Quảng Ninh

268

274

6

Phú Thọ

98

98

7

Thái Nguyên

90

90

8

Tây Ninh

82

143

9

Khánh Hòa

69

69

10

Bà Rịa - Vũng Tàu

48

48

1

Đồng Nai

1480

1496

2

TP. Hồ Chí Minh

791

816

3

Bình Dương

601

601

4

Hà Nội

357

378

5

Quảng Ninh

246

271

6

Hải Dương

53

56

7

Quảng Nam

52

59

8

Gia Lai

43

44

9

Thái Bình

26

29

10

Bến Tre

20

20

1

Đồng Nai

1207

1219

2

TP. Hồ Chí Minh

543

572

3

Hải Phòng

284

288

4

Quảng Ninh

256

265

5

Bình Dương

226

226

6

Hà Nội

98

105

7

Bình Định

63

63

8

Đà Nẵng

55

65

9

Thanh Hóa

54

55

2769

2885

3669

3770

2834

2909

2006

2007

2008

10

Hà Tây

48...
U 1: Thống kê và vẽ biểu đồ về tình hình tai nạn lao động ở nước ta
trong 15 năm qua ( từ năm 2011 về trước) theo các yêu cầu sau:
1.1Lập bảng thống kê và sắp xếp thứ tự từ nhiều đến ít theo địa phương về
tổng số vụ tai nạn lao động đã xảy ra cho 10 địa phương về số vụ tai
nạn lao động nhiều nhất nước:
Năm Stt Địa phương Số vụ tai nạn
Số người bị
tai nạn
Tổng số vụ
tai nạn lao
động
Tổng số
người bị
nạn
1997
1
Thái Nguyên
325 330
1362 1396
2 Đồng Nai 281 289
3 TP. Hồ Chí Minh 212 216
4 Hà Nội 205 214
5
Hải Phòng
117 118
6
Hà Tây
86 86
7
Khánh Hoà
69 69
8
Thanh Hoá
67 74
1998
1 TP. Hồ Chí Minh 339 315
1845 1646
2 Quảng Ninh 314 321
3 Thái Nguyên 281 284
4 Hà Nội 224 203
5 Khánh Hòa 199 196
6 Hải Phòng 193 206
7 Đồng Nai 163 -
8 Tây Ninh 132 121
1999 1 TP. Hồ Chí Minh 360 383 1619 1567
2 Hải Phòng 298 304
3 Quảng Ninh 264 110
4 Đồng Nai 259 286
5 Thái Nguyên 242 284
6 Hà Nội 196 200
7 Thanh Hóa - -
Bài Tập Báo Cáo An Toàn Bảo Hộ Lao Động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Báo Cáo An Toàn Bảo Hộ Lao Động - Người đăng: Lý Phương Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài Tập Báo Cáo An Toàn Bảo Hộ Lao Động 9 10 695