Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chế tạo phôi

Được đăng lên bởi Tuấn Hải
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1260 lần   |   Lượt tải: 2 lần
KHOA CƠ KHÍ

BỘ MÔN TB VÀ DCCN

BÀI TẬP LỚN MÔN HOC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
1. Yêu cầu
- Mỗi sinh viên lầm 02/3 bài tập theo thứ tự trong danh sách với các nội
dung yêu cầu, gồm 03 phần:
+ Đúc
+ Gia công kim loại bằng áp lực
+ Hàn
- Thuyết minh được trình bày trên khổ giấy A4 từ 15-30 trang, có bìa.
- Các bản vẽ 2D, 3D được trình bày trên khổ giấy A o, A1, A3 tùy theo kích
cỡ của chi tiết.
2. Thời gian
- Hoàn thành các nội dung đúng thời hạn (trước khi thi 03 ngày).
- Khi nộp các bản vẽ được gấp đúng quy cách (khung tên ra ngoài) và kẹp
cùng thuyết minh.

Bài 1: Thiết kế khuôn đúc
Đề bài: Thiết kế khuôn đúc cho chi tiết số:…………………..
- Sản lượng: 20.000 chi tiết/năm
- Bản vẽ chi tiết
Nhiệm vụ:
- Phân tích chi tiết đúc (vật liệu, các cung và góc chuyển tiếp.v.v…)
- Chọn phương pháp đúc
- Chọn mặt phân khuôn cho vật đúc
- Tính toán kích thước kết cấu khuôn đúc
- Tính toán hệ thống rót, đậu hơi, đậu ngót
- Thiết kế mẫu (mẫu chi tiết, mẫu ống rót, mẫu đậu ngót)
- Thiết kế lõi, gối lõi và hộp lõi (nếu có)
- Thiết kế chốt định vị khuôn, tấm phẳng, hòm khuôn.
- Lập bản vẽ lắp của khuôn đúc
- Tính lực đè khuôn
- Tính toán nhiệt độ rót và chế độ rót
- Phương pháp nấu chảy kim loại
- Các ưu nhược điểm và cải tiến (nếu có)

1

GV PHÙNG XUÂN SƠN

TT

Sản

Tên chi tiết (số……)

lượng

Vật liệu

Phương

Ghi

pháp đúc chú

2

GV PHÙNG XUÂN SƠN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3

GV PHÙNG XUÂN SƠN

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
4

GV PHÙNG XUÂN SƠN

87
88
89
90

10.000
10.000
10.000
10.000

Bài 2: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo kết cấu hàn
1. Số liệu ban đầu
- Bản vẽ kết cấu hàn
- Sản lượng: …………ct/1năm
- Phương pháp thực hiện: Hàn hồ quang tay hoặc hàn khí
2. Nhiệm vụ
- Phân tích kết cấu hàn
+ Chọn phươ...
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN TB VÀ DCCN
BÀI TẬP LỚN MÔN HOC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
1. Yêu cầu
- Mỗi sinh viên lầm 02/3 bài tập theo thứ tự trong danh sách với các nội
dung yêu cầu, gồm 03 phần:
+ Đúc
+ Gia công kim loại bằng áp lực
+ Hàn
- Thuyết minh được trình bày trên khổ giấy A4 từ 15-30 trang, có bìa.
- Các bản vẽ 2D, 3D được trình bày trên khổ giấy A
o
, A
1
, A
3
tùy theo kích
cỡ của chi tiết.
2. Thời gian
- Hoàn thành các nội dung đúng thời hạn (trước khi thi 03 ngày).
- Khi nộp các bản v được gấp đúng quy cách (khung tên ra ngoài) kẹp
cùng thuyết minh.
Bài 1: Thiết kế khuôn đúc
Đề bài: Thiết kế khuôn đúc cho chi tiết số:…………………..
- Sản lượng: 20.000 chi tiết/năm
- Bản vẽ chi tiết
Nhiệm vụ:
- Phân tích chi tiết đúc (vật liệu, các cung và góc chuyển tiếp.v.v…)
- Chọn phương pháp đúc
- Chọn mặt phân khuôn cho vật đúc
- Tính toán kích thước kết cấu khuôn đúc
- Tính toán hệ thống rót, đậu hơi, đậu ngót
- Thiết kế mẫu (mẫu chi tiết, mẫu ống rót, mẫu đậu ngót)
- Thiết kế lõi, gối lõi và hộp lõi (nếu có)
- Thiết kế chốt định vị khuôn, tấm phẳng, hòm khuôn.
- Lập bản vẽ lắp của khuôn đúc
- Tính lực đè khuôn
- Tính toán nhiệt độ rót và chế độ rót
- Phương pháp nấu chảy kim loại
- Các ưu nhược điểm và cải tiến (nếu có)
GV PHÙNG XUÂN SƠN
1
Bài tập chế tạo phôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chế tạo phôi - Người đăng: Tuấn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập chế tạo phôi 9 10 900