Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi hachinguyen136
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Thị Lan Hương Khoa CNTP
Bài tập môn CNCB TP
=================================================================================
=

Phần 1: Các kiến thức cơ bản trong CB TP
1.1. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
Sử dụng hình vuông Pearson hay phương pháp đường chéo
Bài tập 1.
Tính lượng thịt bò tươi và mỡ bò cần sử dụng cho chế biến 25 kg xúc xíc bò có chứa 30%
chất béo biết rằng thịt bò có chứa 18% chất đạm (protein), 12% chất béo, 68% nước còn
mỡ bò có chứa 78% chất béo, 12% nước và 5% chất đạm (protein)
Thi lần1: Tính lượng thịt bò tươi và mỡ bò cần sử dụng cho chế biến 25 kg xúc xíc bò có chứa 35%
chất béo biết rằng thịt bò có chứa 20% chất đạm (protein), 10% chất béo, 68% nước còn mỡ bò có
chứa 80% chất béo, 10% nước và 5% chất đạm (protein)

Sample problem 1.2
Calculate the total mass balance and component mass balance for mixing ingredients
to make 25 kg of beef sausages having a fat content of 30%, using fresh beef meat and
beef fat. Typically, beef meat contains 18% protein, 12% fat and 68% water and beef
fat contains 78% fat, 12% water and 5% protein.
Bài giải mẫu:
Solution to Sample problem 1.2

===============================================================
1

Trần Thị Lan Hương Khoa CNTP
Bài tập môn CNCB TP
=================================================================================
=

Bài tập 2
Nguyên liệu sữa bò tươi có 3,7% chất béo và 12,8% chất rắn hòa tan sẽ được cô đặc
cho đến khi còn 7,9% chất béo. Nếu sử dụng 100 kg nguyên liệu sữa có chất lượng
tương tự như trên thì sẽ thu được bao nhiêu kg sản phẩm có chứa 7,9% chất béo và
TSS của san phẩm là bao nhiêu nếu giả sử không có thất thoát trong quá trình chế
biến.
Thi lần1: Nguyên liệu Sữa bò tươi có 2,7% chất béo và 10,8% chất rắn hòa tan sẽ được cô đặc cho
đến khi còn 9,9% chất béo. Nếu sử dụng 100 kg nguyên liệu sữa có chất lượng tương tự như trên
thì sẽ thu được bao nhiêu kg sản phẩm có chứa 9,9% chất béo và TSS của sản phẩm là bao nhiêu
nếu giả sử không có thất thoát trong quá trình chế biến?.

Sample problem 13.2
Milk containing 3.7% fat and 12.8% total solids is to be evaporated to a produce a
product containing 7.9% fat. What is the yield of product from 100 kg of milk and
what is the total solids concentration in the final product, assuming that there are no
losses during the process?
Bài giải mẫu:
===============================================================
2

Trần Thị Lan Hương Khoa CNTP
Bài tập môn CNCB TP
=======================================================...
Trần Thị Lan Hương Khoa CNTP Bài tập môn CNCB TP
=================================================================================
=
Phần 1: Các kiến thức cơ bản trong CB TP
1.1. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
Sử dụng hình vuông Pearson hay phương pháp đường chéo
Bài tập 1.
Tính lượng thịt tươi mỡ cần sử dụng cho chế biến 25 kg xúc xíc chứa 30%
chất béo biết rằng thịt chứa 18% chất đạm (protein), 12% chất béo, 68% nước còn
mỡ bò có chứa 78% chất béo, 12% nước và 5% chất đạm (protein)
Thi lần1: Tính lượng thịt bò tươi và mỡ bò cần sử dụng cho chế biến 25 kg xúc xíc bò có chứa 35%
chất béo biết rằng thịt bò có chứa 20% chất đạm (protein), 10% chất béo, 68% nước còn mỡ bò có
chứa 80% chất béo, 10% nước và 5% chất đạm (protein)
Sample problem 1.2
Calculate the total mass balance and component mass balance for mixing ingredients
to make 25 kg of beef sausages having a fat content of 30%, using fresh beef meat and
beef fat. Typically, beef meat contains 18% protein, 12% fat and 68% water and beef
fat contains 78% fat, 12% water and 5% protein.
Bài giải mẫu:
Solution to Sample problem 1.2
===============================================================
1
Bài tập công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập công nghệ thực phẩm - Người đăng: hachinguyen136
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập công nghệ thực phẩm 9 10 537