Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN SCADADEE BACH KHOA TPHCM

Được đăng lên bởi Ống Nước Thợ Sửa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Level
sensor

Cho hệ thống trộn chất lỏng như hình vẽ

Empty sensor

Yêu cầu :




Viết chương trình PLC (UnityPro) điều khiển hệ thống trên với yêu cầu cụ thể :
o Hệ thống chỉ hoạt động bằng tay (motor, van, pump có các nút Start, Stop điều khiển
riêng lẻ).
o Ban đầu nhấn nút StartA để Pump A bơm chất lỏng A vào bồn, khi đạt độ cao 2m thì
dừng hoặc có thể dừng trước đó nếu nhấn nút StopA.
o Sau đó, nhấn nút StartB để Pump B bơm chất lỏng B vào bồn, khi đạt độ cao 5m thì dừng
hoặc có thể dừng trước đó nếu nhấn nút StopB.
o Sau đó, nhấn nút StartMotor để Motor trộn, trộn xong thì nhấn nút StopMotor để dừng.
o Cuối cùng, nhấn nút StartValve để mở Drain valve xả chất lỏng, khi Empty Sensor báo thì
nhấn nút StopValve để đóng Drain valve lại.
o Lưu ý: khi pump chạy thì motor và drain valve không được hoạt động cho dù có nhấn
nút stop, tương tự cho các trường hợp khác.
Viết chương trình SCADA (Citect) giám sát hệ thống trên với yêu cầu cụ thể :
o Tạo giao diện giống hình vẽ
o Tạo supergenie với genie có các nút Start, Stop để điều khiển đóng mở các thiết bị từ
trên SCADA.
o Tạo các Digital Alarm và Analog Alarm (HiHi, Hi)

o
o

Tạo Trend để theo dõi mực chất lỏng
Tạo Report.

Sẽ trao đổi cụ thể hơn trên lớp hoặc forum của BkeL.

...
Level
sensor
Empty sensor
Cho hệ thống trộn chất lỏng như hình vẽ
Yêu cầu :
Viết chương trình PLC (UnityPro) điều khiển hệ thống trên với yêu cầu cụ thể :
o Hệ thống chỉ hoạt động bằng tay (motor, van, pump có các nút Start, Stop điều khiển
riêng lẻ).
o Ban đầu nhấn nút StartA để Pump A bơm chất lỏng A vào bồn, khi đạt độ cao 2m thì
dừng hoặc có thể dừng trước đó nếu nhấn nút StopA.
o Sau đó, nhấn nút StartB để Pump B bơm chất lỏng B vào bồn, khi đạt độ cao 5m thì dừng
hoặc có thể dừng trước đó nếu nhấn nút StopB.
o Sau đó, nhấn nút StartMotor để Motor trộn, trộn xong thì nhấn nút StopMotor để dừng.
o Cuối cùng, nhấn nút StartValve để mở Drain valve xả chất lỏng, khi Empty Sensor báo thì
nhấn nút StopValve để đóng Drain valve lại.
o Lưu ý: khi pump chạy thì motor và drain valve không được hoạt động cho dù có nhấn
nút stop, tương tự cho các trường hợp khác.
Viết chương trình SCADA (Citect) giám sát hệ thống trên với yêu cầu cụ thể :
o Tạo giao diện giống hình vẽ
o Tạo supergenie với genie có các nút Start, Stop để điều khiển đóng mở các thiết bị từ
trên SCADA.
o Tạo các Digital Alarm và Analog Alarm (HiHi, Hi)
BÀI TẬP LỚN SCADADEE BACH KHOA TPHCM - Trang 2
BÀI TẬP LỚN SCADADEE BACH KHOA TPHCM - Người đăng: Ống Nước Thợ Sửa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN SCADADEE BACH KHOA TPHCM 9 10 945