Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Thọ Đức Trần
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ XÂY DỰNG
Đề bài: chủ đầu tư có một mảnh đất 500m2 tại số 100 Hoàng Quốc Việt. Là nhà tư vấn đầu tư xây dựng, bạn hãy nêu phương án đầu
tư kinh doanh xây dựng văn phòng cho thuê và tính toán hiệu quả, kiến nghị chủ đầu tư lựa chọn phương án tốt nhất.
I.
Xác định tổng mức đầu tư.
1. Chọn mật độ xây dựng, tính diện tích sàn xây dựng.
Căn cứ vào quy hoạch của thành phố Hà Nội cho khu vực đường Hoàng Quốc Việt, ta chọn mật độ xây dựng là 70%



diện

tích xây dựng 1 sàn là:

S  500  70%  350m 2
Công trình nhà văn phòng cho thuê cao 8 tầng nổi và có 2 tầng hầm:
Tầng trệt sử dụng làm dịch vụ thương mại, 7 tầng trên dùng làm văn phòng cho thuê, 2 tầng hầm được dùng để xe. Ta có các
chi tiêu xây dựng sau:
- Diện tích xây dựng sàn tầng trệt là: 350m2
7  350  2450m 2
- Diện tích sàn văn phòng là :
Hệ số sử dụng diện tích sàn tầng trệt là 90%, hệ số sử dụng diện tích các sàn văn phòng cho thuê là 80%. Từ đó ta có bảng chi
tiêu xây dựng sau:

STT
[1]

I
1

2

3
a
b
4

II
1

CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
[2]
- Diện tích lô đất
- Diện tích xây dựng
- Diện tích sân vờn ngoài nhà
Chỉ tiêu QHKT
Tổng số tầng cao
Trong đó
- Số tầng DVTM
- Số tầng văn phòng
Diện tích sàn XD toàn nhà
- Diện tích sàn XD Tầng trệt
- Diện tích sàn văn phòng
Diện tích sử dụng
Diện tích sử dụng Tầng trệt
Tổng diện sử dụng sàn văn phòng
Các chỉ tiêu khác
- Diện tích phụ trợ, giao thông tầng 1
- Diện tích phụ trợ,
giao thông tầng văn
phòng
- Hệ số sử dụng sàn văn phòng
Tầng hầm toàn nhà
Diện tích và số tầng

ĐƠN VỊ
[3]
500
350
150

m2
m2
m2

8

tầng

1
7
2.800,00
350
2.450,00
1.960,00
315,00
1.960,00

tầng
tầng
m2
m2
m2
m2
m2
m2

35,00

m2

490,00

m2

80,00%

m2

2

- Diện tích 1 tầng hầm
- Số tầng hầm
- Diện tích tầng hầm toàn nhà
Khả năng sử dụng
Tầng hầm 1
- Số xe máy
- Số ô tô
Tầng hầm 2
- Số xe máy
- Số ô tô
Toàn bộ
- Số xe máy
- Số ô tô

350
2
700

m2
tầng
tầng

60
10

xe
xe

0
30

xe
xe

60
40

xe
xe

 Tổng diện tích xây dựng các sàn văn phòng và tầng hầm là :
S xd  S san  Sham  2800  700  3500m 2
2. Xác định suất vốn đầu tư.
Tổng số tầng xây dựng của công trình ( kể cả 2 tầng hầm ) là 10 tầng. Căn cứ vào suất vốn đầu tư do BXD ban hành Q4-2009
và tỉ lệ lạm phát trong 2 năm 2010,2011 là 40%. Ta có suất vốn đầu tư cho xây dựng 1m2 sàn ( kể cả tầng hầm ) là:

5730000  1,15  1,4  9225000

đ

Từ đó ta có bảng chi phí xây dựng sau:

KHOẢN MỤC CHI PHÍ
[2]
Chi phí xâydựng nhà chính
Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà
Tuyến cáp cao thế và trạm biến áp
Cấp điện ngoài nhà (chiếu sáng)
C...
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ XÂY DỰNG
Đề bài: chủ đầu tư có một mảnh đất 500m
2
tại số 100 Hoàng Quốc Việt. Là nhà tư vấn đầu tư xây dựng, bạn hãy nêu phương án đầu
tư kinh doanh xây dựng văn phòng cho thuê và tính toán hiệu quả, kiến nghị chủ đầu tư lựa chọn phương án tốt nhất.
I. Xác định tổng mức đầu tư.
1. Chọn mật độ xây dựng, tính diện tích sàn xây dựng.
Căn cứ vào quy hoạch của thành phố Hà Nội cho khu vực đường Hoàng Quốc Việt, ta chọn mật độ xây dựng là 70%
diện
tích xây dựng 1 sàn là:
2
500 70% 350S m
Công trình nhà văn phòng cho thuê cao 8 tầng nổi và có 2 tầng hầm:
Tầng trệt sử dụng làm dịch vụ thương mại, 7 tầng trên dùng làm văn phòng cho thuê, 2 tầng hầm được dùng để xe. Ta có các
chi tiêu xây dựng sau:
- Diện tích xây dựng sàn tầng trệt là: 350m
2
- Diện tích sàn văn phòng là :
2
7 350 2450m
Hệ số sử dụng diện tích sàn tầng trệt là 90%, hệ số sử dụng diện tích các sàn văn phòng cho thuê là 80%. Từ đó ta có bảng chi
tiêu xây dựng sau:
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ XÂY DỰNG - Người đăng: Thọ Đức Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ XÂY DỰNG 9 10 48