Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chống giữ mỏ hầm lò

Được đăng lên bởi vansit123
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3362 lần   |   Lượt tải: 53 lần
Bài tập lớn (Nhóm 8)
Câu 1: Lò chợ trong khu khai thác có các thông số địa chất - kỹ thuật cơ bản như sau:
- Chiều dày vỉa trung bình M = 6,0 m;
- Góc dốc vỉa trung bình:
 = 200;
- Chiều dài lò chợ:
155 m;
- Trọng lượng thể tích của than:
 = 1,53 T/m3;
- Hệ số kiên cố của than:
f = 1  2;
- Chiều cao khấu gương lò chợ:
mk = 2,2 m;
- Chiều dài trung bình theo phương khu khai thác:
Lp = 286 (m).
- Đá vách trực tiếp trên vỉa than là lớp sét kết đôi chỗ là lớp sét than phân bố không
đều chiều dày 1,46m, lớp trên là bột kết dày từ 2,31  9,62 m, trung bình 7,6m. Chiều
dày trung bình lớp đá vách trực tiếp là 9,06m. Trọng lượng thể tích () trung bình 2,59
T/m3. Vách kém ổn định đến ổn định trung bình.
- Đá trụ trực tiếp là lớp bột kết chiều dày trụ từ 3,39  8,62 m bền vững trung
bình. Trọng lượng thể tích () trung bình 2,62 T/m 3. Đôi chỗ trực tiếp dưới trụ là sét kết
dày 0,83 m kém bền vững.
Yêu cầu:
- Tính toán hộ chiếu chống giữ lò chợ bằng giá khung đi động ZHF1200/16/26
(có bảng đặc tính kèm theo).
- Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khai thác lò chợ (sử dụng thuốc nổ HA-1)
- Lập biểu đồ tổ chức chu kỳ và khai thác lò chợ biết Am = 220.000 T/năm
- Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Đặc tính kỹ thuật của giá khung đi động ZHF1200/16/26
Tên chỉ tiêu
Đơn vị
Chiều cao lớn nhất
mm
Chiều cao tối thiểu
mm
Hành trình piston
mm
Chiều rộng giá
mm
Chiều dài giá
mm
Bước tiến của tấm đỡ gương
mm
Số cột thuỷ lực của giá
Cái
Tải trọng ban đầu lớn nhất
KN
Tải trọng làm việc
KN
áp suất bơm
MPa
Đường kính xi lanh cột
mm
Cường độ chống đỡ
MPa
Góc dốc làm việc tối đa
độ
Góc dốc làm việc theo phương
độ
Đường kính đế cột
cm
Khoảng cách chống giữa 2 giá
mm
Khoảng cách giữa 2 hàng cột của giá
mm

Trị số
2500
1600
800
750
2500
800
4
616
1200
19,6
100
0,48
 45
15
2630
1000
1950

Tính toán hộ chiếu chống giữ lò chợ
1. Tính toán áp lực mỏ
a. Tính toán áp lực mỏ tác động lên nóc lò chợ
Áp lực mỏ tác động lên nóc lò chợ do trọng lượng của lớp than nóc và trọng
lượng của đá vách trực tiếp gây ra, được xác định theo công thức:
Plc = (t. ht + d. hd). cos, (T/m2);
Trong đó:
t - Trọng lượng thể tích của than
ht - Chiều dày lớp than nóc lò chợ
d - Trọng lượng thể tích của đá vách trực tiếp
hd - Chiều dày lớp đá vách trực tiếp sập đổ
kk - Hệ số thu hồi than khấu gương
kr - Hệ số nở rời của đá vách trực tiếp
kt - Hệ số thu hồi than hạ trần
mk - Chiều cao gương khấu
ht - Chiều dày lớp than hạ trần

mk

m

mt

 - Góc dốc trung ...
Bài tập lớn (Nhóm 8)
Câu 1: Lò chợ trong khu khai thác có các thông số địa chất - kỹ thuật cơ bản như sau:
- Chiều dày vỉa trung bình M = 6,0 m;
- Góc dốc vỉa trung bình:  = 20
0
;
- Chiều dài lò chợ: 155 m;
- Trọng lượng thể tích của than:  = 1,53 T/m
3
;
- Hệ số kiên cố của than: f = 1  2;
- Chiều cao khấu gương lò chợ: m
k
= 2,2 m;
- Chiều dài trung bình theo phương khu khai thác: L
p
= 286 (m).
- Đá vách trực tiếp trên vỉa than là lớp sét kết đôi chỗ là lớp sét than phân bố không
đều chiều dày 1,46m, lớp trên bột kết dày từ 2,31 9,62 m, trung bình 7,6m. Chiều
dày trung nh lớp đách trực tiếp 9,06m. Trọng lượng thể tích () trung nh 2,59
T/m
3
. Vách kém ổn định đến ổn định trung bình.
- Đá tr trực tiếp lớp bột kết chiều dày trụ từ 3,39 8,62 m bền vững trung
bình. Trọng lượng thể tích () trung bình 2,62 T/m
3
. Đôi chỗ trực tiếp dưới trụ là sét kết
dày 0,83 m kém bền vững.
Yêu cầu:
- Tính toán hộ chiếu chống giữ lò chợ bằng giá khung đi động ZHF1200/16/26
(có bảng đặc tính kèm theo).
- Lập hộ chiếu khoan nổ mìn khai thác lò chợ (sử dụng thuốc nổ HA-1)
- Lập biểu đồ tổ chức chu kỳ và khai thác lò chợ biết A
m
= 220.000 T/năm
- Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ
Đặc tính kỹ thuật của giá khung đi động ZHF1200/16/26
TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Trị số
1 Chiều cao lớn nhất mm 2500
2 Chiều cao tối thiểu mm 1600
3 Hành trình piston mm 800
4 Chiều rộng giá mm 750
5 Chiều dài giá mm 2500
6 Bước tiến của tấm đỡ gương mm 800
7 Số cột thuỷ lực của giá Cái 4
8 Tải trọng ban đầu lớn nhất KN 616
9 Tải trọng làm việc KN 1200
10 áp suất bơm MPa 19,6
11 Đường kính xi lanh cột mm 100
12 Cường độ chống đỡ MPa 0,48
13 Góc dốc làm việc tối đa độ 45
14 Góc dốc làm việc theo phương độ 15
15 Đường kính đế cột cm 2630
16 Khoảng cách chống giữa 2 giá mm 1000
17 Khoảng cách giữa 2 hàng cột của giá mm 1950
Bài tập chống giữ mỏ hầm lò - Trang 2
Bài tập chống giữ mỏ hầm lò - Người đăng: vansit123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập chống giữ mỏ hầm lò 9 10 22