Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập khí nén có giải

Được đăng lên bởi phanhuydhbk
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3776 lần   |   Lượt tải: 56 lần
Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

A.

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

BÀI TẬP CHƯƠNG
Điều khiển hệ thống khí nén - thủy lực
Phần khí nén

Bài 1: Một hệ thống khí nén một xi lanh tác dụng đơn với những yêu cầu:
- Có thể điều chỉnh tốc độ piston đi ra. Tốc độ đi về được tăng cường;
- Dùng van đảo chiều điều khiển một phía; cấu trúc điều khiển tự duy trì với hai
nút điều khiển: START ( cho hành trình đi ra) và STOP ( cho hành trình rút về).
Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống:
a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén
b. Điều khiển điện - khí nén
Bài làm:
a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén.

SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1

Trang 1

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

b. Hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén

Bài 2: Thiết bị phân phối phôi liệu , sơ đồ công nghệ và biểu đồ hành trình bước
cho trên hình vẽ:

Yêu cầu công nghệ:
Thời gian t phụ thuộc vào số lượng phôi được chuyển qua trong mỗi nhịp.
Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống:
SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1

Trang 2

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén
b. Điều khiển bằng điện - khí nén, sử dụng công tắc hành trình điện cơ
Bài làm:
a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén.

SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1

Trang 3

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

b. Hệ thống điều khiển bằng điện-khí nén.

SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1

Trang 4

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

Bài 3: Hệ thống có biểu đồ hành trình bước ( hình vẽ), cho xi lanh tác dụng đơn, sử
dụng van đảo chiều điều khiển một phía, có thể điều chỉnh tốc độ khi piston đi ra;
piston rút về có van xả nhanh.
Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống:
a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén
b. Điều khiển điện - khí nén

Bài làm:
a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén.

b. Hệ thống điều khiển bằng điện-khí nén.

SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1

Trang 5

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

Trang 6

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên
Khoa Điện – Điện Tử

Bài tập chương
Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực

Bài 4: Điều khiển ba xi lanh có biểu đồ hành trình bước như hình vẽ...
Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Bài tập chương
Khoa Điện – Điện Tử Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực
I TẬP CHƯƠNG
Điu khiển hthng khí nén - thy lực
A. Phn khí n
i 1: Một hthống khí n một xi lanh c dụng đơn với những yêu cầu:
- Có thđiu chỉnh tốc đpiston đi ra. Tc độ đi vđược tăng cường;
- ng van đảo chiều điều khiển một pa; cấu trúc điều khiển tự duy trì với hai
t điều khiển: START ( cho hành trình đi ra) và STOP ( chonh tnh t về).
Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống:
a. Điều khiển hoàn toàn bằng k nén
b. Điều khiển điện - kn
Bài làm:
a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén.
SVTH: Nguyễn Đức Trọng
Lớp :Đ-ĐTK7.1 Trang 1
Bài tập khí nén có giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập khí nén có giải - Người đăng: phanhuydhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài tập khí nén có giải 9 10 455