Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn - Thiết kế cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Anh Đảm Công Hà
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3674 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

            
             Đề Bài : Quản lí thu tiền điện nước kí túc xá 
             Nhóm 7    : 

  Trần Văn Luật
Vi Văn Luân
   Vi Văn Thông

              Lớp          :

HTTT1_K6

Lơi noi đâu
̀ ́ ̀
Công nghệ thông tin ngày càng phát triển không ngừng. Nó 
đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nó đã cùng 
với các lĩnh vực khác phát triển rất mạnh. Công nghệ thông 
tin phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là công nghệ phần 
mềm. Các chương trình phần mềm ngày càng phát triển và 
ứng dụng rộng rãi đã đem lại nhiều hiệu quả. Điều quan 
trọng là trước khi xây dựng được một phần mềm có hiệu 
quả cao thì cần phải thực hiện những công việc gì? Để biết 
được điều này chúng ta cần phải biết đến môn học phân 
tích thiết kế hệ thống. Môn học cho chúng ta thấy rằng 
trước khi giải quyết một bài toán hay một vấn đề nào thì 
đều phải phân tích rõ yêu cầu của nó và đó là điều không 
thể thiếu được khi xây dựng một phần mềm. Trong quá 
trình xây dựng phần mềm thì khâu phân tích được đặt nên 
hàng đầu. Sau khi phân tích xong thì chúng ta mới đi đến 
công việc là thiết kế phần mềm…Các phần mềm đều được 
bắt nguồn từ nhu cầu thực tế. Dưới đây là một phần mềm 
quản lý tiền điện nước của một trung tâm kí túc xá. Chúng 
em xây dựng phần mềm này nhằm đáp ứng nhu cầu của 
người quản lý tiền điện nước cũng như nhu cầu của người 
tiêu thụ điện. Phần mềm này được xây dựng sẽ thay thế hệ 
thống quản lý tiền điện nước cũ. Chắc chắn nó sẽ đem lại 
những thuận lợi cho người quản lý và người tiêu thụ. Trong 

quá trình tìm hiểu và nghiên cứu để thiết kế phần mềm này 
chúng em cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy 
rất mong có sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn để 
phần mềm của chúng em được hoàn thiện hơn.

1.

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ

Muc tiêu:
̣
­ Hệ thống quản lý điên n
̣ ươc kí túc xá nh
́
ằm tin học 
hóa việc quản lý sinh viên, tạo mối quan hệ mật thiết giữa 
sinh viên và nhà trường


­ Lưu trữ các loại dữ liệu về:
+ Ngươi s
̀ ử dung
̣
+ Các hóa đơn thanh toán
+ Dịch vụ chăm sóc thêm
+ Những dịch vụ đi kèm
+ Việc truy xuất thông tin và dữ liệu của ngươi quan li m
̀
̉ ́ ột 
cách logic và nhanh chóng nhất.
Nhiêm vu:
̣
̣
­ Quan li tiên điên n
̉ ́ ̀
̣ ước


­ Quan li thông tin vê ng
̉ ́
̀ ười điêu hanh
̀ ̀
­ Quan li đ
̉ ́ ược thông tin vê cac hoa đ
̀ ́ ́ ơn đa s
̃ ử dung
̣

­ Tính được chỉ số điện,nươc tiêu th
́
ụ và số tiền tiêu thụ 
tương ứng một cách nhanh chóng và chính xác.
­ Hệ thống phải cho phép thực hiện c...
BÀI T P L N MÔN
THI T K C S D LI U Ơ
Đ Bài : Qu n lí thu ti n đi n n c kí túc xá ướ
Nhóm 7 : Tr n Văn Lu t
Vi Văn Luân
Vi Văn Thông
L p : HTTT1_K6
Bài tập lớn - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn - Thiết kế cơ sở dữ liệu - Người đăng: Anh Đảm Công Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập lớn - Thiết kế cơ sở dữ liệu 9 10 855