Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn VI BA SỐ

Được đăng lên bởi lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài tập lớn VI BA SỐ

Nhóm 6_KTVTA45

LỜI GIỚI THIỆU

Trong thời đại bùng nổ thông tin và phát triển xã hội như hiện nay thì việc giao lưu
mọi mặt giữa các quốc gia trên thế giới, các khu vực hay đơn giản chỉ là các vùng trên cùng
một lãnh thổ là rất cần thiết. Việc giao lưu đó có thể diễn trên nhiều phương thức như: thông
tin vệ tinh, thông tin quang, hay thông tin vi ba số……Song truyền bằng sóng vô tuyến trên
các đường vi ba giữ một vai trò quan trọng, và đựơc sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau: phát
thanh, truyền tin, an ninh, đồng bộ hay dự phòng….
Ưu điểm nổi bật của hình thức thông tin sóng ngắn hay vi ba số đơn giản chất lượng
vẫn đảm bảo…Nhưng nhược điểm của hình thức này là thông tin không ổn định và chịu nhiều
ảnh hưởng của môi trường, đặc biệt là hiện phađinh. Do vậy mà việc thiết kế tuyến vi ba đòi
hỏi phải cụ thể và chính xác.
Là một sinh viên, việc thiết kế một tuyến truyền vi ba số đã giúp cho em có thêm các
kỹ năng về tư duy và kỹ năng thực tế, từ đó giúp chúng em có thể củng cố và mở rộng kiến
thức chuyên ngành, đặc biệt là khả năng tính toán, phân tích và xử lý số liệu phù hợp với thực
tế.
Bài thiết kế được chia làm hai phần chính:
-Phần lý thuyết: nêu lên các yêu cầu thiết kế và trình tự thực hiện thiết kế tuyến
- Phần thiết kế: Nêu các tính toán thực tế và kiểm tra chất lượng đường truyền
Bài thiết kế được thực hiển trong thời gian ngắn, và những hiểu biết còn hạn chế. Do
vậy không thể tránh khỏi những sai sót. Qua đây , em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy
giáo Lưu Đức Thuấn, và cô giáo Nguyễn Diệu Linh đa hướng dẫn em hoàn thành bài tập này.

THIẾT KẾ TUYẾN TRUYỀN VI BA SỐ HÀ NỘI_ THÁI NGUYÊN VỚI BER = 10-6

1

Bài tập lớn VI BA SỐ

Nhóm 6_KTVTA45

PHỤ LỤC
Trang
MỞ ĐẦU
A: PHẦN LÝ THUYẾT
I. Mục tiêu và yêu cầu:
1. Mục tiêu kỹ thuật
2. Mục tiêu kinh tế
3. Quy định chung cho thiết kế tuyến vi ba số
4. Tính toán các thông sô
II. Các bước thiết kế tuyến vi ba số
1. Khảo sát vị trí đặt trạm
2. Chon tần số làm việc
3. Tính độ cao Anten
4. Tính các nhân tố ảnh hưởng và các tham sô
a. Các nhân tố ảnh hưởng đến đường truyên
b. Các tham số đường truyên
5. Các thông số chất lượng đường truyền
B: PHẦN THIẾT KẾ TUYẾN VI BA
I.Các thông số của tuyến và đặc tính thiết bị
1. Các thông số của tuyến
2. Các thông số của thiết bị
II. Tính toán các giá trị đường truyền
1. Độ lồi quả đất
2. Khoảng hở đường truyền
3. Độ cao cột Anten
4. Suy hao hệ thống
5. Các giá trị của thiết bị thu – phát
III. Kiểm tra chất lượng đường truyền
1. Độ dự trữ Phađinh
2. ...
Bài tập lớn VI BA SỐ Nhóm 6_KTVTA45
LỜI GIỚI THIỆU
Trong thời đại bùng nổ thông tin và phát triển xã hội như hiện nay thì việc giao lưu
mọi mặt giữa các quốc gia trên thế giới, các khu vực hay đơn giản chỉ là các vùng trên cùng
một lãnh thổ là rất cần thiết. Việc giao lưu đó có thể diễn trên nhiều phương thức như: thông
tin vệ tinh, thông tin quang, hay thông tin vi ba số……Song truyền bằng sóng vô tuyến trên
các đường vi ba giữ một vai trò quan trọng, và đựơc sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau: phát
thanh, truyền tin, an ninh, đồng bộ hay dự phòng….
Ưu điểm nổi bật của hình thức thông tin sóng ngắn hay vi ba số đơn giản chất lượng
vẫn đảm bảo…Nhưng nhược điểm của hình thức này là thông tin không ổn định và chịu nhiều
ảnh hưởng của môi trường, đặc biệt là hiện phađinh. Do vậy mà việc thiết kế tuyến vi ba đòi
hỏi phải cụ thể và chính xác.
Là một sinh viên, việc thiết kế một tuyến truyền vi ba số đã giúp cho em có thêm các
kỹ năng về tư duy và kỹ năng thực tế, từ đó giúp chúng em có thể củng cố và mở rộng kiến
thức chuyên ngành, đặc biệt là khả năng tính toán, phân tích và xử lý số liệu phù hợp với thực
tế.
Bài thiết kế được chia làm hai phần chính:
-Phần lý thuyết: nêu lên các yêu cầu thiết kế và trình tự thực hiện thiết kế tuyến
- Phần thiết kế: Nêu các tính toán thực tế và kiểm tra chất lượng đường truyền
Bài thiết kế được thực hiển trong thời gian ngắn, và những hiểu biết còn hạn chế. Do
vậy không thể tránh khỏi những sai sót. Qua đây , em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy
giáo Lưu Đức Thuấn, và cô giáo Nguyễn Diệu Linh đa hướng dẫn em hoàn thành bài tập này.
THIẾT KẾ TUYẾN TRUYỀN VI BA SỐ HÀ NỘI_ THÁI NGUYÊN VỚI BER = 10
-6
1
Bài tập lớn VI BA SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn VI BA SỐ - Người đăng: lebamanhvp89-dtvt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập lớn VI BA SỐ 9 10 629