Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập chương 4

Được đăng lên bởi Quốc Qui
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
Bài 4.1: Một hơi sản xuất hơi bão hoà khô từ nước sôi p = 8bar, F =18m
2
, k =
180W/m
2
K. Sản phẩm cháy G
1
= 1kg/s; t
1
= 700
o
C; c
p1
= 1,2kJ/kgK. Tính t
1
’’ ; G
2
và h?
Bài 4.2: Một hơi sản xuất hơi quá nhiệt p = 8bar và t
2
= 190
o
C từ nước cấp vào
nhiệt độ t
2
= 125
o
C, F = 18m
2
, k = 180W/m
2
K. Sản phẩm cháy có G
1
= 1kg/s; t
1
=
800
o
C; c
p1
= 1,2kJ/kgK. Tính t
1
’’, G
2
và h?
Bài 4.3: Một thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm để làm lạnh rượu etylic môi trường
làm lạnh là nước. Etlylic đi trong ống, nước đi ngoài ống.
Etylic: G
1
= 1930kg/h, C
p1
= 3,8kJ/kgk, t
1
’ = 68
o
C
Nước: G
2
= 1456kg/h, C
p2
= 4,186 kJ/kgk, t
2
’ = 14
o
C
Thiết bị trao đổi nhiệt có F = 20m
2
, k =158,9W/m
2
K. Yêu cầu:
1. Thiết lập pt tính toán cân bằng nhiệt?
2. Tính t
1
”, t
2
” trong trường hợp chuyển động ngược chiều và cùng chiều?
Bài 4.4: Dàn tản nhiệt ô một TBTĐN dạngc với không khí không hòa trộn
như hình vẽ. Dàn tản nhiệt 40 ống đường nh trong 0,5cm dài 65cm bố trí
các cánh dạng tấm gần nhau. Nước nóng vào ống 90
0
C với lưu lượng 0,6kg/s ra
65
0
C. Không khí qua khe hở giữa các cánh đưc gia nhiệt từ 20
0
C đến 40
0
C. Xác
định hệ số truyền nhiệt của dàn tản nhiệt dựa vào diện tích bề mặt trong của các ống.
Bài tập chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập chương 4 - Người đăng: Quốc Qui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập chương 4 9 10 778