Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập đo lường 2

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1546 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài 1:
1. Xác định xác xuất nhận được phế phẩm sửa được (theo %) của loạt chi tiết Trục

Φ42
Giả thiết rằng kích thước gia công loạt chi tiết tuân theo luật phân bố chuẩn
Y

(luật Gauss) biết σ = 18µm, = 42,005mm.
-49
-3σ

5

-43
ddn
dtb

Bài làm
Theo đề bài đã cho ta có :
σ = 18µm
= 42,005mm.
Vậy ta có thể lập biểu đồ đường cong phân bố như hình sau :

46 59
+3σ

X(µm)

+, Dế thấy : % phế phẩm chính là xác suất hiện kích thước trong khoảng từ (-49÷-43)
và (46÷59) tuy nhiên khi gia công loạt trục % phế phẩm sửa được chính là xác suất
xuất hiện kích thước trong khoảng từ (46÷59). (Trục có kích thước lớn hơn sẽ sửa
chữa được)
Vậy

P phế phẩm sửa được = P (46÷59) =

để thuận tiện cho việc tính toán ta đổi biến
Z1 =

=

Z2 =

Vậy P (46÷59) =
=

-

=

-

. (Tra bảng Laplace ta được kết quả T18 – Sách dung sai – Ninh

Đức Tốn )
= 0.5 – 0.488 = 1.13 %
Bài 2:
Giả thiết kích thước gia công của loạt chi tiết trục và lỗ phân bố theo luật chuẩn,
trung tâm phân bố trùng với trung tâm dung sai, khoảng cách phân bố bằng khoảng
cách dung sai. Tính xác suất nhận được số chi tiết lỗ để lắp bất kỳ với trục nào cho mối
ghép lỏng, trong mối ghép:
Φ35

H6
js6

Bài Làm
Đây là dạng bài tập xác định xác suất của đặc tính mối ghép đầuµm
tiên, ta lập sơ đồ phân
bố dung sai:
16
8

TD
Td

-8
DDN

+, Theo biểu đồ phân bố dung sai ta thấy : chỉ những chi tiết lỗ nằm trong khoảng kích
thước từ

mới thỏa mãn điều kiện khi lắp bất kỳ với trục đều cho

mối ghép có độ hở. Vậy thực chất đây là bài toán xác định số lượng chi tiết % lỗ phân
bố và bài toán chỉ đúng khi trung tâm phân bố của trục trong lỗ trùng với trung tâm
dung sai của chúng.
Ta lập đường cong phân bố với loạt trục lỗ:

Y

0
-3σ

8
Dtb

DDN

16
+3σ

X(µm)

Vậy P(

) = 50% (Dễ dàng xác định được)

Với các bài toán khác cần tra bảng Laplace

Bài 3:
Giả thuyết sai số kích thước trục và lỗ là ngẫu nhiên. và tuân theo quy luật phân
bố chuẩn có trung tâm phân bố trùng với trọng tâm dung sai
a, Tính xác xuất (theo phần trăm) nhận được mối ghép có độ dôi của mối ghép Ø
40 +0 , 0027
40++0,035
0,018 và lỗ Ø

b, tìm giá trị giới hạn của độ hở và độ dôi ứng với miền phân bố dung sai của chúng.

Bài làm :
muốn giải bài toán này ta phải lập đường cong phân bố độ hở và độ dôi của lắp
ghép. đó chính là đư...
X(
µ
m
)
Y
-49 46 59-43
d
dn
5
d
tb
-3
σ
+3
σ
Bài 1:
1. Xác định xác xuất nhận được phế phẩm sửa được (theo %) của loạt chi tiết Trục
Φ42
Giả thiết rằng kích thước gia công loạt chi tiết tuân theo luật phân bố chuẩn
(luật Gauss) biết σ = 18µm, = 42,005mm.
Bài làm
Theo đề bài đã cho ta có :
σ = 18µm
= 42,005mm.
Vậy ta có thể lập biểu đồ đường cong phân bố như hình sau :
Bài tập đo lường 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập đo lường 2 - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập đo lường 2 9 10 705