Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn : Sấy băng tải tôm nguyên liệu NS 1000kg/h

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI TẬP LỚN KỸ THUẬT THỰC PHẨM
CHỦ ĐỀ
“SẤY BĂNG TẢI TÔM NGUYÊN LIỆU NĂNG
SUẤT 1000KG/H”

GVHD: TRẦN THANH GIANG
LỚP 53 TP 2
NHÓM 6
NGUYỄN TRUNG CHÁNH 5313 0163
NGUYỄN HẢI BẢO MƠ
5313 0919
ĐÀO THỊ XUÂN QUỲNH
5313 1325
TRÌNH THỊ NGÂN
5313 1018
HUỲNH THỊ LOAN
5313 0856
HUỲNH THỊ NGỌC THẠCH 5313 1591

Nha Trang tháng 12, 2013
1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.................................................................................................4
LỜI CÁM ƠN..................................................................................................5
CHƯƠNG I.....................................................................................................6
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SẤY.....................................................6
VÀ THIẾT BỊ SẤY BĂNG TẢI.....................................................................6
I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SẤY..................................................6
I.2. Mục đích công nghệ và phạm vi thực hiện [1- trang 336 - 337].........8
I.4.1. Biến đổi vật lý............................................................................9
I.4.2. Biến đổi hoá học.........................................................................9
I.4.3. Biến đổi hoá lý.........................................................................10
I.4.4. Biến đổi sinh học......................................................................10
I.4.5. Biến đổi hoá sinh......................................................................10
I.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy...........................................10
I.5.1. Các yếu tố liên quan đến điều kiên sấy....................................10
I.5.2. Các yếu tố liên quan đến nguyên liệu......................................11
I.6.2. Một số dạng cấu tạo của máy sấy băng tải...............................15
CHƯƠNG II..................................................................................................19
NGUYÊN LIỆU TÔM SÚ............................................................................19
II.2. Tổng quan về tôm sú và thị trường xuất khẩu tôm sú của Việt Nam
.................................................................................................................20
II.2.2. Thành phần dinh dưỡng..........................................................22
II.2.3. Công dụng của tôm.................................................................23
CHƯƠNG III............
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÀI TẬP LỚN KỸ THUẬT THỰC PHẨM
CHỦ ĐỀ
“SẤY BĂNG TẢI TÔM NGUYÊN LIỆU NĂNG
SUẤT 1000KG/H”
GVHD: TRẦN THANH GIANG
LỚP 53 TP 2
NHÓM 6
NGUYỄN TRUNG CHÁNH 5313 0163
NGUYỄN HẢI BẢO MƠ 5313 0919
ĐÀO THỊ XUÂN QUỲNH 5313 1325
TRÌNH THỊ NGÂN 5313 1018
HUỲNH THỊ LOAN 5313 0856
HUỲNH THỊ NGỌC THẠCH 5313 1591
Nha Trang tháng 12, 2013
Bài tập lớn : Sấy băng tải tôm nguyên liệu NS 1000kg/h - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn : Sấy băng tải tôm nguyên liệu NS 1000kg/h - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
Bài tập lớn : Sấy băng tải tôm nguyên liệu NS 1000kg/h 9 10 347