Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn truyền động điện

Được đăng lên bởi daiktkh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1893 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài Tập Lớn

Trường ĐHSPKT Vinh

Khoa Điện
Khoa Điện
Bộ môn lý thuyết chuyên ngành
BÀI TẬP LỚN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TỰ ĐỘNG
Họ và tên sinh viên:

Trần Văn Đại

Lớp:Đại học liên thông điện K6A

Tên đề tài: Khảo sát và tính toán các tham số cho hệ truyền động T-Đ
a/ Số liệu cho trước:Cho hệ truyền động T-Đ (thyristor-động cơ điện một
chiều)có sơ đồ nguyên lý như hình vẽ.
CL1
CBD
CK

 

Uc d

?uv

u

u*i
R

O

Ui

I
BÐ

RI

Ud

Ð

CKÐ

n

n

FX
FT

n

Hệ thống điều tốc hai mạch vòng tốc độ quay và dòng điện:
R  -Bộ điều chỉnh tốc độ quay;R1-Bộ điều chỉnh dòng điện ; FT- Máy phát tốc ;
FX – Máy phát xung điều khiển các tiristor của BĐ ; CBD – Cảm biến dòng
điện
,ucd – điện áp chủ đạo(điện áp đặt tốc độ );u n (un = n ) – Điện áp phản hồi tốc
độ,

u i* -

Điện áp đặt dòng điện; ui (ui =  I ) – Điện áp phản hồi âm dòng điện.

Bộ chỉnh lưu sơ đồ cầu 3 pha,hệ khuếch đại của bộ chỉnh lưu : K b =48, Động cơ
điện một chiều :220 (V),150(A),1200(vòng/phút) ,Rư =0.3(  ),hệ số quá tải cho
phép  =1,5. Tổng trở mạch rotor: Rd = 0,3 (  ).
GVHD: Nguyễn Minh Thư

1

Sv: Trần Văn Đại

Bài Tập Lớn

Trường ĐHSPKT Vinh

Khoa Điện
Hằng số thời gian Te =0,07(s) , Tm =0,22(s).Hệ số phản hồi dòng điện



= 0,05

V/A ( 10V/1,3 Iđm)
Hệ số phản hồi tốc độ  = 0,008Vphút/vòng ( 12V/nđm),
B/ Yêu cầu của hệ thống:
Chỉ tiêu trạng thái ổn định:không có sai số tĩnh;
Chỉ tiêu trạng thái động:Lượng quá điều chỉnh dòng điện  i max 5%
Lượng quá điều chỉnh tốc độ khi khởi động không tảiđến
tốc độ quay định mức  i max 9%
C/ Nội dung cần thực hiện:
1/Xây dựng sơ đồ cấu trúc của hệ.
2/Xác định các tham số của sơ đồ cấu trúc hệ truyền động.
3/Xác định tham số bộ điều chỉnh ổn định dòng điện.
4/Xác định tham số bộ điều chỉnh tốc độ của hệ truyền động.
5/Khảo sát đặc tính động học của hệ bằng phần mềm Matlap và rút ra kết luận.
6/Xây dựng sơ đồ nguyên lý hệ.
D/Yêu cầu:
Thời gian nhận bài tập dài:18/04/2011

…Thời gian nộp bài tập

dài:18/05/2011
Tài liệu tham khảo:
1/Bùi quốc khánh cùng các tác giả
Cơ sở truyền động điện ; NXBKHKT 2005
2/Bùi Quốc Khánh,Nguyễn Văn Liễu…….
Điều chỉnh tự động truyền động điện,NXBKHKT 2003
3/Nguyễn Doãn Phước
Lý thuyết điều khiểnhệ tuyến tính;NXBKHKT 2002
4/Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Thư

GVHD: Nguyễn Minh Thư

2

Sv: Trần Văn Đại

Bài Tập Lớn

Trường ĐHSPKT Vinh

Khoa Điện
I. Xây dựng cấu trúc của hệ thống:
Từ sơ đồ nguyên lý của hệ truyền động T-Đ ta có sơ đồ cấu trúc trạng thái ổn
định:

Ucđ(p
)

uv

U i*
RI

Kb

EbED

n(p)

KÐ

RD





Trong đó : + ...
Trường ĐHSPKT Vinh Bài Tập Lớn
Khoa Điện
Khoa Điện
Bộ môn lý thuyết chuyên ngành
BÀI TẬP LỚN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TỰ ĐỘNG
Họ và tên sinh viên: Trần Văn Đại Lớp:Đại học liên thông điện K6A
Tên đề tài: Khảo sát và tính toán các tham số cho hệ truyền động T-Đ
a/ Số liệu cho trước:Cho hệ truyền động T (thyristor-động cơ điện một
chiều)có sơ đồ nguyên lý như hình vẽ.
Uc d
?u
v
CBD
I
CL1
n
R
O
U
d
U
i
FX
R
I
FT
n
Ð
u
n
CKÐ
u*
i
CK
Hệ thống điều tốc hai mạch vòng tốc độ quay và dòng điện:
R
-Bộ điều chỉnh tốc độ quay;R
1
-Bộ điều chỉnh dòng điện ; FT- Máy phát tốc ;
FX Máy phát xung điều khiển các tiristor của ; CBD Cảm biến dòng
điện
,u
cd
điện áp chủ đạo(điện áp đặt tốc độ );u
n
(u
n
=
n
) Điện áp phản hồi tốc
độ,
*
i
u
- Điện áp đặt dòng điện; u
i
(u
i
=
I ) – Điện áp phản hồi âm dòng điện.
Bộ chỉnh lưu đcầu 3 pha,hệ khuếch đại của bộ chỉnh lưu : K
b
=48, Động
điện một chiều :220 (V),150(A),1200(vòng/phút) ,R
ư
=0.3(
),hệ số quá tải cho
phép
=1,5. Tổng trở mạch rotor: R
d
= 0,3 (
).
GVHD: Nguyễn Minh Thư Sv: Trần Văn Đại
1
Bài tập lớn truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn truyền động điện - Người đăng: daiktkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập lớn truyền động điện 9 10 577