Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớp môn đo lường cảm biến

Được đăng lên bởi duongnvepu-edu
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1983 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài Tập Lớn

Đo Lường-Cảm Biến

HỆ THỐNG RÓT CHẤT
LỎNG VÀO THÙNG TRONG SẢN XUẤT
Lời Nói Đầu
  
– Ngày nay việc ứng dụng khoa học – công nghệ vào lao động sản xuất là
một nhu cầu không thể thiếu. Nó quyết định việc tang năng suất lao động, hạ giá
thành sản phẩm , giảm nhẹ sức lao động cho người lao động, nâng cao hiệu quả
kinh tế, chất lượng sản phẩm.
– Đối với một đất nước đang trong thời kỳ phát triển của sự nghiệp công
nghiệp hóa- hiện đại hóa như nước ta hiện nay, việc từng bước cơ giới hóa hoạt
động lao động sản xuất là quan trọng và là một việc làm hết sức cần thiết.
– Xuất phát từ nhu cầu sản xuất đó, nhóm chúng em đã đi tới việc tìm hiểu
đề tài “Xây dựng và thiết kế khâu chiết rót chất lỏng vào thùng trong sản xuất.”,
nhằm phục vụ việc chiết rót sản phẩm cho ngành sản xuất có nhu cầu.
– Ở đề tài lần này chúng em hướng đến thiết kế một loại máy chiết rót chất
lỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , hiệu quả kinh tế, không độc hại, không gây ô
nhiễm môi trường và tương đối phù hợp với công nghệ sản xuất trong nước.
– Vì kinh nghiệm bản thân cũng như kiến thức không nhiều nên không tránh
khỏi như thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đống góp ý kiến từ phía các
thầy cô.
Chúng em xin chân thành cảm ơn

-Giáo Viên Bộ Môn:
1

Bài Tập Lớn

Đo Lường-Cảm Biến

Thầy: Thắng – Bộ môn Đo Lường Cảm Biến Khoa Điện
-Nhóm 2-Lớp Điện 2 K7:
 Nguyễn Tiến Dũng

 Nguyễn Phương Giáp

 Trương Thành Duy

 Đặng Văn Hải

 Nguyễn Đức Giáp

 Nguyễn Hồng Giang

 Nguyễn Ngọc Dương

 Nguyễn Thế Dũng

 Phạm Văn Đức

Nhận Xét Của Giáo Viên Bộ Môn
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài Tập Lớn Đo Lường-Cảm Biến
H THNG RÓT CHT
LỎNG VÀO THÙNG TRONG SẢN XUẤT
Lời Nói Đầu
Ngày nay việc ứng dụng khoa học công nghệ vào lao động sản xuất là
một nhu cầu không thể thiếu. quyết định việc tang năng suất lao động, hạ giá
thành sản phẩm , giảm nhẹ sức lao động cho người lao động, nâng cao hiệu quả
kinh tế, chất lượng sản phẩm.
Đối với một đất nước đang trong thời kỳ phát triển của snghiệp công
nghiệp hóa- hiện đại hóa như nước ta hiện nay, việc từng bước giới hóa hoạt
động lao động sản xuất là quan trọng và là một việc làm hết sức cần thiết.
Xuất phát từ nhu cầu sản xuất đó, nhóm chúng em đã đi tới việc tìm hiểu
đề tài Xây dựng và thiết kế khâu chiết rót chất lỏng vào thùng trong sản xuất.”,
nhằm phục vụ việc chiết rót sản phẩm cho ngành sản xuất có nhu cầu.
Ở đ tài lần này chúng em hướng đến thiết kế một loại máy chiết rót chất
lỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , hiệu quả kinh tế, không độc hại, không gây ô
nhiễm môi trường và tương đối phù hợp với công nghệ sản xuất trong nước.
– Vì kinh nghiệm bản thân cũng như kiến thức không nhiều nên không tránh
khỏi như thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự đống góp ý kiến từ phía các
thầy cô.
Chúng em xin chân thành cảm ơn
-Giáo Viên Bộ Môn:
1
Bài tập lớp môn đo lường cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớp môn đo lường cảm biến - Người đăng: duongnvepu-edu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài tập lớp môn đo lường cảm biến 9 10 917