Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn - Thiết kế mạch vi điều khiển

Được đăng lên bởi datpl
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7001 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ MẠCH VI ĐIỀU KHIỂN.
Đề 1: Thiết kế hệ thống điều khiển Đèn Giao thông.
Tại một nút giao thông ngã ba, sau khi đã nghiên cứu lưu lượng xe hàng ngày, người ta đã
đưa ra 3 hướng chạy cho xe, đánh số Hướng 1, Hướng 2, Hướng 3, và phân bố thời gian
chạy cho mỗi hướng như sau:
* 50 giây đầu, hướng 1 đi. * 55 giây tiếp, hướng 2 đi. * 45 giây kế tiếp, hướng 3 .
Quá trình lặp lại.
Yêu cầu:
 Yêu cầu các linh kiện sau: 02 Led 7 vạch; 03 Led thường ; 01 bàn phím 2x2
 2 đèn LED 7 vạch để hiển thị thời gian đếm ngược cho hướng đi.
 Đèn Led thường hiển thị đèn đỏ vàng xanh.
 Nhấn phím 1, hiện thông tin Hướng 1, phím 2, Hướng 2, phím 3: Hướng 3.
Đề 2. Thiết kế dàn đèn cho Bể cá.
Một bể cá, cần được điều chỉnh lượng ánh sáng trong ngày như sau:
7h00: sáng 4 Led; 10h tắt hết LD; 14h: bật 3 Led; 17h: sáng hết 8 LD, 22h: tắt hết các LD.
Yêu cầu:
 Yêu cầu các linh kiện: 08 Led thường; 02 Led 7 vạch; 01 bàn phím 2x2.
 Hiển thị đếm thời gian trên LED 7 vạch (đếm giờ hoặc phút hoặc giây).
 Nhấn phím 1: hiện số đếm giây, phím 2: phút, phím 3: giờ; mặc định: giây.
Đề 3. Thiết kế Đồng hồ thời gian thực.
Thiết kế mạch hiển thị thời gian thực trên LED 7 vạch: giờ, phút, giây.
Hoạt động: Nhấn phím 1: Hiện số đếm giờ, đồng thời sáng LD1; phím 2: phút, sáng LD2;
phím 3: giây, sáng LD3; phím 4: điều chỉnh tăng với số đếm hiện hành. Chuông kêu vào lúc
7h00 hàng ngày.
Yêu cầu:
 Các linh kiện: 02 Led 7 vạch; 03 Led thường; 01 chuông; 01 bàn phím 2x2.
Đề 4. Thiết kế hệ thống dàn đèn.
Yêu cầu:
 Các linh kiện: 02 Led 7 vạch; 08 Led thường; 01 bàn phím 2x2.
Thiết kế mạch điều khiển sáng đèn LD thường và LED 7 vạch.
1. Nhấn phím 1: 8 LED thường nhấp nháy, đếm 00-99 trên LED 7 vạch.
2. Nhấn phím 2: 8 LED nháy đuổi, đếm 99-00 trên LED 7 vạch.
3. Nhấn phím 3: Nháy đuổi 2 LED, đếm số lẻ (01, 03, 05..).
4. Nhấn phím 4: nháy đuổi 3 LED, đếm số chẵn (00, 02, 04..).

Đề 5. Thiết kế Trò chơi 1.
Một trò chơi có nội dung: cho 2 số thập phân thay đổi nhanh. Người chơi ấn phím, số đếm
dừng lại tại thời điểm người chơi nhấn SW1. Nếu 2 số = nhau (11, 22..) cộng 2d, liên tiếp
(01, 12, 21..) cộng 1d, còn lại trừ 1d. Người chơi ban đầu được 4d; sau đó tăng điểm hay
giảm điểm (max 9; min 0). Số Thập phân và điểm được hiển thị trên LED 7 vạch.
Yêu cầu linh kiện:
 LK: 03 Led 7 vạch; 01 bàn phím 2x2.
 2 Led 7 vạch hiển thị 2 số thập phân; 1 Led 7 vạch hiển thị số điểm.
Đề 6. Thiết kế Trò chơi 2.
Trong trò chơi hỏi đáp, Người hướng dẫn sẽ đặt câu hỏi cho người chơi. Đặt xong câu hỏi,
ng...
BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ MẠCH VI ĐIỀU KHIỂN.
Đề 1: Thiết kế hệ thống điều khiển Đèn Giao thông.
Tại một t giao thông ngã ba, sau khi đã nghiên cứuu lượng xe hàng ngày, người ta đã
đưa ra 3 hướng chạy cho xe, đánh s Hướng 1, Hướng 2, Hướng 3, và phân bố thời gian
chạy cho mỗi hướng như sau:
* 50 giây đầu, hướng 1 đi. * 55 giây tiếp, hướng 2 đi. * 45 giây kế tiếp, hướng 3 .
Quá trình lặp lại.
Yêu cầu:
Yêu cầu các linh kiện sau: 02 Led 7 vạch; 03 Led thường ; 01 bàn phím 2x2
2 đèn LED 7 vạch để hiển thị thời gian đếm ngược cho hướng đi.
Đèn Led thường hiển thị đèn đỏ vàng xanh.
Nhấn phím 1, hiện thông tin Hướng 1, phím 2, Hướng 2, phím 3: Hướng 3.
Đề 2. Thiết kế dàn đèn cho Bể cá.
Một bể cá, cần được điều chỉnh lượng ánh sáng trong ngày như sau:
7h00: sáng 4 Led; 10h tắt hết LD; 14h: bật 3 Led; 17h: sáng hết 8 LD, 22h: tắt hết các LD.
Yêu cầu:
Yêu cầu các linh kiện: 08 Led thường; 02 Led 7 vạch; 01 bàn phím 2x2.
Hiển thị đếm thời gian trên LED 7 vạch (đếm giờ hoặc phút hoặc giây).
Nhấn phím 1: hiện số đếm giây, phím 2: phút, phím 3: giờ; mặc định: giây.
Đề 3. Thiết kế Đồng hồ thời gian thực.
Thiết kế mạch hiển thị thời gian thực trên LED 7 vạch: giờ, phút, giây.
Hoạt động: Nhấn phím 1: Hiện số đếm giờ, đồng thời sáng LD1; phím 2: phút, sáng LD2;
phím 3: giây, sáng LD3; phím 4: điều chỉnh tăng với số đếm hiện hành. Chuông kêu vào lúc
7h00 hàng ngày.
Yêu cầu:
Các linh kiện: 02 Led 7 vạch; 03 Led thường; 01 chuông; 01 bàn phím 2x2.
Đề 4. Thiết kế hệ thống dàn đèn.
Yêu cầu:
Các linh kiện: 02 Led 7 vạch; 08 Led thường; 01 bàn phím 2x2.
Thiết kế mạch điều khiển sáng đèn LD thường và LED 7 vạch.
1. Nhấn phím 1: 8 LED thường nhấp nháy, đếm 00-99 trên LED 7 vạch.
2. Nhấn phím 2: 8 LED nháy đuổi, đếm 99-00 trên LED 7 vạch.
3. Nhấn phím 3: Nháy đuổi 2 LED, đếm số lẻ (01, 03, 05..).
4. Nhấn phím 4: nháy đuổi 3 LED, đếm số chẵn (00, 02, 04..).
Bài tập lớn - Thiết kế mạch vi điều khiển - Trang 2
Bài tập lớn - Thiết kế mạch vi điều khiển - Người đăng: datpl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập lớn - Thiết kế mạch vi điều khiển 9 10 504