Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN MẠCH BẢNG LED CHẠY

Được đăng lên bởi thaild
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

BÀI TẬP LỚN
MẠCH BẢNG LED CHẠY

GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nhóm: 03
Thành viên: Đỗ Thị Lý
Lê Thị Phương
Phùng Bích Ngọc
Nguyễn Tuấn
Lê Đình Thái

HÀ NỘI, 04/2015

DANH SÁCH NHÓM

Và phân chia công việc cho mỗi thành viên
ST
T

MSSV

1

B13DCAT07
4

Đỗ Thị Lý

Phân tích bài toán

2

B13DCAT08
3

Lê Thị Phương

Nguyên lý hoạt động

3

B13DCAT07
9

Phùng Bích Ngọc

Các phương pháp thực hiện

4

B13DCAT09
4

Nguyễn Tuấn

Mạch điện

B13DCAT08
7

Lê Đình Thái

5

Họ Tên

Công Việc

Đánh giá hoạt động của mạch
File project mô phỏng

NỘI DUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Phân tích bài toán (sơ đồ khối, đầu vào, đầu ra,…)
Nguyên lý hoạt động
Các phương pháp thực hiện
Mạch điện
Kết quả mô phỏng
Đánh giá hoạt động của mạch

PHÂN TÍCH BÀI TOÁN

I.
1.

Sơ đồ khối hệ thống
Khối điều khiển (arduino uno)

Khối giãi mã
IC 74HC595

Khối hiển thị
LED

2.

Đầu vào, đầu ra và chức năng của mạch

Đầu vào
SH_CP ST_CP

OE

Đầu ra
MR

DS

Q7'

Chức năng

Qn

X

X

L

L

X

L

kđ

MR mức thấp dữ liệu chỉ dịch
trong thanh ghi dịch đầu ra
không đổi trạng thái

X



L

L

X

L

L

Xóa thanh ghi dịch nạp dữ liệu
vào thanh ghi chứa

X

X

H

L

H

L

Z

Xóa thanh ghi dịch đầu ra ở trạng
thái trở kháng cao

kđ

Dịch chuyển trạng thái cao
vào thanh ghi dịch, giá trị trước đó
của bít thứ 6 trong thanh ghi dịch
được chuyển sang đầu ra

Qn'

Nội dung thanh ghi dịch
được chuyển sang thanh ghi chứa và
chuyển sang đầu ra



X



X





L

L

L

H

H

H

H

X

X

Q7'

kđ

Q7'

Qn'

Dịch chuyển nội dung của
thanh ghi dịch đồng thời nội dung
của thanh ghi dịch cũ được chuyển
vào thanh ghi chứa các đầu ra song
song

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

II.
1.

Khối điều khiển

Ta sử dụng Arduino UNO, đây là bộ não của mạch điện dùng để điều khiển đèn
LED nhấp nháy

Các chân năng lượng:
GND (Ground): cực âm của nguồn điện cấp cho Arduino UNO. Khi dùng các
thiết bị sử dụng những nguồn điện riêng biệt thì những chân này phải được nối
với nhau.
5V: cấp điện áp 5V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 500mA.
3.3V: cấp điện áp 3.3V đầu ra. Dòng tối đa cho phép ở chân này là 50mA.

Vin (Voltage Input): để cấp nguồn ngoài cho Arduino UNO, nối cực dương của
nguồn với chân này và cực âm của nguồn với chân GND.
IOREF: điện áp hoạt động của vi điều khiển trên Arduino UNO có thể được đo ở
chân này. Và dĩ nhiên nó luôn là 5V. Mặc dù vậy không được lấy nguồn 5V từ
chân này để sử dụng bởi chức năng của nó không phải là cấp nguồn.
RESET: việc nhấn nút Reset ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
BÀI TẬP LỚN
MẠCH BẢNG LED CHẠY
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nhóm: 03
Thành viên: Đỗ Thị Lý
Lê Thị Phương
Phùng Bích Ngọc
Nguyễn Tuấn
Lê Đình Thái
HÀ NỘI, 04/2015
DANH SÁCH NHÓM
BÀI TẬP LỚN MẠCH BẢNG LED CHẠY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN MẠCH BẢNG LED CHẠY - Người đăng: thaild
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN MẠCH BẢNG LED CHẠY 9 10 513