Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học lưu chất

Được đăng lên bởi bu0cchanlangtu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 7422 lần   |   Lượt tải: 48 lần
mrhoadau4

Cơ Học Lưu Chất

BÀI TẬP CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU
Bài 1.1
Để làm thí nghiệm thủy lực, người ta đổ đầy nước vào một đường ống có đường kính d = 300mm,
chiều dài L = 50m ở áp suất khí quyển. Hỏi lượng nước cần thiết phải đổ vào ống là bao nhiêu để áp
suất đạt tới 51at ? Biết hệ số nén ép

p 

1
at 1
20000

Giải
Lượng nước cần thiết phải đổ vào ống để áp suất tăng lên 51at là :

1 dV
 dV   p .V .dp
V dp
1 dV
 dV   p .V .dp
Do dV , dp đồng biến nên :  p  
V dp
Ta có hệ số giãn nở do áp lực :

Mà thể tích

 dV 

V  S .L 

p  

 .d 2

3,14.(0.3) 2
.L 
.50  3,5325m 3
4
4

1
.3,5325.(51  1)  8,84.10 3 ( m 3 )  8,84 (liter)
20000

 Vậy cần phải thêm vào ống 8.84 lít nước nữa để áp suất tăng từ 1at lên 51at.
Bài 1.2
Trong một bể chứa hình trụ thẳng đứng có đường kính d = 4m, đựng 100 tấn dầu hỏa có khối lượng
riêng

  850kg / m 3 ở

100C. Xác định khoảng cách dâng lên của dầu trong bể chứa khi nhiệt độ tăng

lên đến 400C. Bỏ qua giãn nở của bể chứa. Hệ số giãn nở vì nhiệt

 t  0,000720 C 1 .

Giải
Khối lượng riêng của dầu hỏa là :



m
m 100.10 3 2000
V  

 117,65(m 3 )
V
850
17


Hệ số giãn nở do nhiệt độ :

t 

1 dV
2000
216
 dV   t .V .dt  0,00072 .
.(40  30) 
 2,542(m 3 )
V dt
17
85

Mà : dV 

 .d 2
4

.h  h 

4dV

 .d 2



4.2,542
3,14.4 2

 0,202(m)

 Vậy khoảng cách dầu dâng lên so với ban đầu là 0.202(m)
Bài 1.3
Khi làm thí nghiệm thủy lực, dùng một đường ống có đường kính d = 400mm, dài L = 200m, đựng
đầy nước ở áp suất 55 at. Sau một giờ áp suất giảm xuống còn 50 at. Xác định lượng nước chảy qua
các kẽ hở của đường ống. Hệ số nén ép

p 

1
at 1 .
20000
Giải

Hệ số giãn nở do áp lực :

1 dV
 .d 2
p  
 dV    p .V .dp    p
.L.dp
V dp
4

Welcome to http://dhhd4.forumvi.net

Page 1 of 26

mrhoadau4

Cơ Học Lưu Chất

1 3,14.0,4 2
 dV  
.200. (50  55)  6,28.10 3 (m 3 )  6,28 (liter )
20000
4



Vậy lựơng nước chảy qua khe hở đường ống là 6.28 (liter)

Bài 1.4
Một bể hình trụ đựng đầy dầu hỏa ở nhiệt độ 50C, mực dầu cao 4m. Xác định mực dầu tăng lên, khi
nhiệt độ tăng lên 250C. Bỏ qua biến dạng của bể chứa. Hệ số giãn nở vì nhiệt

 t  0.000720 C 1 .

Giải
Hệ số giãn nở do nhiệt độ :

t 

Mà thể tích ban đầu là : V 

1 dV
 dV   t .V .dt
V dt

 .d 2

.h
4
 .d 2
h
Thể tích dầu tăng lên : dV 
4
1 dV
h
t 

V dt h.dt
 h   t .h.dt  0,00072.4.( 25  5)  0,058(m)  58(mm)

Welcome to http://dhhd4.forumvi.net

Page 2 of 26

mrhoadau4

Cơ Học Lưu Chất

BÀI TẬP CHƯƠNG ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học lưu chất - Người đăng: bu0cchanlangtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập cơ học lưu chất 9 10 496