Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cảm biến

Được đăng lên bởi tranthilanphuong_t58
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KỸ THUẬT CẢM BIẾN
1. Tính tóan nguồn cung cấp cho mạch cầu đo nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở Pt100
với dòng điện cho phép là 10 mA.
2. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt ngẫu loại K ( KT= 40.6V/0C) khoảng đo từ 6000C đến
12000C. Tính tóan mạch bù đầu tự do sử dụng Pt 100 với dòng cho phép 5mA.
Biết nhiệt độ đầu tự do thay đổi từ (10- 40) 0C
3. Một cảm biến tương tự (4-20mA) đo trọng lượng có độ nhạy cầu là 1,5mV/V.
Trọng lượng của vật là 0-50kg. Tính địên áp ra của cầu khi có một khối lượng
25kg biết độ phân giải là 500. Tính dòng điện ra của cảm biến
4. Tính tóan lưu lượng dầu trong ống biết bán kính ống R=10dm khi lưu tốc kế có
dòng điện ra 18mA. Vận tốc chất lỏng được đo bằng lưu tốc kế với các thống số
sau:
a. vận tốc dòng chảy 0-2,5 m/s
b. đầu ra 4-20mA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
I. Các đặc tính kỹ thuật của cảm biến: gồm các thông số kỹ thuật của cảm
biến như khoảng đo, độ nhạy, tính tuyến tính, tính lặp lại, khả năng phân ly,
sai số, đặc tính động..
II. Cảm biến đo nhiệt độ:
1. Cảm biến nhiệt điện trở
2. Cảm biến cặp nhiệt ngẫu
3. Hỏa quang kế
4. Cảm biến sử dụng lớp chuyển tiếp n-p
Mỗi nội dung bao gồm: nguyên lý hoạt động, cấu tạo, Khoảng đo, các thông
số đặc trưng, phương pháp đo (mạch đo).
III. Đo lực vào áp suất, biến dạng, đo hiệu áp suất và lưu lượng.
1. Các loại cảm biến sử dụng để đo các đại lượng này: cảm biến điện
trở lực căng; cảm biến áp điện, cảm biến áp từ, cảm biến, cảm biến
địên cảm, cảm biến hỗ cảm. Ở mỗi loại cần nắm được nguyên lý
làm việc, cấu tạo, thông số đặc trưng của cảm biến.
2. Ứng dụng các loại cảm biến này dùng để đo các đại lượng khác
nhau:
a. Đo biến dạng: loại cảm biến sử dụng- nguyên tắc đo, mạch
đo
b. Đo lực- trọng lượng
c. Đo áp suất
d. Đo hiệu áp suất
e. Đo lưu lượng
IV. Đo mức:
1. Cảm biến sử dụng: biến trở, siêu áp, các loại cảm biến đo áp suất,
điện dụng...
2. Ứng dụng các cảm biến cho các thiết bị đo mức: nguyên tắc đo,
mạch đo có thể sử dụng
V. Đo thông số chuyển động và kích thước hình học (tương tự III,IV).
Chú trọng đến các bộ Encoder đo vận tốc và di chuyển, đo gia tốc.
Email: Lan-Huong.Nguyen@mica.edu.vn;
Mobile : 0953394974

...
BÀI TẬP KỸ THUẬT CẢM BIẾN
1. Tính tóan nguồn cung cấp cho mạch cầu đo nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở Pt100
với dòng điện cho phép là 10 mA.
2. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt ngẫu loại K ( K
T
= 40.6V/
0
C) khoảng đo từ 600
0
C đến
1200
0
C. Tính tóan mạch bù đầu tự do sử dụng Pt 100 với dòng cho phép 5mA.
Biết nhiệt độ đầu tự do thay đổi từ (10- 40)
0
C
3. Một cảm biến tương tự (4-20mA) đo trọng lượng có độ nhạy cầu là 1,5mV/V.
Trọng lượng của vật là 0-50kg. Tính địên áp ra của cầu khi có một khối lượng
25kg biết độ phân giải là 500. Tính dòng điện ra của cảm biến
4. Tính tóan lưu lượng dầu trong ống biết bán kính ống R=10dm khi lưu tốc kế có
dòng điện ra 18mA. Vận tốc chất lỏng được đo bằng lưu tốc kế với các thống số
sau:
a. vận tốc dòng chảy 0-2,5 m/s
b. đầu ra 4-20mA
Bài tập cảm biến - Trang 2
Bài tập cảm biến - Người đăng: tranthilanphuong_t58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập cảm biến 9 10 466