Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn chi tiết máy (Đề 6)

Được đăng lên bởi Manhdung Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 9555 lần   |   Lượt tải: 87 lần
Bài tập lớn CHI TIẾT MÁY

GVHD:NGUYỄN VĂN THẠNH

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY

BÀI TẬP LỚN

CHI TIẾT MÁY
Sinh viên: Nguyễn Thị Lan Phương
Mssv:
20801624
Đề số 6

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI

Hệ thống dẫn động băng tải gồm:
1-Động cơ điện
2-Nối trục đàn hồi
3-Hộp giảm tốc trục vít trụ
4-Bộ truyền xích ống con lăn
5-Bộ phận công tác - Bănng tải
Số liệu thiết kế
Lực vòng trên băng tải, F=9000N
Vận tốc băng tải,
v=0.4m/s
Đƣờng kính tang dẫn, D=315mm
Thời gian phục vụ:
L=5năm
Quay 1 chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ (1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm 8h)
Chế độ tải: T1=T ; T2=0.6T
t1 =36s ; t2=15s
Sai số vòng quay trục máy công tác so với yêu cầu   5%
SV: Nguyễn Thị Lan Phƣơng

MSSV: 20801624

Bài tập lớn CHI TIẾT MÁY

GVHD:NGUYỄN VĂN THẠNH

Bài tập lớn số 1: Chọn động cơ điện, phân phối tỉ số truyền
1. Chọn động cơ điện:
A - Xác định công suất
Công suất cực đại trên băng tải
F .v 9000x0.4
Pmax = t =
= 3.6kW
1000
1000
Do tải trọng thay đổi theo bậc nên công suất tƣơng đƣơng là
i=n

i=n

 Pi ti

 (Ti)2ti
T

2

i=1

Ptd =

i=1

= Pm

= 3,6

i=n

i=n

i=1

T
0.6T 2
( )2.36+(
) .15
T
T
36+15

i=1

 ti

 ti

= 3.24Kw
 Hiệu suất chung của tòan bộ hệ thống (Bảng 3.3 - Cơ sở thiết kế máy-Nguyễn
Hữu Lộc)
ηch = ηX . ηOL2 . ηV
ηX = 0.93 (Để hở)
ηOL = 0.995 (Đƣợc che kín)
ηV = 0.75
=>> ηch = 0.93 x 0.9952 x 0.75 = 0.691

Hiệu suất bộ truyền xích :
Hiệu suất bộ truyền ổ lăn:
Hiệu suất bộ truyền trục vít :

 Công suất cần thiết trên trục động cơ
3.24
Pct = Ptd =
= 4.69 kW
ηch 0.691
B - Chọn động cơ
 Số vòng quay trên trục tang trống băng tải
60000.v 60000x0.4
nct =
=
= 24.26 vòng/phút
3.14x315
D
 Tỷ số truyền (Bảng 3.2 - Cơ sở thiết kế máy-Nguyễn Hữu Lộc)
Tỷ số truyền của xích là : ux = 3
Tỷ số truyền của hộp giảm tốc uh = 18
=>> Số vòng quay sơ bộ
usb = nct . ut = nct . ux .uh = 24.26 x 3 x 18 = 1310.04 vòng/phút
Điều kiện chọn động cơ
Pdc  Psb
ndc  nsb
Bảng 3.4 (Cơ sở thiết kế máy-Nguyễn Hữu Lộc):
Các loại động cơ: P = 7.5 kW

SV: Nguyễn Thị Lan Phƣơng

MSSV: 20801624

Bài tập lớn CHI TIẾT MÁY

GVHD:NGUYỄN VĂN THẠNH

4A112M2Y3 :
Số vòng quay
2922 vòng/ phút
4A132S4Y3 :
Số vòng quay
1455 vòng/ phút
4A132M6Y5:
Số vòng quay
968 vòng/ phút
4A160S8Y3:
Số vòng quay
730 vòng/ phút
=> Chọn động cơ 4A132S4Y3 có Pdc = 7.5 kW , ndc = 1455 vòng/phút

2. Phân phối tỷ số truyền
 Tỷ số truyền của tòan bộ hệ thống
1455
uch = ndc =
= 60
nct 24.26
 Chọn tỷ số truyền
uh = 18
uch = uh . ux
=> ux = 3.33
3. Công suất, số vòng quay, ...
Bài tập lớn CHI TIẾT MÁY GVHD:NGUYỄN VĂN THẠNH
SV: Nguyễn Thị Lan Phƣơng MSSV: 20801624
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY
BÀI TẬP LỚN
CHI TIẾT MÁY
Sinh viên: Nguyễn Thị Lan Phương
Mssv: 20801624
Đề số 6
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI
Hệ thống dẫn động băng tải gồm:
1-Động cơ điện
2-Nối trục đàn hồi
3-Hộp giảm tốc trục vít trụ
4-Bộ truyền xích ống con lăn
5-Bộ phận công tác - Bănng tải
Số liệu thiết kế
Lực vòng trên băng tải, F=9000N
Vận tốc băng tải, v=0.4m/s
Đƣờng kính tang dẫn, D=315mm
Thời gian phục vụ: L=5năm
Quay 1 chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ (1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm 8h)
Chế độ tải: T1=T ; T2=0.6T
t1 =36s ; t2=15s
Sai số vòng quay trục máy công tác so với yêu cầu 5%
Bài tập lớn chi tiết máy (Đề 6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn chi tiết máy (Đề 6) - Người đăng: Manhdung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập lớn chi tiết máy (Đề 6) 9 10 746