Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn môn đo lường và cảm biến

Được đăng lên bởi truongdinhkhanh-eff-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1617 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập lớn môn đo lường và cảm biến.
Đề tài: Hệ thống cân tải trọng ô tô: - Dải cân (0-50 tấn)
- Bàn cân bằng kim loại
- Sai số của phép đo là 0,1%
Yêu cầu:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày tổng quan về công nghệ cân kiểm tải trọng ô tô?
Mô tả nguyên lý vận hành hệ thống?
Liệt kê các cảm biến có trong hệ thống?
Các phương án lựa chọn cảm biến cho hệ thống?
Trình bày về loại cảm biến lựa chọn? ( nguyên lý hoạt động số lượng
cảm biến).

6.

Thiết kế vị trí lắp đặt, cảm biến và tính toán, sử lý, đo tín hiệu đầu ra
của cảm biến để tác động đến vùng điều khiển?
7.
Đánh giá về sai số của hệ thống ( giới hạn, nguyên nhân biện pháp
khắc phục).

CẢM BIẾN: điện trở lức căng (cảm biến áp trở kim loại) tạo ra cảm biến
loadcell.
Hiện nay cảm biến điện trở lực căng được sử dụng rất phổ biến trong các
ứng dụng đo biến dạng, lực, trọng lực.
Cảm biến điện trở lực căng bản chất là một dây điện trở làm bằng vật liệu có
tính chất là khi dây điện trỏ này bị lực tác động gây biến dạng như bị bẻ
cong, bị kéo căng… sẽ làm giá trị điện trở của dây trở bị thay đổi, và lượng
thay đổi điện trở của dây trở sẽ tỉ lệ với các lực tác động gây biến dang dây
trở. Dựa vào chúng ta sẽ xác định được lực tác động thông qua sự thay đổi
điện trở của dây trở. Loại cảm biến này được sử dụng trong các mạch cân
điện tử và được sử dụng rất phổ biến, hiệu quả trong công nghiệp!

...
Bài tập lớn môn đo lường và cảm biến.
Đề tài: Hệ thống cân tải trọng ô tô: - Dải cân (0-50 tấn)
- Bàn cân bằng kim loại
- Sai số của phép đo là 0,1%
Yêu cầu:
1. Trình bày tổng quan về công nghệ cân kiểm tải trọng ô tô?
2. Mô tả nguyên lý vận hành hệ thống?
3. Liệt kê các cảm biến có trong hệ thống?
4. Các phương án lựa chọn cảm biến cho hệ thống?
5. Trình bày về loại cảm biến lựa chọn? ( nguyên lý hoạt động số lượng
cảm biến).
6. Thiết kế vị trí lắp đặt, cảm biến và tính toán, sử lý, đo tín hiệu đầu ra
của cảm biến để tác động đến vùng điều khiển?
7. Đánh giá về sai số của hệ thống ( giới hạn, nguyên nhân biện pháp
khắc phục).
CẢM BIẾN: điện trở lức căng (cảm biến áp trở kim loại) tạo ra cảm biến
loadcell.
Hiện nay cảm biến điện trở lực căng được sử dụng rất phổ biến trong các
ứng dụng đo biến dạng, lực, trọng lực.
Cảm biến điện trở lực căng bản chất là một dây điện trở làm bằng vật liệu có
tính chất là khi dây điện trỏ này bị lực tác động gây biến dạng như bị bẻ
cong, bị kéo căng… sẽ làm giá trị điện trở của dây trở bị thay đổi, và lượng
thay đổi điện trở của dây trở sẽ tỉ lệ với các lực tác động gây biến dang dây
trở. Dựa vào chúng ta sẽ xác định được lực tác động thông qua sự thay đổi
điện trở của dây trở. Loại cảm biến này được sử dụng trong các mạch cân
điện tử và được sử dụng rất phổ biến, hiệu quả trong công nghiệp!
Bài tập lớn môn đo lường và cảm biến - Người đăng: truongdinhkhanh-eff-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập lớn môn đo lường và cảm biến 9 10 714