Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cơ học máy

Được đăng lên bởi Ka Na
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ A
Phương án số: ___
Sinh viên:
MSSV:
Ngày nhận: 11.07.2005
Ngày nộp: 21.07.2005
Cho cơ cấu động cơ chữ V như hình vẽ với các thông số (bỏ qua khối lượng các khâu):
l AB 75mm ,
l DE 180mm ,

l BC 225mm ,

1 60 rad / s ,
0
N,
PE 

, PC 
0
Góc hợp bởi tay quay và phương ngang   PA x 5

l BD 50mm


0

N

Nhiệm vụ:
1.
Xác định vận tốc, gia tốc các điểm C, E trên cơ cấu, vận tốc góc, gia tốc góc các
khâu
2.
Tính áp lực trên các khớp
3.
Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng hai phương pháp: phân tích lực và di
chuyển khả dĩ
Yêu cầu:
1. Một bản vẽ A3 trong đó vẽ: họa đồ cơ cấu, họa đồ vận tốc, họa đồ gia tốc, tách nhóm tĩnh
định, và hoạ đồ lực
2. Báo cáo phần tính toán trên giấy A4

SỐ LIỆU A
PA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

 (0 )

 (0 )

50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55

60
60
60
65
65
65
70
70
70
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
50
50
50
60
60
60
65
65
65
70
70
70
50
50
50
55

PC ( N ) PE (N )

5000
5000
5100
5100
5200
5200
5300
5300
5400
5400
5500
5500
5600
5600
5700
5700
5800
5800
5900
5900
6000
6000
5900
5900
6000
6000
5900
5900
5800
5800
5700
5700
5600
5600
5500
5500
5400
5400
5300
5300

6000
5900
5900
5800
5800
5700
5700
5600
5600
5500
5500
5400
5400
5300
5300
5200
5200
5100
5100
5000
5000
4900
4900
4800
4800
4700
4700
4600
4600
4500
4500
4400
4400
4300
4300
4200
4200
4100
4100
4000

PA
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

 (0 )

 (0 )

50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50

55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
50
50
50
60
60
60
65
65
65
70
70
70
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
55
55

PC ( N ) PE (N )

5200
5200
5100
5100
5000
5000
5100
5100
5200
5200
5300
5300
5400
5400
5500
5500
5600
5600
5700
5700
5800
5800
5900
5900
6000
6000
5900
5900
6000
6000
5900
5900
5800
5800
5700
5700
5600
5600
5500
5500

4000
3900
3900
3800
3800
370
3700
3600
3600
3500
3500
3400
3400
3300
3300
3200
3200
3100
3100
3000
3000
2900
2900
2800
2800
2700
2700
2600
2600
2500
2500
2400
2400
2300
2300
2200
2200
2100
2100
2000

BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ B
Phương án số: ___
Sinh viên:
MSSV:
Ngày nhận: 11.07.2005
Ngày nộp: 21.07.2005
Cho cơ cấu máy bào ngang tại vị trí có sơ đồ như hình vẽ (bỏ qua ...
BÀI TẬP LỚN SỐ 1 - ĐỀ A
Phương án số: ___
Sinh viên: MSSV:
Ngày nhận: 11.07.2005 Ngày nộp: 21.07.2005
Cho cơ cấu động cơ chữ V như hình vẽ với các thông số (bỏ qua khối lượng các khâu):
mml
AB
75
,
mml
BC
225
,
mml
BD
50
mml
DE
180
,
srad /60
1
,
0
0
,
NP
C
,
NP
E
Góc hợp bởi tay quay và phương ngang
0
5xPA
Nhiệm vụ:
1. Xác định vận tốc, gia tốc các điểm
trên cấu, vận tốc góc, gia tốc góc các
khâu
2. Tính áp lực trên các khớp
3. Tính moment cân bằng đặt trên khâu dẫn bằng hai phương pháp: phân tích lực di
chuyển khả dĩ
Yêu cầu:
1. Một bản vẽ A
3
trong đó vẽ: họa đồ cơ cấu, họa đồ vận tốc, họa đồ gia tốc, tách nhóm tĩnh
định, và hoạ đồ lực
2. Báo cáo phần tính toán trên giấy A
4
Bài tập cơ học máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập cơ học máy - Người đăng: Ka Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập cơ học máy 9 10 23