Ktl-icon-tai-lieu

bài tập chương 2 cơ kỹ thuật

Được đăng lên bởi quang-vu-nguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Chương 2
2.1 Hệ lực nào trong các hệ lực đã cho trong hình vẽ là tương đương với lực 500N trong hình
(a).

Hình bài 2.1

2.2

Các giá trị của 3 lực được đặt vào một chiếc bulong vòng là T1=550N, T2=200N,

T3=750N. Thay các lực này bằng một lực R tương đương . Biểu diễn kết quả trên hình vẽ.

Hình bài 2.2

2.3.




Xác định P và  để ba lực trong hình vẽ là tương đương với lực R  85i  20 j

2.4.

Xác định giá trị và chiều của momen của lực 800N đối với điểm A.

2.5. Xác định giá trị và chiều của momen của lực 300N đối với điểm A và B.

2.6. Giá trị của lực P là 100N. Xác định momen của P với điểm O, C.

2.7. Giá trị của lực Q là 250N. Xác định momen của lực Q với các điểm O và C.

2.8. Tính toán tổng momen của 3 lực với trục tọa độ.
a. Sử dụng phương pháp hình học.
b. Sử dụng phương pháp véctơ .

2.9. Xác định momen của lực 40N với trục sau:
AB, CD, CG, CH, EG

2.10. Hệ lực nào trong các hệ lực dưới đây là tương đương với hệ lực- ngẫu lực trong hình (a)?

...
Bài tập Chương 2
2.1 Hệ lực nào trong các hệ lực đã cho trong hình vẽ tương đương với lực 500N trong hình
(a).
Hình bài 2.1
bài tập chương 2 cơ kỹ thuật - Trang 2
bài tập chương 2 cơ kỹ thuật - Người đăng: quang-vu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập chương 2 cơ kỹ thuật 9 10 243