Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn tinh tính toán thiết bị truyền nhiệt

Được đăng lên bởi dothanh1804
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập lớn Truyền Nhiệt
9

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN TRUYỀN NHIỆT
**************************************
BÀI TẬP LỚN
TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP

Họ và tên :
Dương Quốc Bảo

MSSV: 61300217

Lớp:

Vô Cơ-Silicat K13

Trịnh Hoàng Phương Nguyên

MSSV:61302654

Lớp :

Hóa Lý K13

Đề tài:
Đun nóng dung dich: CH 3 COOH 80
đứng với:


bằng thiết bị gia nhiệt loại ống chùm đặt thẳng

Lưu lượng dung dịch 15m3/h

 Dùng hơi nước bão hòa làm chất tải nhiệt có áp suất : 6at
 Ngưng tụ hoàn toàn lỏng sôi
 Dung dịch được đun nóng từ nhiệt độ ban đầu 30oC đến nhiệt độ cuối 105oC.
Yêu cầu:
Hãy xác định:
 Xác định lượng hơi nước sử dụng
 Bề mặt trao đổi nhiệt.
 Số ống truyền nhiệt.
 Đường kính của thiết bị.
Dương Quốc Bảo
Trịnh Hoàng Phương Nguyên

Bài tập lớn Truyền Nhiệt
9

MỤC LỤC
A. LÝ THUYẾT
I.

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
1. Cấu tạo:
 Gồm có vỏ hình trụ, hai đầu hàn hai lưới đỡ ống, các ống truyền nhiệt 5 được ghép
chắc, kín vào lưới ống. Đáy và nắp nối với vỏ bằng mặt bích có bulông ghép chắc.
Trên vỏ, nắp và đáy có cửa ( ống nối ) để dẫn chất tải nhiệt. Thiết bị được cài đặt
trên giá đỡ bằng tai treo hàn vào vỏ. Các ống lắp trên lưới ống cần phải kín bằng
cách nong hoặc hàn, đôi khi người ta còn dùng đệm để ghép kín.

10\* MERGEFORMAT -

Thân

thiết bị
2\* MERGEFORMAT 2- Nắp

trên

3- Đáy dưới
4- Mặt bích và bu lông
5- Ống truyền nhiệt
6+7- Lưới đỡ ống
8- Tai đỡ

 Các ống trao đổi nhiệt bên trong có thể bố trí theo hình lục giác đều, hình tròn
đồng tâm, hình vuông.

Dương Quốc Bảo
Trịnh Hoàng Phương Nguyên

Bài tập lớn Truyền Nhiệt
9

2. Nguyên lý làm việc
Dung dịch CH 3 COOH 80
đi từ dưới đáy qua các ống lên trên và ra khỏi thiết bị, còn
hơi nước bão hòa đi vào từ cửa trái của vỏ vào khoảng trống giữa các ống và vỏ, sau khi trao
đổi nhiệt ở thân (hơi nước bão hòa truyền nhiệt cho hỗn hợp) rồi đi ra phía dưới bên phải.

B. TÍNH TOÁN
Chọn thông số kỹ thuật:
 Chọn vật liệu thép CT3
 Chiều cao của ống: H = 1,5 (m ).
 Chuẩn số Reynolds: Re = 10.103 .
 Đường kính ống: d = 34x2 mm.
 Bề dày ống truyền nhiệt: δ = 2 mm = 0,002 m.
I.

Hiệu số nhiệt độ trung bình giữa hai lưu thể:
to

oC

164,2

164,2

105

30

Ở 7at, hơi nước bão hòa có to = 164,2 oC, ta chọn thđ = 164,2(oC)
Dương Quốc Bảo
Trịnh Hoàng Phương Nguyên

Bài tập lớn Truyền Nhiệt
9

 Hiệu số nhiệt độ lớn:
∆T ' = 164,2 – 30 = 134,2(oC).
 Hiệu số nhiệt độ bé:
∆ T ' ' = 164,2 – 105 = 59,2 (oC).
 Nhiệt độ trung bình của hai lưu thể được xác định:
...
9
Bài tập lớn Truyền Nhiệt
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN TRUYỀN NHIỆT
**************************************
BÀI TẬP LỚN
TÍNH TOÁN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT GIÁN TIẾP
Họ và tên :
Dương Quốc Bảo MSSV: 61300217 Lớp: Vô Cơ-Silicat K13
Trịnh Hoàng Phương Nguyên MSSV:61302654 Lớp : Hóa Lý K13
Đề tài:
Đun nóng dung dich:
CH
3
COOH 80
bằng thiết bị gia nhiệt loại ống chùm đặt thẳng
đứng với:
Lưu lượng dung dịch 15m
3
/h
Dùng hơi nước bão hòa làm chất tải nhiệt có áp suất : 6at
Ngưng tụ hoàn toàn lỏng sôi
Dung dịch được đun nóng từ nhiệt độ ban đầu 30
o
C đến nhiệt độ cuối 105
o
C.
Yêu cầu:
Hãy xác định:
Xác định lượng hơi nước sử dụng
Bề mặt trao đổi nhiệt.
Số ống truyền nhiệt.
Đường kính của thiết bị.
Dương Quốc Bảo
Trịnh Hoàng Phương Nguyên
Bài tập lớn tinh tính toán thiết bị truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn tinh tính toán thiết bị truyền nhiệt - Người đăng: dothanh1804
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập lớn tinh tính toán thiết bị truyền nhiệt 9 10 413